Meny Stäng

Rätt ordning och reda – bland personalhandlingar

Varaktighet: 1 dag

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering, och handlingarna innehåller ofta uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Vad gäller och hur skapar du en regelriktig dokumenthantering?

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Hantera personalhandlingar säkert och korrekt

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Viss dokumentation behöver vara tillgänglig både för individen och för arbetsgivaren under lång tid. Ibland behöver ni till och med spara dokumentationen för all framtid.

Under denna utbildning reder vi ut reglerna och begreppen för hur ni ska hantera personalhandlingar på ett säkert och korrekt sätt som följer gällande lagstiftning. Du kommer även få ett förslag till dokumentplan som vägleder och hjälper dig i dessa frågor framöver. Efter genomgången ska du vara säkrare på reglerna och kunna delta i projekt för att arbeta fram en dokumentplan för din organisation.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

3 anledningar att gå utbildningen:

 • Skaffa dig gedigen kunskap om regelriktig hantering av personalhandlingar.
 • Lär dig hur dokumentationen skapas, vem den bör vara tillgänglig för och hur länge, samt hur den ska arkiveras.
 • Få ett förslag på dokumentplan som vägleder och hjälper dig i dessa frågor framöver.

Målgrupp: Personalassistenter, personalhandläggare, arkivpersonal och andra som behöver kunskap om hur man hanterar personalhandlingar.

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

 • Vad menar vi med personalhandlingar?
 • Genomgång av förslag till dokumentplan
 • Orientering om lagar och regelverk
 • Planera din dokumenthantering
 • När får vi gallra - hur länge måste vi bevara?
 • Hur ska vi ta hand om arkivet?
Jan_AppelquistJan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se