Meny Stäng

Säker dricksvattenförsörjning (digitalt klassrum)

Under utbildningen Säker dricksvattenförsörjning får du som arbetar med drift, kontroll och planering för att leverera dricksvatten ett samlat paket med kunskap. Du lär dig vilka kontroller som krävs för att säkra ett tjänligt dricksvatten och får förståelse för både risker och skyddsåtgärder som minskar sannolikheten för olyckor eller smittspridning.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Hur säkrar du dricksvattenförsörjningen?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och utgör grunden i ett fungerande samhälle. Mätningar efter torkan 2018 visar att vattennivåerna är låga och det finns alltid risk för smittspridning eller föroreningar. Hur kan vi tillhandahålla tillräckligt stor mängd vatten och samtidigt hålla en god kvalitet?

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Kl. 09.30 – 16.30

5 anledningar att gå kursen:

 • Få kunskap om HACCP och MBA
 • Lär dig mer om gränsvärden för dricksvatten
 • Förstå lagstiftningen ditt arbete utgår från
 • Öka din kunskap om hur klimatförändringarna påverkar dricksvattenförsörjningen
 • Ta del av provtagningsplaner och checklistor som underlättar ditt arbete

Målgrupp: Du som arbetar med  dricksvattenförsörjning eller VA.

Fler SIPU utbildningar inom miljöinpektion hittar du här.

Juridiken som styr dricksvattensförsörjningen

 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagstiftning
 • Dricksvattenförskriften
 • NIS-direktivet

Hur hanterar du råvatten och vattenskyddsområden?

 • Kontroll och skydd av vattentäkter
 • Föroreningsrisker
 • Hur kan råvatten levereras med hänsyn till god kvalité och tillräcklig kapacitet?

Så påverkar klimatförändringen vårt vatten

 • Förändrad råvattenkvalitet och kvantitet
 • Råd vid torka och bränder
 • Strategier för att hantera låga grundvattennivåer

Effektiv och korrekt kontroll och tillsyn

 • Vad är gränsvärdena för att säkerställa tjänligt vatten?
 • Hur genomför jag riskbaserad egenkontroll?
 • Provtagningsplaner
 • Praktisk kontroll och provtagning av dricksvattenanläggning

Smitta i dricksvatten

 • Hur kan förorening eller smitta förhindras?
 • PFAS – det största hotet mot tjänligt dricksvatten?
 • Andra farliga ämnen som inte ingår i provtagningsprogram

Dricksvattenhygien, HACCP och MBA

 • Introduktion till framtagande av HACCP och MBA
 • Allmänna hygienregler

Säkerhetsrutiner för en trygg dricksvattenförsörjning

 • Vilket fysiskt skydd behöver finnas?
 • Skalskydd
 • Säkerhetsklassning av personal – goda råd
 • Kort om IT-säkerhet
 • Så säkrar du övervakning
 • Vilka risker finns det med processtyrning?

Risk- och sårbarhetsanalys

 • Om olyckan är framme – krisberedskap
 • Rutiner som bör finnas
 • Hur skapar vi redundans i dricksvattenförsörjningen?
Anna Norman arbetar sedan 20 år tillbaka som VA- och miljökonsult med utredningar och utbildningar. Hon har gedigen erfarenhet av arbete med bl.a. riskanalyser, egenkontrollprogram, HACCP, vattenskyddsområden, tillståndsansökningar och VA-planer.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se