Meny Stäng
Vindkraftverk vid rapsfält

10 800 kr exkl. moms

Nollställ

Upphandling enligt LUF

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning som ger dig viktig kunskap och verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar enligt LUF. Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav, få med dig värdefulla utvärderingsmodeller och ta del av aktuell lagstiftning.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Förbättra dina upphandlingar i enlighet med LUF och skapa goda affärer
 • Ta del av aktuell lagstiftning och rättspraxis
 • Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav
 • Få med dig värdefulla utvärderingsmodeller
 • Två intensiva utbildningsdagar med föreläsningar och praktiska övningar

Korrekt och affärsmässig upphandling enligt LUF

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning med fokus på lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och det praktiska genomförandet av upphandlingar. 

För att du ska kunna genomföra upphandlingen på ett korrekt sätt enligt LUF och samtidigt göra lyckade affärer behöver du god kunskap om lagstiftningen men även valet av upphandlingsförfaranden, kunna ställa transparenta och effektiva krav och ha god kännedom om hur du prövar och utvärderar anbud. 

Du behöver även god förståelse för hur du lyckas skapa förutsättningar för förhandling. Under denna utbildning får du viktig kunskap och användbara verktyg för att lyckas med din upphandling enligt LUF.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna och för dig som vill lära dig upphandling enligt LUF.

 Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Under denna tvådagarsutbildning får du både lyssna till föreläsningar och delta aktivt i praktiska övningar och gruppdiskussioner. Genom erfarenhetsutbyte med andra deltagare som också arbetar med upphandling enligt LUF och möjligheten att ställa dina frågor till utbildningsledaren får du chansen till ett aktivt lärande. Målet är att du efter utbildningen kan lyckas med dina upphandlingar i enlighet med LUF och säkra goda affärer inom försörjningssektorerna.

Tid: kl. 09.00 – 15.30

Sagt om utbildningen:

»Är mycket nöjd. Både innehåll och kursledare gjorde detta till en lärorik kurs!«

– Sagt av tidigare deltagare på utbildningen

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Juridisk bakgrund

 • Direktiv, lagstiftning och förarbeten
 • De EU-rättsliga upphandlingsprinciperna
 • När är lagen tillämplig?

Tröskelvärden

 • Direktupphandlingsgränsen och tröskelvärden
 • Kontraktsvärdesberäkning

Strategier och förfaranden

 • Anskaffningsprocessen
 • Strategiska ställningstaganden inför en upphandling
 • Genomgång av upphandlingsförfaranden –  vilket förfarande passar din upphandling bäst?

Ramavtal

 • Ramavtal eller varu- och tjänstekontrakt?
 • Vad gäller i ramavtal med en eller flera leverantörer?
 • Avropsmodeller

Kvalificering av leverantörer

 • Uteslutningsgrunder
 • Krav på företag
 • Åberopande av annans kapacitet
 • Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD)
 • Leverantörsprövning
 • Urvalskriterier

Krav på upphandlingsföremålet

 • Utgångspunkter för kravställande
 • Önskemål, krav och bevis
 • Funktionskrav

Utvärdering av anbud

 • Utvärderingsgrunder
 • Välj bland utvärderingsmodeller och metoder
 • Vilka bedömningsgrunder kan du använda?

Dynamiska inköpssystem och kvalificeringssystem

 • Vad är ett dynamiskt inköpssystem?
 • Vad är ett kvalificeringssystem?
 • När och varför kan dynamiska inköpssystem respektive  kvalificeringssystem upprättas?

Förhandlat förfarande

 • Förhandla om vad?
 • Hur får förhandlingen gå till?
 • Att tänka på för att skapa förutsättningar för förhandling

Att pröva och utvärdera anbud

 • Åberopande av annans kapacitet
 • Onormalt lågt anbudspris
 • Förtydliganden och kompletteringar
Heidi KarlanderHeidi Karlander är senior affärsrådgivare och jurist på AffärsConcept. Hon har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon arbetar med att stödja och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och  tjänster både inom ramen för LOU och LUF.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.