Meny Stäng

Tredelat föräldraskap

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning om tredelat föräldraskap får du verktyg för att ge stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk, med målet att barnet ska kunna växa upp under trygga förhållanden.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Lyckad samverkan mellan socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem för barnets bästa

Stöd till biologiska föräldrar och även umgänge mellan biologiska föräldrar och placerade barn kan innebära svåra dilemman. Barnet har rätt till sina föräldrar och sitt ursprung. Samtidigt behöver det ske på ett tryggt sätt, där familjehemmet spelar en viktig roll. 

Hur kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna ska utformas måste därmed bedömas utifrån vad som är bäst för barnet. Vill du fördjupa dina kunskaper om hur socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem kan lyckas i samarbetet för barnets bästa? 

Denna utbildning om tredelat föräldraskap ger dig användbara verktyg för stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk. På så sätt kan du framgångsrikt arbeta med placerade barn och deras biologiska föräldrar, med målsättningen att ge barnen en trygg och säker uppväxt.

Program

 • Hur kan vi hjälpa barnet att förstå situationen, och göra sin röst hörd, i samband med placeringar?
 • Hur kan de biologiska föräldrarna involveras, även när placering sker mot deras vilja?
 • Vad skapar trygghet och förutsägbarhet för alla inblandade?
 • Hur behåller vi fokus på barnets behov under placeringen?
 • Hur främjar vi en god relation mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar?
 • Hur hanterar vi känslan av konkurrens­ situation mellan barnets båda familjer?
 • Vilka verktyg kan vi använda oss av för att skapa konstruktiva möten och uppföljningar?
 • Resonemang kring barnets behov av kontakt med sina tidiga anknytningspersoner
 • Hur skapar vi trygga umgängen?
 • Hur använder vi umgängen som föräldrars möjlighet till att utveckla sina föräldrafärdigheter?
 • Vilka verktyg kan vi använda vid bedömningar om umgängen är möjliga eller kan utökas?
 • Hur kan vi ta barnets uttryck och reaktioner i beaktande vid fortsatt planering av umgänget?
 • Vad gynnar en positiv utveckling av barnets relation med sitt biologiska nätverk?
 • Hur hjälper vi barnet att känna begriplighet och hanterbarhet inför sin situation som placerat barn?
 • Hur kan vi avlasta ett placerat barn den eventuella känslan av lojalitetskonflikt?

3 skäl att delta på utbildningen om tredelat föräldraskap:

 • Få verktyg för att hjälpa barn och biologiska föräldrar att förbereda sig inför en familjehemsplacering
 • Lär dig skapa meningsfulla umgängen och även vilka verktyg du kan använda vid bedömning om umgängen är möjliga
 • Ta del av strategier för hur du kan följa upp umgänge med biologiska nätverket och även planera fortsättningen med hänsyn till barnets reaktioner

Målgrupp

Socialsekreterare och enhetschefer med ansvar för familjehemsplacerade barn.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 15.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Fler utbildningar inom socialtjänsten hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Tredelat föräldraskap”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Att förbereda barn och biologiska föräldrar inför en familjehemsplacering

 • Hur kan vi hjälpa barnet att förstå situationen, och göra sin röst hörd, i samband med placeringar?
 • Hur kan de biologiska föräldrarna involveras, även när placering sker mot deras vilja?
 • Vad skapar trygghet och förutsägbarhet för alla inblandade?

Skapa förutsättningar för ett lyckat tredelat föräldraskap

 • Hur behåller vi fokus på barnets behov under placeringen?
 • Hur främjar vi en god relation mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar?
 • Hur hanterar vi känslan av konkurrens­ situation mellan barnets båda familjer?
 • Vilka verktyg kan vi använda oss av för att skapa konstruktiva möten och uppföljningar?

Att skapa meningsfulla umgängen mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska nätverk

 • Resonemang kring barnets behov av kontakt med sina tidiga anknytningspersoner
 • Hur skapar vi trygga umgängen?
 • Hur använder vi umgängen som föräldrars möjlighet till att utveckla sina föräldrafärdigheter?
 • Vilka verktyg kan vi använda vid bedömningar om umgängen är möjliga eller kan utökas?

Hur följa upp och bemöta barnets reaktion efter umgänge med biologiska nätverket?

 • Hur kan vi ta barnets uttryck och reaktioner i beaktande vid fortsatt planering av umgänget?
 • Vad gynnar en positiv utveckling av barnets relation med sitt biologiska nätverk?
 • Hur hjälper vi barnet att känna begriplighet och hanterbarhet inför sin situation som placerat barn?
 • Hur kan vi avlasta ett placerat barn den eventuella känslan av lojalitetskonflikt?

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO­-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst. Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. I socialtjänsten har en stor del av arbetet innefattat utredningsarbete inom barn och ungdom och han är även utbildad familjebehandlare i FFT (Funktionell familjeterapi). Christoffer utbildar därutöver kring HBTQ och inkludering.

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ­ och familjeomsorg sedan många år. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar inom barn och ungdom men också arbete med familjehem, flyktingar och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen samt den välfungerande organisationen.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.