Meny Stäng

Ramavtal och anbudsutvärdering

Varaktighet: Halv dag

Ta del av dagsaktuella frågeställningar och analyser tillsammans med ett framåtblickande perspektiv. Under denna halvdagsutbildning får du ta del av affärsmässiga och juridiska avväganden gällande ramavtal och anbudsutvärdering.

Nollställ

3 495 kr exkl. moms

Upphandlingsklubbens premiär: nya perspektiv på ramavtal och anbudsutvärdering

Den 7 juni går Upphandlingsklubbens första digitala träff av stapeln med Magnus och Tobias där du kommer att få ta del av dagsaktuella frågeställningar och analyser tillsammans med ett framåtblickande perspektiv. Under denna halvdagsutbildning kommer vi att ta upp olika intressanta upphandlingsfrågor men vårt huvudfokus ligger på ramavtal och anbudsutvärdering.

Denna halvdagsutbildning ingår i årsmedlemskapet i Upphandlingsklubben men du kan även välja att delta endast på denna halvdagsutbildning. Läs mer om Upphandlingsklubben här. Skulle du sedan välja att köpa medlemskap även i Upphandlingsklubben så drar vi självklart av avgiften för denna utbildning.*

Digital halvdagsutbildning om ramavtal och anbudsutvärdering

Halvdagsutbildningen sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Ramavtal – hur ser framtiden ut?

Användandet av ramavtal är en bärande del av den offentliga upphandlingen, men samtidigt finns det en del orosmoln på ramavtalshimlen.

Vi diskuterar under denna halvdagsutbildning aktuella affärsmässiga och juridiska avväganden bland annat:

 • Hur bör du redan idag hantera kraven på volymangivelser, beskrivningar av kommande avrop m.m. i dina upphandlingsdokument?
 • Vilka ramavtalsfrågor ligger på EU-domstolens, HFD:s och HD:s bord?
 • Vilka praktiska konsekvenser kan olika utfall i de pågående domstolsprocesserna få?

Anbudsutvärdering – reflektioner och metoder

Anbudsutvärdering är roligt, snårigt och inte minst väldigt betydelsefullt för resultatet i upphandlingen. Vi diskuterar erfarenheter, belyser olika myter och ställer frågan – går det verkligen att erhålla hög kvalitet även i de fall där bara pris/kostnadsfaktorer utvärderas?

Under utbildningen behandlar vi bland annat:

 • Vilket stöd finns det i forskning gällande anbudsutvärdering?
 • Vilka metoder finns det för att anpassa utvärderingen till olika upphandlingsföremål?

Utöver våra huvudområden kommer vi även ta upp andra intressanta och aktuella upphandlingsfrågor!

Uppföljning efter halvdagsutbildningen om ramavtal och anbudsutvärdering

Vi kommer även att återkomma till dig efter att halvdagsutbildningen den 7 juni har genomförts för att återknyta med våra reflektioner och en analys av den fortsatta utvecklingen.

Målgrupp: För dig som är upphandlare, inköpare eller på annat sätt brinner för offentlig upphandling.

Denna halvdagsutbildning ingår i Upphandlingsklubbens medlemskap: För dig som vill teckna årsmedlemskap i Upphandlingsklubben och få tillgång till fler halvdagsutbildningar och uppföljande aktiviteter gör du det här.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

* vid köp av årsmedlemskap i Upphandlingsklubben senast den sista augusti 2021.

Ramavtal – hur ser framtiden ut?

Vi diskuterar under denna halvdagsutbildning aktuella affärsmässiga och juridiska avväganden bland annat:
 • Hur bör du redan idag hantera kraven på volymangivelser, beskrivningar av kommande avrop m.m. i dina upphandlingsdokument?
 • Vilka ramavtalsfrågor ligger på EU-domstolens, HFD:s och HD:s bord?
 • Vilka praktiska konsekvenser kan olika utfall i de pågående domstolsprocesserna få?

Anbudsutvärdering – reflektioner och metoder

Under utbildningen behandlar vi bland annat:
 • Vilket stöd finns det i forskning gällande anbudsutvärdering?
 • Vilka metoder finns det för att anpassa utvärderingen till olika upphandlingsföremål?
Utöver våra huvudområden kommer vi även ta upp andra intressanta och aktuella upphandlingsfrågor! Vi kommer även att återkomma till dig efter att halvdagsutbildningen den 7 juni har genomförts för att återknyta med våra reflektioner och en analys av den fortsatta utvecklingen.
Magnus Nilsson och Tobias Tegnér

Upphandlingsklubben leds av Tobias Tegnér och Magnus Nilsson. Tillsammans har de 35 års praktisk erfarenhet av att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter i alla delar av inköps- och upphandlingsarbetet. De arbetar dagligen med att utforma strategier, ge råd och att genomföra upphandlingar inom ett brett spektra områden. Därtill har de båda omfattande erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar.

Magnus och Tobias kommer att guida er genom en mängd intressanta områden med hjälp av en variation av olika aktiviteter. Med ett brinnande intresse för att bidra till att såväl enskilda upphandlare som upphandlande organisationer ska kunna infria sina mål om att uppnå affärsmässigt goda resultat samtidigt som upphandlingsregelverken efterlevs hoppas Magnus och Tobias att ni vill vara med i Upphandlingsklubben!

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se