Meny Stäng

Säkerhetsskyddslagen för jurister

I det här seminariet kommer du att få ta del av viktig kunskap och hur du ska tolka lagen samt veta vad den innebär i praktiken. Säkerhetsskyddslagen i relation till OSL och GDPR.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Därför ska du delta på webbinariet i säkerhetsskyddslagen för jurister:

 • Ta del av viktig kunskap smidigt och enkelt
 • Lär dig tolka lagen och veta vad den innebär i praktiken
 • Säkerhetsskyddslagen i relation till OSL och GDPR

Säkerhetsskyddslagen och tillämpning

 • Centrala delar av den nya säkerhetsskyddslagen
 • Identifiera vilken verksamhet som omfattas och när du behöver sätta in åtgärder
 • Vilka säkerhetsskyddsåtgärder kommer juristen främst i kontakt med?

Kravställning och förhållande till andra lagar

 • Vilka säkerhetsskyddskrav ställs på verksamhetsutövarna?
 • Bemyndiganden och krav på intern kontroll
 • Säkerhetsskyddslagen i relation till OSL och GDPR
 • Kravet att ingå säkerhetsskyddsavtal
 • Vad innebär det att säkerhetsklassa befattningar och säkerhetspröva personal?
 • Vad är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och hur ska de hanteras?
 • Incidenthantering

Webbinarium

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning  här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Målgrupp: Du som arbetar som jurist och berörs av säkerhetsskyddslagen.

Tillgängligt och hållbart

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virituellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom juridik titta här 

Säkerhetsskyddslagen och tillämpning

 • Centrala delar av den nya säkerhetsskyddslagen
 • Identifiera vilken verksamhet som omfattas och när du behöver sätta in åtgärder
 • Vilka säkerhetsskyddsåtgärder kommer juristen främst i kontakt med?

Kravställning och förhållande till andra lagar

 • Vilka säkerhetsskyddskrav ställs på verksamhetsutövarna?
 • Bemyndiganden och krav på intern kontroll
 • Säkerhetsskyddslagen i relation till OSL och GDPR
 • Kravet att ingå säkerhetsskyddsavtal
 • Vad innebär det att säkerhetsklassa befattningar och säkerhetspröva personal?
 • Vad är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och hur ska de hanteras?
 • Incidenthantering
Sven Johnard
Sven Johnard
Sven Johnard är senior jurist på Knowit och har mångårig erfarenhet av säkerhetsskyddsjuridik som verksjurist vid Säkerhetspolisen. Han har därigenom bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och den tillhörande förordningen i flera avseende, bl.a. som utredningsexpert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Han är även medförfattare till Säkerhetspolisens vägledning om säkerhetsskyddad upphandling.