Meny Stäng
En inomhusmiljö med böcker staplade mot en vägg med risk för att rasa

7 500 kr exkl. moms

2024-02-06, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-09-20, digitalt klassrum

Offentlighet och sekretess för informationscontrollers

Under denna utbildning får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighet- och sekretesslagen, OSL. Med större ansvar kring informationshantering behöver du fördjupande färdigheter just inom informationshantering i offentlig sektor för att kunna styra och kontrollera processerna av verksamhetsinformation.

Tre skäl att gå utbildning om offentlighet och sekretess för informationscontrollers: 

 • Lär och uppdatera dig kring offentlighet och sekretess, fördjupa dig inom utlämnande av allmän handling
 • Få djupare kunskaper kring sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas för att bli säkrare i din roll som informationscontroller
 • Diskutera utifrån domstolsavgöranden och JO-utlåtanden

Det är av stor betydelse att vara uppdaterad gällande regler kring offentlighet och sekretess, att känna sig säker kring utlämnande av allmän handling, hur man ska tänka kring sekretessbrytande bestämmelser samt känna till gränsdragningarna mellan skyldighet och möjlighet att lämna ut handlingar. Genom dessa kunskaper kommer du känna dig tryggare i din informationshantering. 

Du får kunskap om ändringar i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Vi kommer att arbeta praktiskt med utgångspunkt i hur man ska tänka kring sekretessbrytande bestämmelser och hur man ska tänka kring styrkan på de olika sekretessbestämmelserna.

Under dagen övar vi praktiskt med utgångspunkt från fiktiva scenarios och givetvis ges du möjlighet att diskutera dina egna problemställningar kring offentlighet och sekretess, och du får på så sätt skapa dig en fördjupad kunskap kring tolkning av den aktuella lagstiftningen.  

Efter utbildningen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess och göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter utbildningen att känna dig säkrare kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

Målgrupp

 

Alla som arbetar med verksamhetsinformation inom offentlig förvaltning så som informationscontrollers, registratorer och arkivarier.

Förkunskapskrav

Utbildningen är fristående men en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande offentlighet och sekretess motsvarande innehållet i utbildningen Offentlighet och sekretess för registratorer.

Diplomerad informationscontroller – få ett kvitto på din kompetens

Offentlighet och sekretess för informationscontrollers är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad informationscontroller, steget när du tar eller ska ta ett större ansvar om informationshantering. Går du denna utbildning samt Informationscontroller – strategier för informationshantering och Att förvalta och skydda verksamhetsinformation har du möjlighet att skriva Tentamen – informationscontroller. 

Birgitta CTA webb

Kontakta mig gärna om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Offentlighet och sekretess för informationscontrollers”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 • Offentlighetsprincipen, allmän handling och GDPR
 • Utlämnande av allmän handling - sekretessbrytande regler - gränsdragningar gällande möjlighet respektive skyldighet
 • Fördjupning kring sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas
 • Överföring av sekretessbelagda uppgifter - vem har ansvar om sekretess?
 • Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden
 • Diskussion - hantering i praktiken
Anette SchierbeckAnette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Utbildningen följer logiken med avsnitt ”före” ”under” samt ”efter” och består av olika typer av utbildningsformat för att du bättre ska kunna befästa ny kunskap och reflektera efter en tid. För- och efteraktiviteter gör man på tider som passar en själv och tar tillsammans ca 2h. Hålltider i det digitala klassrummet är kl.09:00-15:00.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]