Meny Stäng

Outsourcing eller insourcing – vad bör du ha koll på?

Varaktighet: Halv dag
Det krävs noggrant förarbete med korrekt utförda avtals- och upphandlingsdokument för att det upphandlade outsourcingavtalet faktiskt ska leda till ökad produktivitet.
Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Myndigheter ställs allt oftare inför att ”outsourca” hela eller delar av sitt IT-stöd, men när det gäller outsourcing eller insourcing – vad bör du ha koll på?

Det krävs noggrant förarbete med korrekt utförda avtals- och upphandlingsdokument för att det upphandlade outsourcingavtalet faktiskt ska leda till ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad service. Beställaren behöver bland annat ha kunskap och förmåga att upprätthålla den mätbara verksamhetsnytta som motiverat upphandlingsbeslutet. Det visar sig dessutom ofta mer lönsamt för myndigheten att ta tillbaka delar av den sedan tidigare outsourcade IT-verksamheten.

Outsourcing eller insourcing – vad bör du ha koll på?

Vår expert Lars Arrhed hjälper dig att se möjligheter och varningstecken, ställa de rätta frågorna, samt skriva bra outsourcingavtal och upphandlingsdokument.

Webbinarium

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning  här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 13.00 – 16.00

Därför ska du delta i webbinariet:

 • Se möjligheter och varningstecken – och ställ de rätta frågorna angående upphandlingen
 • Outsourcing är väl bra? Lär dig bedöma – och argumentera internt för – när outsourcing är effektivt och när det är bättre med intern drift och förvaltning.
 • Vilka är de nödvändiga ingredienserna? Du lär dig vad som utgör de nödvändiga komponenterna i upphandlingen och genomförandet av outsourcing för att nå uppställda mål.
 • Vad ska jag se upp med? Lär dig identifiera ”röda flaggor” tidigt och använd konkreta arbetsmetoder som minimerar risken för skenande kostnader och undermålig prestation.
 • Hur skriver du bra outsourcingavtal och upphandlingsdokument?

Målgrupp: Upphandlare, IT-chefer och andra om arbetar med avtal kring IT upphandling

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Program

 • Lönsam outsourcing kräver proaktiv samverkan och därmed en aktiv beställare
Vi går igenom de konkreta omständigheter som bör föreligga för att myndighetens förväntade verksamhetsnytta ska ha förutsättningar att realiseras genom outsourcing av hela eller delar av myndighetens IT-stöd. Detta jämfört med att behålla drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-stödet internt.
 • Outsourcingavtal – en kontraktstyp med många komponenter
Med utgångspunkt från IT- och telekomföretagens allmänna bestämmelser, Kammarkollegiets motsvarande mallavtal och ITILs begreppsapparat, går vi igenom outsourcingavtalets centrala delar. Detta inbegriper transitionsprojektet, specifikation av tjänsteportföljen, ändringshantering, SLA-bilaga, och leverantörens medverkan vid avveckling. Vi går också igenom övriga upphandlingsdokument, innefattande obligatoriska krav, tilldelningskriterier och utvärderingsmodell.
 • Genomförandet av partneringprojektet
Vi går igenom hur du bör genomföra upphandlingen och innefattande annonsering, kvalificering, anbudsinbjudan, förhandlingar, anbudsutvärdering, tilldelning och avtalets ingående. Vi går slutligen igenom beställarens ansvar under transitionsprojektet och förvaltningsskedet.
Lars Arrhed är advokat och delägare i advokatfirman Lindahl i Göteborg. Han har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av olika former av IT-säkerhet, integritetsrätt, offentlig upphandling, vilket den senaste tiden innefattar frågor om GDPR i allmänhet och implementering av de nya reglerna i verksamheten hos såväl små och stora myndigheter. Lars är en mycket uppskattad föreläsare och expert som år 2016 gav ut läroboken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster”. Han har ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management och är ledamot i institutionsrådet vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se