Meny Stäng

Resursfördelning inom hemtjänsten

Varaktighet: 2 dagar

Du som arbetar med resursfördelning inom hemtjänsten vet att förutsättningarna kan ändras från en dag till en annan, vilket gör det extra utmanande att snabbt kunna möta upp de individuella behoven.

Nollställ

10 900 kr exkl. moms

Verktyg för effektiv resursfördelning inom hemtjänsten

Du som arbetar med resursfördelning inom hemtjänsten vet att förutsättningarna kan ändras från en dag till en annan. Resultatet gör det extra utmanande att snabbt kunna möta upp de individuella behoven. Under denna kurs går vi igenom resursfördelningsarbetets alla steg, men diskuterar också utmaningar. Utbildningen ger dig tips och verktyg för förbättrade processer utifrån din kommuns villkor och förutsättningar.

Möt de individuella behoven med rätt resursfördelningssystem

Syftet med en resursfördelningsmodell är att brukarna ska få en likvärdig vård och omsorg utifrån sina
behov. Syftet är också att inom kommunens ekonomiska ramar få en rättvis resursfördelning, en hög
effektivitetsgrad samt en likvärdig kvalitetsnivå mellan verkställighetens olika utförare. Den här utbildningen lär dig även hur du ökar individanpassningen och samtidigt får kontroll över resurserna för en så optimal kostnadskontroll och ett så effektivt flöde som möjligt. Under kursen blandar vi genomgångar med interaktiva övningar och diskussioner om fördelning av resurser, beräkningsmodeller och användbara rapporter som du enkelt kan använda i din verksamhet efter kursen.

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig hur du arbetar effektivt med resursfördelning i alla steg
 • Förstå hur du förankrar och kommunicerar budgeten på bästa sätt
 • Öka individanpassningen och få kontroll på resurserna

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med resursfördelning inom omsorgsförvaltning, exempelvis i rollen som ekonom, controller eller förvaltningschef.

Tid: 

Dag 1 kl. 09.30 – 16.30.
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Fler utbildningar hos SIPU inom socialtjänsten hittar du här.

Få ökad kostnadskontroll samtidigt som du möter de individuella behoven i resursfördelning inom hemtjänsten

 • Hur får du en koppling mellan målen och ekonomistyrningen? Jämförelse mellan olika modeller för beräkning
 • Vad kan du lära av andra kommuner, hur kan ni samarbeta och dra nytta av varandra?
 • Resursfördelning som inte gått som det  var tänkt – vad kan du lära av misstagen?
Nedbrytning av delarna i resursfördelningen  – workshop med praktiska exempel
 • Erfarenhetsutbyte med andra kommuner
 • Tips på enkla rapporter att använda
 • Vilken nyttjandegrad (planerad brukartid av tillgänglig arbetstid) och utförandegrad är rimlig med hänsyn tagen till restid?
Strategiskt och effektivt budgetarbete
 • Hur kan vi jobba effektivt  med prognosistering?
 • Diskussion kring vad som är en  rimlig grundbemanning
 • Så arbetar du strategiskt med årsbudgeten och tar höjd för oförutsedda händelser
Kommunicera ekonomi och budget
 • Så stöttar du cheferna i deras kommunikation med personal, brukare och anhöriga
 • Tre tips på hur du kommunicerar ut budget och resultat på ett pedagogiskt sätt för personalen
 • Kommunikation med politikerna  – goda råd för när politiker och tjänstemän inte har samma syn på resursfördelningen. Vem ska besluta vad?
 • Hur kan du argumentera för din budget mot politiker och överordnade på ett bra sätt?
Resursfördelning utifrån brukarnas individuella förutsättningar och behov
 • Vilka parametrar ska du fördela utifrån?
 • Hur säkerställer du en likvärdighet mellan olika brukare och verksamheter?
Kvalitet – så säkerställer du att resurserna gör nytta i praktiken
 • Exempel på hur rätt resurser, men inte nödvändigtvis fler, skapar högre kvalitet
 • Hur engagerar du alla i verksamhetens ekonomi så att de känner ansvar?
Styrning och uppföljning av resursfördelningen
 • Vilka lärdomar kan du dra inför kommande års resursfördelning?
 • Gav tilldelade resurser den effekt du  hade tänkt?
 • Verktyg för effektivt uppföljnings- och utvecklingsarbete av resursfördelningen

Tony Högnelid är affärsområdeschef och seniorkonsult, samt en erfaren utbildare inom ekonomi och IT. Han har varit chef inom området äldreomsorg och funktionshinder under många år, både som första linjens och andra linjens chef. Vidare har han arbetat inom ett flertal IT-/konsultföretag, både som konsult och i ledande roller.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se