Meny Stäng
Översikt över bord fylld med händer som skriver på tangentbord och telefoner

10 800 kr exkl. moms

Nollställ

Offentlig upphandling av IT

(2 kundrecensioner)

Under denna utbildning får du en introduktion till offentlig upphandling av IT för att öka möjligheten till mer strategiska inköp. Du lär dig bland annat om behovs- och marknadsanalys, kravställning, avtalsutformning, förhandlat förfarande samt informationssäkerhet och outsourcing.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre anledningar att gå utbildningen

 • Du bygger på din upphandlingskompetens med en djupare kunskap inom IT-upphandling
 • Du möjliggör ett än mer strategiskt förhållningssätt i ditt arbete
 • Du får konkreta råd kring hur du omsätter organisationens behov i förfrågningsunderlaget

Offentlig upphandling av IT

Att upphandla IT är ofta komplext och ställer också höga krav på såväl upphandlare som beställare. Under denna utbildning får du en god introduktion till offentlig upphandling av IT för att därmed kunna öka möjligheten till mer strategiska inköp. Vi går bland annat igenom behovs- och marknadsanalys, korrekt kravställning och noggrann avtalsutformning. Du lär dig även om förhandlat förfarande, lösningar på de vanligaste utmaningarna samt informationssäkerhet och outsourcing.

Krav och avtal vid offentlig upphandling av IT

Det är en utmaning att lyckas med upphandlingen utifrån organisationens behov, att hantera den snabba teknikutvecklingen och samtidigt värna informationssäkerheten. Under dag två på utbildningen får du bland annat ta del av konkreta råd om hur du omsätter organisationens behov i förfrågningsunderlaget. Du får även en genomgång av välutformade avtal samt ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Dessutom lär du dig hur du säkrar att leveransen motsvarar avtalet.

Målgrupp

Du som arbetar med upphandling av IT i offentlig sektor exempelvis som upphandlare, IT­-chef och IT­-tekniker. Utbildningen förutsätter också grundläggande kunskaper om LOU.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildningen sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 16.00

Sagt om utbildningen:

”Toppenutbildning! Mycket bra medskick. Tänk om jag vetat detta innan jag började med IT-upphandling.”
”Fantastisk utbildning, både grund och fördjupning. JÄTTEBRA utbildare Lars.”
”Hela utbildningen, grund som fördjupning, var rakt igenom bra. Jag fick med mig ett tankesätt att arbeta utifrån vilket är väldigt värdefullt.”
”Utbildaren hade en mycket hög kunskap och kunde förmedla detta, lärde mig mycket nya saker vilket gör att jag blir en bättre upphandlare.”

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

2 recensioner av Offentlig upphandling av IT

 1. Sara

  Har lärt mig om den speciella processen som finns kring en IT-upphandling och skillnaden mot en traditionell produktupphandling.

 2. Markus

  Vet nu hur jag ska tänka utifrån HUR frågor.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Behovs- och marknadsanalys

 • Hur genomför du praktiskt lyckade behovs- och marknadsanalyser?
 • Definiera de roller som kan bidra till att realisera verksamhetsnyttan
 • Välj rätt upphandlingsförfarande

IT-kontraktet

 • Utforma effektiva och lagliga leveransoch förvaltningsavtal
 • Avtalade krav på IT-lösningen – vad är rätt och fel leverans?
 • Avtalade servicenivåer för förvaltning – vad är rätt och fel tillgänglighet m.m.?
 • Gruppövning: granska och diskutera leverans- och förvaltningsavtal

Upphandlingsdokumenten

 • Skillnaden mellan avtalskrav och obligatoriska krav på upphandlingsföremålet
 • Hur använder man börkrav på rätt sätt?
 • Tilldelningskriterier och utvärderingsmodell
 • Gruppövning: granska och diskutera tilldelningskriterier

Upphandlingen

 • Problem med utvärdering av systemtester och systempresentationer
 • Förhandlingar – ge leverantörerna förutsättningar att optimera sina anbud
 • Anbudsutvärdering, tilldelning och uppföljning av de förlorande anbudsgivarna
 • Implementations- och förvaltningsuppdraget
 • Leverantörens funktions- och resultatansvar ställer specifika krav på beställaren
 • Löpande och traditionell ändringshantering kräver en aktiv beställare
 • Acceptanstest och övertagande av IT-lösningen samt uppföljning av SLA

Implementations- och förvaltningsuppdraget

 • Leverantörens funktions- och resultatansvar ställer specifika krav på beställaren
 • Löpande och traditionell ändringshantering kräver en aktiv beställare
 • Acceptanstest och övertagande av ITlösningen samt uppföljning av SLA

Omsätt organisationens behov i förfrågningsunderlaget

 • Många IT­-upphandlingar faller på formalia – lär dig undvika de vanligaste misstagen
 • Formulera ett tydligt förfrågningsunderlag med hänsyn till områdets komplexitet
 • Rätt arbetssätt för att fånga upp organisationens behov över tid
 • Så får du rätt kunskaper om marknaden för att formulera ett bra förfrågningsunderlag
 • Lär dig formulera rätt avtalsvillkor i förfrågningsunderlaget

Ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier

 • Tips för att inte formulera för detaljerade eller mindre relevanta krav
 • Så tydliggör du skillnaden mellan kvalificeringskrav och tilldelningskriterier
 • Lär dig bedöma trovärdighet när du utvärderar anbuden
 • Att bedöma tilldelningskriterier med  hänsyn till områdets komplexitet

Så skapar du välutformade avtal med tydliga förväntningar

 • Formulera avtal som ökar möjligheten till leverans i tid, till rätt kostnad och med ett gott resultat
 • Lär dig formulera tydliga och inte onödigt komplicerade avtal
 • Hur säkrar du att leveransen motsvarar avtalet?
 • Så blir du en aktiv beställare som förvaltar avtalen
 • Undvik vanliga misstag när du tydliggör ansvarsfördelning och informations­säkerhet i avtalet
Lars Arrhed, jur. kand., Göteborgs universitet, har omfattande specialistkunskaper av olika former av komplexa offentliga upphandlingar av IT. Lars leder Advokatfirman Lindahls Göteborgs kontors kompetensgrupp för immaterialrätt samt IT­ och telekom. Han är en  mycket uppskattad föreläsare som även är ledamot i institutionsrådet  vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.