Meny Stäng

Reception och kundtjänst i offentlig verksamhet

Varaktighet: 1 dag

Under denna utbildning får du en grundlig genomgång av styrande regelverk för ditt dagliga arbete inom reception och kundtjänst i offentlig verksamhet.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Styrande regelverk för dig som är ansiktet utåt.

Du som arbetar i reception och kundtjänst i offentlig verksamhet är organisationens ansikte utåt och spelar en nyckelroll i bemötandet mot medborgarna. I denna serviceroll kan det ofta uppstå komplicerade situationer och inom offentlig verksamhet finns det dessutom ett flertal lagar och regelverk som du behöver ha koll på. Hur fattar du rätt beslut i olika situationer och hur möter du människor som är upprörda eller oroliga på bästa sätt? När kan du själv lämna ut information?

Under denna utbildning får du en grundlig genomgång av styrande regelverk samt ta del av handfasta tips och checklistor för ditt dagliga arbete. Målet är att du ska känna dig tryggare i frågor som bland annat berör förvaltningslagen, serviceskyldighet och rådgivning. Under utbildningen lär du dig också mer om offentlighet, sekretess, informationssäkerhet och korrekt hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Passa på att under ledning av vår erfarna utbildningsledare öka dina kunskaper, ställa frågor och bli säkrare i din roll.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 14.00

Utbildningen i reception och kundtjänst passar dig som vill:

 • Få bättre koll på förvaltningslagen och serviceskyldighet
 • Bli säkrare i hur en korrekt rådgivning ska gå till
 • Veta vilka ärenden som kräver tystnadsplikt
 • Diskutera utlämningsärenden i gränslandet – och förstå när du själv kan lämna ut information
 • Lära dig mer om informationssäkerhet, dataskydd och GDPR för reception och kundtjänst

3 anledningar till att gå utbildningen

 • Genomgång av styrande regelverk samt ta del av handfasta tips och checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Att känna dig tryggare i frågor som bland annat berör förvaltningslagen, serviceskyldighet och rådgivning.
 • Lära dig mer om offentlighet, sekretess, informationssäkerhet och korrekt hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Målgrupp: Du som ansvarar för eller arbetar i reception och kundtjänst i offentlig verksamhet.

Fler utbildningar inom kommunikation hittar du här och inom registratur och ärendehantering här.

Tjänstemannarollen och de värderingar som styr ditt arbete i offentlig verksamhet

 • Bakgrunden till den statliga värdegrunden – som också tillämpas av kommuner
 • På vilket sätt är de sex värdeorden avgörande i din roll?
 • Skillnad att jobba inom stat eller kommun jämfört med privat verksamhet
 • Hur tillämpas värdegrunden i praktiken i en statlig/offentlig verksamhet?

Förvaltningslagen och serviceskyldigheten

 • Bakgrund och syfte med serviceskyldigheten
 • Hur påverkas din roll av kraven på tillgänglighet på telefon och för att ta emot besök?
 • Diskussion och rådgivning samt djupdykning i olika intressanta exempel från verkligheten

Offentlighet, sekretess och informationssäkerhet

 • Vad menas med handlingsoffentlighet, sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet i praktiken?
 • Vilka handlingar får du ge ut?
 • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e­mail, cookiefiler och logglistor?
 • Vilken information kan du lämna ut själv och när måste du lämna över frågan till någon annan/överordnad?

Hur ger du korrekt rådgivning?

 • Vilken information omfattas av tystnadsplikt?
 • Hur ger du råd på ett korrekt sätt?
 • Vilken yttrandefrihet har du som offentligt anställd?
 • Hur hanterar du utlämnande av allmänna handlingar?
 • Diskussionsfråga – vad har din organisation för policys för hur ni bemöter journalister?

A till Ö om dataskyddslagstiftningen (GDPR) för reception och kundtjänst

 • Vad är en personuppgift och hur får du hantera den?
 • Vad händer om organisationen inte följer GDPR?
 • Hur påverkar GDPR dig i din arbetsroll och hur påverkas kunderna/medborgarna?
 • GDPR utifrån ett arbetsmässigt perspektiv och utifrån kundernas/medborgarnas perspektiv
Therese Vassila är arkivarie med lång erfarenhet av ärende- och dokumenthantering från flera myndigheter – däribland Länsstyrelsen, Örebro universitet och Transportstyrelsen. Hon har i roller som chef och projektledare under många år arbetat med frågor kring hur regelverk kopplade till informationshantering på bästa sätt kan omsättas i praktiken, samt kring hur IT-system bör anpassas för att uppfylla befintliga lagkrav. I dagsläget arbetar hon som konsult och stöttar olika organisationer i ärende- och dokumenthanteringsfrågor.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se