Meny Stäng

Tredelat föräldraskap

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning om tredelat föräldraskap får du verktyg för att ge stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk, med målet att barnet ska kunna växa upp under trygga förhållanden.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Lyckad samverkan mellan socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem för barnets bästa

Stöd till biologiska föräldrar och även umgänge mellan biologiska föräldrar och placerade barn kan innebära svåra dilemman. Barnet har rätt till sina föräldrar och sitt ursprung. Samtidigt behöver det ske på ett tryggt sätt, där familjehemmet spelar en viktig roll. Hur kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna ska utformas måste därmed bedömas utifrån vad som är bäst för barnet. Vill du fördjupa dina kunskaper om hur socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem kan lyckas i samarbetet för barnets bästa? Denna utbildning om tredelat föräldraskap ger dig användbara verktyg för stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk. På så sätt kan du framgångsrikt arbeta med placerade barn och deras biologiska föräldrar, med målsättningen att ge barnen en trygg och säker uppväxt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 15.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

3 skäl att delta på utbildningen om tredelat föräldraskap:

 • Få verktyg för att hjälpa barn och biologiska föräldrar att förbereda sig inför en familjehemsplacering
 • Lär dig skapa meningsfulla umgängen och även vilka verktyg du kan använda vid bedömning om umgängen är möjliga
 • Ta del av strategier för hur du kan följa upp umgänge med biologiska nätverket och även planera fortsättningen med hänsyn till barnets reaktioner

Målgrupp: Socialsekreterare och enhetschefer med ansvar för familjehemsplacerade barn.

Fler utbildningar inom socialtjänsten hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Att förbereda barn och biologiska föräldrar inför en familjehemsplacering

 • Hur kan vi hjälpa barnet att förstå situationen, och göra sin röst hörd, i samband med placeringar?
 • Hur kan de biologiska föräldrarna involveras, även när placering sker mot deras vilja?
 • Vad skapar trygghet och förutsägbarhet för alla inblandade?

Skapa förutsättningar för ett lyckat tredelat föräldraskap

 • Hur behåller vi fokus på barnets behov under placeringen?
 • Hur främjar vi en god relation mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar?
 • Hur hanterar vi känslan av konkurrens­ situation mellan barnets båda familjer?
 • Vilka verktyg kan vi använda oss av för att skapa konstruktiva möten och uppföljningar?

Att skapa meningsfulla umgängen mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska nätverk

 • Resonemang kring barnets behov av kontakt med sina tidiga anknytningspersoner
 • Hur skapar vi trygga umgängen?
 • Hur använder vi umgängen som föräldrars möjlighet till att utveckla sina föräldrafärdigheter?
 • Vilka verktyg kan vi använda vid bedömningar om umgängen är möjliga eller kan utökas?

Hur följa upp och bemöta barnets reaktion efter umgänge med biologiska nätverket?

 • Hur kan vi ta barnets uttryck och reaktioner i beaktande vid fortsatt planering av umgänget?
 • Vad gynnar en positiv utveckling av barnets relation med sitt biologiska nätverk?
 • Hur hjälper vi barnet att känna begriplighet och hanterbarhet inför sin situation som placerat barn?
 • Hur kan vi avlasta ett placerat barn den eventuella känslan av lojalitetskonflikt?

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO­-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst. Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. I socialtjänsten har en stor del av arbetet innefattat utredningsarbete inom barn och ungdom och han är även utbildad familjebehandlare i FFT (Funktionell familjeterapi). Christoffer utbildar därutöver kring HBTQ och inkludering.

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ­ och familjeomsorg sedan många år. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar inom barn och ungdom men också arbete med familjehem, flyktingar och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen samt den välfungerande organisationen.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se