Meny Stäng

Rätt ordning och reda – bland upphandlingsdokumentation

Varaktighet: 1 dag

Upphandlingsdokumentation kräver god förvaltning. Svenska regler och EU:s regler ställer krav om tillgänglighet av viss upphandlings-dokumentation men hur skiljer sig reglerna åt och vad gäller för att skapa en regelriktig dokumenthantering vid upphandling?

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Hantera upphandlingsdokumentation korrekt som följer gällande lagstiftning

Ett antal regler styr hur själva upphandlingen ska gå till. Men det är minst lika viktigt att organisationen tar hand om all den dokumentation som uppstår i upphandlingsprocessen, till exempel vid anbudsöppning, diarieföring och vid förvaring av anbud. Därtill ställer både svenska regler och EU:s regler krav om tillgänglighet av viss upphandlingsdokumentation, exempelvis kan ni behöva spara dokumentationen p.g.a. preskriptionstider och kontrollmöjligheter. Och reglerna är inte helt lika. Hur skiljer sig reglerna åt och vad gäller för att skapa en regelriktig dokumenthantering vid upphandling?

Under denna utbildning reder vi ut reglerna och tydliggör hur ni ska hantera den dokumentation som uppstår i upphandlingsprocessen på ett korrekt sätt som följer gällande lagstiftning.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskap om hur du ska hantera all dokumentation i upphandlingsprocessen. Du får även ett förslag till informationshanteringsplan och som ett resultat efter genomgången utbildning ska du kunna delta i projekt för att arbeta fram en sådan för din organisation.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

3 anledningar att gå utbildningen:

 • Skaffa dig gedigen kunskap om regelriktig hantering av upphandlingsdokument.
 • Lär dig kring behovet av sortering och registrering, vad som får gallras och hur länge måste det bevaras.
 • Få ett förslag på informationshanteringsplan som vägleder och hjälper dig i dessa frågor framöver.

Målgrupp: Upphandlingsansvariga samt assistenter och även andra som behöver kunskap om hur man hanterar upphandlingsdokumentation.

Fler utbildningar om arkiv- och dokumenthantering hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

Vad är upphandlingsdokumentation?
 • Upphandlingsprocessen
 • Olika upphandlingsförfaranden
Genomgång av förslag till informationshanteringsplan
 • Informationshanteringsplan för upphandlingsdokumentation
 • Vilken form kan upphandlingsdokumentationen ha?
 • Hur länge ska upphandlingsdokumentationen bevaras?
Orientering om lagar och regler
 • Svenska regler
 • EU-regler
Planera din informationshantering
 • Göra en informationshanteringsplan
 • Krav på förfrågningsunderlaget
 • Vilka upphandlingsärenden ska diarieföras?
 • Hur bör vi diarieföra upphandlingsärenden?
Gallra eller bevara?
 • Varför ska vi gallra respektive bevara handlingar?
 • Beslut kring gallring
 • Hur behandlar vi ursprungsdokumentet efter skanning?
Hur skapar vi hållbara arkiv?
  • Val av lagringsform (arkivbeständigt material, lokaler )
  • Standardformat (val av filtyper)
  • Vem är ansvarig för arkivering
Jan_AppelquistJan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se