Meny Stäng

Rätt ordning och reda – bland personalhandlingar

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Handlingarna innehåller ofta uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Hur länge ska vi bevara våra handlingar?

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Viss dokumentation behöver vara tillgänglig både för individen och för arbetsgivaren under lång tid. Ibland behöver dokumentationen bevaras för all framtid. Vi reder ut reglerna och begreppen för hur vi ska hantera personalhandlingarna på ett säkert och korrekt sätt som följer gällande lagstiftning. Du får också ett förslag till dokumentplan.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig kunskap om dokumenthantering av personalhandlingar. På kursen behandlar vi den
dokumentation som skapas och hanteras samt hur denna bör tas om hand och arkiveras. Gällande regler gås
igenom. Du får också ett förslag till dokumentplan.

Efter genomgången kurs ska du vara säkrare på reglerna och kunna delta i projekt för att arbeta fram en dokumentplan för din organisation.

Målgrupp: Personalassistenter, personalhandläggare, arkivpersonal och andra som behöver kunskap om hur man hanterar personalhandlingar.

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

 • Vad menar vi med personalhandlingar?
 • Genomgång av förslag till dokumentplan
 • Orientering om lagar och regelverk
 • Behov av sortering eller registrering
 • När får vi gallra - hur länge måste vi bevara?
 • Hur ska vi ta hand om arkivet?
Display jan appelquist
Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se