Meny Stäng

PBL-nyheter 2020 (webbinarium)

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

SIPU erbjuder ett förmiddags webbinarium om nyheterna i Plan och bygglagen (PBL)

Därför skall du delta på webbinariet:

  • Få svar på dina frågor
  • Lär dig mer och ta del av de senaste ändringarna i PBL
  • Ta del av viktig information smidigt och enkelt

Webbinariet lägger stort fokus på praktisk tillämpning av lagen. Vi går igenom de intresseavvägningar som ska göras vid bygglov med fokus på attefallshus och altaner. Du kan även skicka in dina frågor på förhand till SIPU som vi tar upp och besvarar under webbinariet.

Målgrupp: Webbinariet vänder sig till dig som är byggnadsinspektör, bygglovshandläggare eller bygglovsingenjör. Den passar även dig som är projektledare inom bygg, projektingenjör eller exploateringsingenjör.

Du bör ha grundläggande kunskaper om byggreglerna för att få ut det mesta av dagen. Vi rekommenderar att du repeterar grunderna i t.ex. Boverkets webbutbildning Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR.

Tid: Kl. 14.00 – 16.00

Tillgängligt och hållbart

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här och kommunala bolag hittar du här.

Attefallshus
  • Vilka regler gäller och hur ska de tillämpas?
  • Får man bygga ett attefallshus med källare?
  • Vilka regler gäller för utbyggnad?
  • Hur stor altan får man bygga till attefallshus?
Genomgång av reglerna för altaner
  • Vilka krav gäller för altaner?
  • När krävs bygglov för altaner?
Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.