Meny Stäng
Skorsten med rök mot blå himmel

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Riskbedömning inom miljö- och hälsoskydd

Under denna utbildning får du lära dig riskbedömning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och även lära dig hur risker kan reduceras.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få praktiska verktyg inom riskanalys
 • Du får en djupare förståelse för MIFO-modellens metod
 • Öka din kunskap om föroreningars farlighet, spridning och påverkan
 • Lär dig använda riskanalys som en metod att prioritera föroreningar och objekt
 • Få djupare förståelse för begreppen fara, risk och osäkerheter

Riskbedömning inom miljö- och hälsoskydd

Vilka olika typer av risker finns inom miljö- och hälsoskydd, vari består de och hur kvantifierar och rangordnar vi dem? Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare verktyg för att kunna göra riskbedömning inom miljö- och hälsoskydd och även lära dig hur riskerna behöver reduceras för att säkerställa att inga oacceptabla effekter sker på människors hälsa eller omgivande miljö.

Lär dig om MIFO-modellen och Naturvårdsverkets modeller för riskbedömning

Utbildningen ger både en grundläggande kunskap inom generell riskbedömningsmetodik såväl som mer avancerade former av riskbedömning. Du får lära dig mer om riskbedömningsmetodiken som används inom ramen för MIFO och även tillämpa din kunskap praktiskt under utbildningen. Under utbildningen kommer du även få lära dig mer om Naturvårdsverkets modeller för riskbedömning, liksom andra förekommande riskbedömningsmetoder. Målet är att du som deltagare efter utbildningen har färdigheter att kunna riskklassificera objekt utifrån en samlad bedömning utifrån människors hälsa och omgivande miljö.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse och som vill lära dig mer om riskbedömning inom miljö- och hälsoskydd.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1: 09:00 – 16:00
Dag 2: 09:00 – 16:00

Läs även gärna mer om SIPUs utbildningar Förorenade områden – grund här och Förorenade områden – fördjupning här.

Fler utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss även gärna på  LinkedIn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Riskbedömning inom miljö- och hälsoskydd”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Program

Grundläggande begrepp inom riskbedömning, olika modeller för exponering och riskbedömning
 • Terminologi och begrepp
 • Olika modeller och tillämpningar
Föroreningars egenskaper och parametrar viktiga för exponering och riskanalys
 • Olika ämnen och deras egenskaper
 • Nyckelfaktorer och -parametrar för riskanalysen
MIFO-modellen
 • Bakgrund och uppbyggnad
 • Praktisk tillämpning
Kumulativ riskbedömning
 • Metoder och tillämpningar
 • Cocktaileffekten
Probabilistisk riskbedömning
 • Bakgrund och tillämpning
Miljöriskkommunikation
 • Introduktion till miljöriskkommunikation
 • Centrala begrepp inom riskkommunikation

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.