Meny Stäng

Säkerhet och kommunikation i reception och kundtjänst inom offentlig verksamhet

Varaktighet: 1 dag

Det kan ofta uppstå komplicerade situationer i denna serviceroll och inom offentlig verksamhet finns det dessutom ett flertal regelverk som du behöver ha koll på.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Din roll som receptionist eller kundtjänstmedarbetare innefattar en hel del utmaningar, inte minst när det gäller att behandla sekretessfrågor, kommunicera på ett effektivt sätt, eller hantera hotfulla situationer. Vad händer om hot eskalerar till våld?  Hur ska du och din chef agera? Och framförallt – vilka förebyggande åtgärder behöver vidtas?

Under utbildningen säkerhet och kommunikation i reception och kundtjänst i offentlig sektor, går vi igenom senaste nytt gällande offentlighet, sekretess och informationssäkerhet såväl som rutiner som hjälper dig besvara allmänhetens frågor på ett tryggare sätt. Under de två workshopdelarna av kursen tar vi även upp frågor som rör risk, dataintrång, hot och skyddsåtgärder samt diskuterar professionell service och bemötande i svårare situationer.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till dig som ansvarar för eller arbetar i reception och kundtjänst i offentlig verksamhet.

Fem skäl till att gå kursen:

 • Ta del av praktiska rutiner för att förebygga hot
 • Få reda på det senaste du behöver veta om informationssäkerhet
 • Diskutera komplexa fall när hot uppstår i samtal eller kundtjänst
 • Få koll på aktuella regelverksändringar som påverkar dig
 • Lär dig av praktiska exempel och nätverka med andra i din roll

Fler utbildningar inom kommunikation hittar du här.

Senaste nytt gällande offentlighet, sekretess och informationssäkerhet

 • Övergripande kring sekretess och tystnadsplikt
 • Komplexa exempel från verkligheten
 • Aktuella rättfall att diskutera
 • Hur kan du ge säkrare och snabbare svar på allmänhetens frågor? Rutiner och goda råd

Vad händer om det blir fel?

 • Tystnadsplikt
 • Dataintrång
 • Tjänstefel och grovt tjänstefel

Workshop – risker, hot och våld

 • Effektiva rutiner som säkerställer kvalitet och säkerhet
 • Förebyggande riskhantering i arbetsmiljön – goda exempel
 • Hotfulla samtal, meddelanden eller inlägg via forum
 • Hur gör du hotbedömningar på plats när det händer?

Bättre säkerhet med effektiva skyddsåtgärder

 • Exempel på effektiva skyddsåtgärder
 • Övervakning och säkerhetslarm

Workshop – professionell service och ökad medvetenhet om hur du bemöter andra människor

 • Hur kan du ta kritik på ett bra sätt och inte ta det personligt?
 • Att agera tydligt och lyhört i din serviceroll –rätt kommunikation vid rätt tillfälle
 • Vilka hinder finns i din arbetssituation för att uppnå goda kundrelationer?
 • Tips för dig som ständigt blir avbruten i ditt arbete
 • Hur kan du agera vid stress och långa köer för bästa bemötande?
 • Effektiva nycklar vid verbala konflikter och underlägen
 • Så kan du styra samtalen och ta hand om besvärliga situationer
Anna Rolfsdotter arbetar som säkerhetskonsult. Som utbildad gymnasielärare är hennes huvudsyssla att genomföra säkerhetsutbildning åt bland annat Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA). Kursledaruppdraget varvar hon med att skriva säkerhetshandböcker och att utföra säkerhetsbesiktningar och analyser. Anna har sin bakgrund i säkerhetsbranschen där hon tjänstgjort på flera högsäkerhetsanläggningar där hennes styrka varit förmågan att kombinera hög säkerhet med god service.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se