Meny Stäng

Personlig assistans

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper i lagstiftningen och den senaste rättspraxisen som rör personlig assistans.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Lär dig mer om de rättsliga ramarna kring personlig assistans

Området personlig assistans kan vara komplicerat. Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper i lagstiftningen och den senaste rättspraxisen inom området.

Du får även lära dig mer om de ekonomiska frågorna kring ersättning, retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan. Under utbildningen fördjupar vi oss i frågor som vilket ansvar kommunen har och hur förhållandet ser ut till andra insatser enligt LSS och SoL. Du får även lära dig mer om personlig assistans i relation till föräldraansvar, makeansvar och samboansvar. Som ett resultat av utbildningen får du fördjupad förståelse kring lagstiftningen och kan känna dig tryggare i dina beslut.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna grundutbildning i LSS sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till föreläsningar, ställa dina frågor direkt till utbildningsledaren och även dela erfarenheter med de andra deltagarna.
Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

3 skäl att delta i utbildningen:

 • Ta del av den senaste rättspraxisen
 • Lär dig mer om förutsättningar för att få personlig assistans
 • Diskutera dina frågor med utbildningsledaren och andra deltagare

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

Fler utbildningar inom socialtjänsten här.

Följ oss gärna även på LinkedIn.

Program
 • Förutsättningar för att få personlig assistans
 • Senaste praxis kring aktiv tillsyn och kommunikation
 • Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL
 • Kommunens yttersta ansvar – vilka begränsningar finns?
 • Vilken betydelse har barnperspektivet?
 • Rätten till personlig assistans efter 65-årsdagen
 • Anhöriga som personliga assistenter
 • Merkostnader med anledning av ordinarie assistents sjukdom
 • Skillnaderna mellan insats enligt 9 2 LSS och assistansersättning enligt SFB
 • Tillfällig utökning
 • Retroaktiv ersättning
 • Köp av personlig assistans och kostnader för personliga assistenter – vari består skillnaden?
 • Vilka kostnader får belasta personlig assistans?
 • Förutsättningar för dubbelassistans
 • Assistans under dygnsvilan
 • Föräldraansvar, makeansvar, samboansvar
 • Assistans under sjukhusvistelse, i skola, barnomsorg och daglig verksamhet
 • Interimistiska beslut
 • Familjegemenskap
Finn KronsporreFinn Kronsporre är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se