Meny Stäng
Hand som håller i ett litet modellhus medans den antecknar med den andra handen

5 900 kr exkl. moms

Platser kvar

Är ni fler än 10?

Tillgänglighet i byggprocessen

(3 kundrecensioner)

Utbildningen riktar sig till dig som säkerställer tillgänglighet i fysisk planering och ger dig rätt kunskaper för att tolka lagstiftning, förordningar och föreskifter, kunskap om tillgänglighetsbehov samt hur du säkerställer tillgänglighet i olika steg i plan- och byggprocessen.

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Fördjupad förståelse för hur du bör tolka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
 • Tolkning av PBL och BBR i förhållande till detaljkrav
 • Kunskap om olika typer av hinder utifrån olika tillgänglighetsbehov
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav

Säkerställ en tillgänglig miljö 

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i BBR i relation till detaljkrav. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla i samhället får du därför rätt kunskaper om behov av tillgänglighet samt verktyg för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocessen. 

Du lär dig även om enkelt avhjälpta hinder och korrekt tolkning av regler och föreskrifter för att säkra en rättssäker handläggning. Programmet är baserat på intervjuer med målgruppen och säkerställer därför att du får svar på de vanligaste utmaningarna.

 

Utbildningen är för dig som:

Arbetar med tillgänglighet eller som är ny inom området så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare.

Tid: kl. 09.15 – 16.15

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Sagt om utbildningsledaren med Monika Albertsson av tidigare deltagare:

“Bra, kunnig, flexibel och lyhörd”

“Mycket kunnig inom sitt område och kunde ge bra svar på allas frågor”

“Trevlig och bra kursledare med gott bemötande”

“Bra föreläsare med mycket erfarenhet inom området. Mycket bra exempel. Bra med övningar där vi fick granska olika planlösningar och diskutera i grupper”

Följ oss gärna på LinkedIn

Birgitta CTA webb

Kontakta gärna mig om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

3 recensioner av Tillgänglighet i byggprocessen

 1. Magnus

  Har fått insikt i att tillgängligheten är viktig och samtidigt svår att uppfylla i byggprocessen. Men om man lyfter diskussionen tidigt i processen har man goda möjligheter att uppfylla kraven.

 2. Rickard

  Har fått nyttig input till de punkter och detaljer som man måste tänka på när det gäller frågan om tillgänglighet.

 3. Erika

  Bra föreläsare med mycket erfarenhet inom området. Mycket bra exempel. Bra med övningar där vi fick granska olika planlösningar och diskutera i grupper

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vilka regelverk finns när det gäller tillgänglighet?

 • FN:s konvention
 • Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM m.fl
 • Bostadsstandarderna SS 914221:2006 och SS 914222:2006
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
 • Förändringar som är på gång inom föreskrifter och lagstiftning
 • Handböcker och standarder, t.ex. Bygg ikapp och ISO 21542:2011 m.fl.
 • BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL, BBR och AFS 2020:1

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?
 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Krav att ställa i kontrollplanen.
 • Rätt hänvisningar och information i bygglov och startbesked.
 • Att granska tillgänglighetskraven i bygglovskedet

Tillgänglighet i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Krav på säker utrymning – frångänglighet – i BBR och AFS 2020:1
 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?
 
Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mikrofon.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter