Meny Stäng

Partnering vid entreprenadupphandling

Varaktighet: Halv dag

Upphandling av byggnadsentreprenader enligt kontrakttypen ”partnering” har som målsättning att sänka byggkostnader, korta uppdragstiden och höja kvalitén på arbetsresultatet  jämfört med en traditionell totalentreprenad.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Partnering vid entreprenadupphandling – sänk byggkostnader och höj kvalitén

Upphandling av byggnadsentreprenader enligt kontrakttypen ”partnering” har som målsättning att sänka byggkostnader, korta uppdragstiden och höja kvalitén jämfört med en traditionell totalentreprenad. För att beställaren ska uppnå målen med partnering krävs emellertid att avtal, att upphandlingskrav och tilldelningskriterier utformas på rätt sätt. Beställaren behöver även etablera och upprätthålla sitt ansvar som kontraktspart under såväl upphandlingen som kontraktstiden.

Det är snårigt för upphandlare och övriga projektdeltagare att planera upphandlingen, få till bra dokument och att genomföra ett partneringprojekt. På detta webbinarium guidar vår expert Lars Arrhed dig igenom samtliga delar av upphandling och genomförande av en byggnadsentreprenad enligt kontrakt- och samverkansformen partnering.

Webbinarium

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Kl. 09.00 – 12.00

Därför ska du delta i webbinariet:

 • Då är partnering bra! Du lär dig bedöma – och argumentera internt för – när partnering är effektivt och när är det bättre med en vanlig totalentreprenad.
 • Nödvändiga ingredienser! Du lär dig vad som utgör de nödvändiga komponenterna i upphandlingen och genomförandet av entreprenaden som krävs för nå uppställda mål.
 • Se upp! Du lär dig se varningssignaler och ”röda flaggor” tidigt – och får konkreta arbetsmetoder som minimerar risken för skenande kostnader, försenade projekt och undermålig kvalitet.

Målgrupp: Upphandlare och de som arbetar med avtal kring entreprenadupphandling

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

 • Partnering är inte en mirakelmedicin mot alla sjukdomar  …men partnering kan i många byggprojekt förbättra förutsättningarna att nå ett tillfredställande resultat. Vi går igenom vilka konkreta omständigheter som bör föreligga för att kontraktsformen partering ska löna sig jämfört med att upphandla en traditionellt total- eller utförarentreprenad.
 • Kontraktstypen partnering Vi går igenom de centrala avtalsbestämmelser som skiljer sig från standardvillkoren ABT 06 0ch AB 04 samt hur upphandlingsdokumenten därmed bör utformas innefattande även förslag på tilldelningskriterier och utvärderingsmodell.
 • Anbudsarbetet och genomförandet av partneringprojektet Vi går igenom hur du bör genomföra upphandlingen och arbetet under projekttiden innefattande annons, kvalificering, anbudsinbjudan förhandlingar, anbudsutvärdering, tilldelningsbeslut, avtalets ingående, samverkan under projektering, genomförande av entreprenaden och din roll i förvaltningsskedet.
 
Display lars arrhed
Lars Arrhed är advokat och delägare i advokatfirman Lindahl i Göteborg. Han har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av olika former av IT-säkerhet, integritetsrätt, offentlig upphandling, vilket den senaste tiden innefattar frågor om GDPR i allmänhet och implementering av de nya reglerna i verksamheten hos såväl små och stora myndigheter. Lars är en mycket uppskattad föreläsare och expert som år 2016 gav ut läroboken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster”. Han har ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management och är ledamot i institutionsrådet vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se