Meny Stäng

Offentlig upphandling av IT

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning får du en introduktion till offentlig upphandling av IT för att öka möjligheten till mer strategiska inköp. Du lär dig bland annat om behovs- och marknadsanalys, kravställning, avtalsutformning, förhandlat förfarande samt informationssäkerhet och outsourcing.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Offentlig upphandling av IT

Att upphandla IT är ofta komplext och ställer också höga krav på såväl upphandlare som beställare. Under denna utbildning får du en god introduktion till offentlig upphandling av IT för att därmed kunna öka möjligheten till mer strategiska inköp. Vi går bland annat igenom behovs- och marknadsanalys, korrekt kravställning och noggrann avtalsutformning. Du lär dig även om förhandlat förfarande, lösningar på de vanligaste utmaningarna samt informationssäkerhet och outsourcin

Krav och avtal vid offentlig upphandling av IT

Det är en utmaning att lyckas med upphandlingen utifrån organisationens behov, att hantera den snabba teknikutvecklingen och samtidigt värna informationssäkerheten. Under dag två på utbildningen får du bland annat ta del av konkreta råd om hur du omsätter organisationens behov i förfrågningsunderlaget. Du får även en genomgång av välutformade avtal samt ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Dessutom lär du dig hur du säkrar att leveransen motsvarar avtalet.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildningen sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 16.00

Målgrupp: Du som arbetar med upphandling av IT i offentlig sektor exempelvis som upphandlare, IT­-chef och IT­-tekniker. Utbildningen förutsätter också grundläggande kunskaper om LOU.

Sagt om utbildningen:

”Toppenutbildning! Mycket bra medskick. Tänk om jag vetat detta innan jag började med IT-upphandling.”
”Fantastisk utbildning, både grund och fördjupning. JÄTTEBRA utbildare Lars.”
”Hela utbildningen, grund som fördjupning, var rakt igenom bra. Jag fick med mig ett tankesätt att arbeta utifrån vilket är väldigt värdefullt.”
”Utbildaren hade en mycket hög kunskap och kunde förmedla detta, lärde mig mycket nya saker vilket gör att jag blir en bättre upphandlare.”

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Behovs- och marknadsanalys

 • Hur genomför du praktiskt lyckade behovs- och marknadsanalyser?
 • Definiera de roller som kan bidra till att realisera verksamhetsnyttan
 • Välj rätt upphandlingsförfarande

IT-kontraktet

 • Utforma effektiva och lagliga leveransoch förvaltningsavtal
 • Avtalade krav på IT-lösningen – vad är rätt och fel leverans?
 • Avtalade servicenivåer för förvaltning – vad är rätt och fel tillgänglighet m.m.?
 • Gruppövning: granska och diskutera leverans- och förvaltningsavtal

Upphandlingsdokumenten

 • Skillnaden mellan avtalskrav och obligatoriska krav på upphandlingsföremålet
 • Hur använder man börkrav på rätt sätt?
 • Tilldelningskriterier och utvärderingsmodell
 • Gruppövning: granska och diskutera tilldelningskriterier

Upphandlingen

 • Problem med utvärdering av systemtester och systempresentationer
 • Förhandlingar – ge leverantörerna förutsättningar att optimera sina anbud
 • Anbudsutvärdering, tilldelning och uppföljning av de förlorande anbudsgivarna
 • Implementations- och förvaltningsuppdraget
 • Leverantörens funktions- och resultatansvar ställer specifika krav på beställaren
 • Löpande och traditionell ändringshantering kräver en aktiv beställare
 • Acceptanstest och övertagande av IT-lösningen samt uppföljning av SLA

Implementations- och förvaltningsuppdraget

 • Leverantörens funktions- och resultatansvar ställer specifika krav på beställaren
 • Löpande och traditionell ändringshantering kräver en aktiv beställare
 • Acceptanstest och övertagande av ITlösningen samt uppföljning av SLA

Omsätt organisationens behov i förfrågningsunderlaget

 • Många IT­-upphandlingar faller på formalia – lär dig undvika de vanligaste misstagen
 • Formulera ett tydligt förfrågningsunderlag med hänsyn till områdets komplexitet
 • Rätt arbetssätt för att fånga upp organisationens behov över tid
 • Så får du rätt kunskaper om marknaden för att formulera ett bra förfrågningsunderlag
 • Lär dig formulera rätt avtalsvillkor i förfrågningsunderlaget

Ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier

 • Tips för att inte formulera för detaljerade eller mindre relevanta krav
 • Så tydliggör du skillnaden mellan kvalificeringskrav och tilldelningskriterier
 • Lär dig bedöma trovärdighet när du utvärderar anbuden
 • Att bedöma tilldelningskriterier med  hänsyn till områdets komplexitet

Så skapar du välutformade avtal med tydliga förväntningar

 • Formulera avtal som ökar möjligheten till leverans i tid, till rätt kostnad och med ett gott resultat
 • Lär dig formulera tydliga och inte onödigt komplicerade avtal
 • Hur säkrar du att leveransen motsvarar avtalet?
 • Så blir du en aktiv beställare som förvaltar avtalen
 • Undvik vanliga misstag när du tydliggör ansvarsfördelning och informations­säkerhet i avtalet
Lars Arrhed, jur. kand., Göteborgs universitet, har omfattande specialistkunskaper av olika former av komplexa offentliga upphandlingar av IT. Lars leder Advokatfirman Lindahls Göteborgs kontors kompetensgrupp för immaterialrätt samt IT­ och telekom. Han är en  mycket uppskattad föreläsare som även är ledamot i institutionsrådet  vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se