Meny Stäng

Tillgänglighet i byggprocessen

(3 kundrecensioner)
Varaktighet: 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som säkerställer tillgänglighet i fysisk planering och ger dig rätt kunskaper för att tolka lagstiftning, förordningar och föreskifter, kunskap om tillgänglighetsbehov samt hur du säkerställer tillgänglighet i olika steg i plan- och byggprocessen.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Säkerställ en tillgänglig miljö med Monika Albertsson

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i BBR i relation till detaljkrav. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla i samhället får du därför rätt kunskaper om behov av tillgänglighet samt verktyg för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocessen. 

Du lär dig även om enkelt avhjälpta hinder och korrekt tolkning av regler och föreskrifter för att säkra en rättssäker handläggning. Programmet är baserat på intervjuer med målgruppen och säkerställer därför att du får svar på de vanligaste utmaningarna.

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • Fördjupad förståelse för hur du bör tolka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
 • Tolkning av PBL och BBR i förhållande till detaljkrav
 • Kunskap om olika typer av hinder utifrån olika tillgänglighetsbehov
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med tillgänglighet eller som är ny inom området så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare.

Program

 • FN:s konvention
 • Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM m.fl
 • Bostadsstandarderna SS 914221:2006 och SS 914222:2006
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
 • Förändringar som är på gång inom föreskrifter och lagstiftning
 • Handböcker och standarder, t.ex. Bygg ikapp och ISO 21542:2011 m.fl.
 • BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL, BBR och AFS 2020:1
 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?
 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Krav att ställa i kontrollplanen.
 • Rätt hänvisningar och information i bygglov och startbesked.
 • Att granska tillgänglighetskraven i bygglovskedet
 • Krav på säker utrymning – frångänglighet – i BBR och AFS 2020:1
 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 16.30

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Sagt om utbildningsledaren av tidigare deltagare:

”Bra, kunnig, flexibel och lyhörd”

”Mycket kunnig inom sitt område och kunde ge bra svar på allas frågor”

”Trevlig och bra kursledare med gott bemötande”

”Bra föreläsare med mycket erfarenhet inom området. Mycket bra exempel. Bra med övningar där vi fick granska olika planlösningar och diskutera i grupper”

Följ oss gärna på LinkedIn.

3 recensioner av Tillgänglighet i byggprocessen

 1. Erika

  Bra föreläsare med mycket erfarenhet inom området. Mycket bra exempel. Bra med övningar där vi fick granska olika planlösningar och diskutera i grupper

 2. Rickard

  Har fått nyttig input till de punkter och detaljer som man måste tänka på när det gäller frågan om tillgänglighet.

 3. Magnus

  Har fått insikt i att tillgängligheten är viktig och samtidigt svår att uppfylla i byggprocessen. Men om man lyfter diskussionen tidigt i processen har man goda möjligheter att uppfylla kraven.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vilka regelverk finns när det gäller tillgänglighet?

 • FN:s konvention
 • Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM m.fl
 • Bostadsstandarderna SS 914221:2006 och SS 914222:2006
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
 • Förändringar som är på gång inom föreskrifter och lagstiftning
 • Handböcker och standarder, t.ex. Bygg ikapp och ISO 21542:2011 m.fl.
 • BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL, BBR och AFS 2020:1

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?
 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Krav att ställa i kontrollplanen.
 • Rätt hänvisningar och information i bygglov och startbesked.
 • Att granska tillgänglighetskraven i bygglovskedet

Tillgänglighet i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Krav på säker utrymning – frångänglighet – i BBR och AFS 2020:1
 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?
 
Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.