Meny Stäng

Offentlig upphandling av byggentreprenader

Varaktighet: 2 dagar

Lär dig hur du genomför en lyckad upphandling av byggentreprenader och säkrar kvaliteten på den slutgiltiga leveransen. Under utbildningen får du förståelse för entreprenadupphandlingens olika delar, juridiken och branschens standarddokument.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Entreprenadjuridik, tydliga avtal och praktiska verktyg

Offentlig upphandling av byggentreprenader är ofta en svår process med många fallgropar, där felaktigheter kan orsaka stor skada för berörda parter och i slutändan bli kostsamt. För att göra en bra affär krävs en gedigen förståelse för upphandlingsprocessens olika delar och även en grundlig kunskap om juridiken. En lyckad entreprenadupphandling gör att du slipper överprövningar och skadeståndskrav, får ökad kontroll över priset och dessutom kan säkra kvaliteten på den slutgiltiga leveransen.

Under denna utbildning får du en grundlig genomgång av entreprenadupphandlingens olika faser och vad du måste tänka på i varje del av processen, med konkreta tips och råd för hur du kan göra lyckade upphandlingar och därmed goda affärer. Du får även fördjupade kunskaper om den viktiga entreprenadjuridiken och branschens standarddokument.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl 09.00 – 15.00

5 anledningar att delta på utbildningen i upphandling av byggentreprenader:

 • Lär dig att utforma tydliga och juridiskt korrekta förfrågningsunderlag
 • Förstå hur du väljer den optimala upphandlings-,  ersättnings- och entreprenadformen  i varje enskilt fall
 • Få bättre koll på entreprenadjuridiken med fokus på bland annat AB 04, ABT 06 och ABK 09
 • Undvik vanliga fallgropar och även kostsamma tillägg vid ÄTA-arbeten
 • Ta del av konkreta råd och tips för hur du undviker  överprövning och skadeståndskrav

Målgrupp: Du som arbetar med offentlig upphandling av byggentreprenader på kommun, landsting och kommunalt bostadsbolag eller som konsult. Du bör ha grundläggande kunskaper om LOU.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Så utformar du ett tydligt och rättssäkert förfrågningsunderlag som ligger till grund för en lyckad entreprenadupphandling

 • Vad består ett tydligt och korrekt förfrågningsunderlag av?
 • Vad skiljer en entreprenadupphandling från andra upphandlingar?
 • Så arbetar du fram ett optimalt underlag med en lämplig disposition

Så undviker du taktisk prissättning och på så vis säkerställer att det mest fördelaktiga anbudet vinner

 • Konkreta tips på hur förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell bör utformas
 • Hur du kan undvika kryphål i förfrågningsunderlaget som kan utnyttjas till taktiskt anbudslämnande?
 • Exempel på bra och dåliga utvärderingsmodeller att lära från

Praktisk avtalsrätt och genomgång av viktiga begrepp

 • Genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på åtagandets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, garantitider, fel och ansvarsfrågor, ekonomi och besiktning m.m.
 • Viktigt att tänka på vid upphandling av konsulter (ABK 09) och skillnader jämfört med AB 04/ABT 06

Så fungerar branschens standarddokument

 • Förutom AB 04 och ABT 06 – hur kan du  använda AMA AF 12 för att skapa administrativa föreskrifter för upphandlingen?
 • Översiktlig genomgång av övriga AMA- dokument samt MER (mät- och ersättningsregler) för att skapa förståelse för hela processen
 • Översiktlig genomgång av ABM 07, ABK 09, ABS 09, ABFF 15 samt AB/ABT-U

Hur väljer du den optimala upphandlings-, ersättnings- och entreprenadformen?

 • Delad entreprenad, generalentreprenad eller samordnad generalentreprenad? Så väljer du upphandlingsform efter dina specifika behov
 • Genomgång av olika ersättningsformer
 • Så lyckas du med partnering – framgångsrik samverkan för allas bästa

Vanliga fallgropar vid ÄTA-arbeten – så undviker du kostsamma tillägg och tvister

 • När har en entreprenör rätt att utföra ÄTA- arbeten, när är entreprenören skyldig att utföra ÄTA-arbeten och när har du sombeställare rätt att anlita någon annan?
 • Informationsskyldigheten i praktiken och dina rättigheter om denna frångås Entreprenadjuridisk fördjupning
 • Genomgång av aktuella rättsfall för att få insikt i hur domstolar har dömt i olika entreprenadtvister
 • Gruppövningar, diskussion och genomgång av hur AB 04/ABT 06 tillämpas i praktiken. Vad bör man tänka på för att undvika problem under  entreprenadtiden?

Entreprenadjuridisk fördjupning

 • Genomgång av aktuella rättsfall för att få insikt i hur domstolar har dömt i olika entreprenadtvister
 • Gruppövningar, diskussion och genomgång av hur AB 04/ABT 06 tillämpas i praktiken. Vad bör man tänka på för att undvika problem under entreprenadtiden?

Daniel Lindgren är civilingenjör inom industriell ekonomi och har även examen inom juridik och nationalekonomi. Han har arbetat med offentlig upphandling i över 10 år och har specialiserat sig på upphandling av entreprenader. Daniel är en uppskattad föreläsare som bidrar med lyckade exempel på hur upphandlingskonsulter har hanterat komplexa upphandlingar.

Magnus Vidänge är advokat och har i mer än 15 år jobbat med offentlig upphandling och entreprenadjuridik, bland annat som advokat, som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier och som bolagsjurist på byggföretag. Magnus har även stor erfarenhet av att handla upp byggentreprenader i offentliga upphandlingar.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se