Meny Stäng
Hantering av personalhandlingar i register

6 900 kr exkl. moms

Nollställ

Rätt ordning och reda – bland personalhandlingar

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering, och handlingarna innehåller ofta uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Vad gäller och hur skapar du en regelriktig dokumenthantering?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Skaffa dig gedigen kunskap om regelriktig hantering av personalhandlingar.
 • Lär dig hur dokumentationen skapas, vem den bör vara tillgänglig för och hur länge, samt hur den ska arkiveras.
 • Få ett förslag på dokumentplan som vägleder och hjälper dig i dessa frågor framöver.

Hantera personalhandlingar säkert och korrekt

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Viss dokumentation behöver vara tillgänglig både för individen och för arbetsgivaren under lång tid. Ibland behöver ni till och med spara dokumentationen för all framtid.

Under denna utbildning reder vi ut reglerna och begreppen för hur ni ska hantera personalhandlingar på ett säkert och korrekt sätt som följer gällande lagstiftning. 

Du kommer även få ett förslag till dokumentplan som vägleder och hjälper dig i dessa frågor framöver. Efter genomgången ska du vara säkrare på reglerna och kunna delta i projekt för att arbeta fram en dokumentplan för din organisation.

Målgrupp

Personalassistenter, personalhandläggare, arkivpersonal och andra som behöver kunskap om hur man hanterar personalhandlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter. Tid: 9.00-15.00 Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här. Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

 • Vad menar vi med personalhandlingar?
 • Genomgång av förslag till dokumentplan
 • Orientering om lagar och regelverk
 • Planera din dokumenthantering
 • När får vi gallra - hur länge måste vi bevara?
 • Hur ska vi ta hand om arkivet?
Porträtt av utbildningsledare LarsLars Lundqvist är utbildad arkivarie, konsult med egen firma och har lång praktisk erfarenhet av demokratiskt styrda organisationer, från tjänstemannahåll som från politiken. Lars undervisar återkommande kring offentlighet- och sekretessregler samt om informationsförvaltning inom offentlig förvaltning. Lars har universitetsutbildning inom juridik, statsvetenskap och offentlig förvaltning.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.