Meny Stäng

Upphandling enligt LUF (digitalt klassrum)

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning som ger dig viktig kunskap och verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar enligt LUF. Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav, få med dig värdefulla utvärderingsmodeller och ta del av aktuell lagstiftning.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Skapa goda affärer inom försörjningssektorn

Fem anledningar att gå på utbildningen

 • Förbättra dina upphandlingar för att skapa goda affärer inom försörjningssektorn
 • Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav
 • Få med dig värdefulla utvärderingsmodeller
 • Ta del av aktuell lagstiftning och rättspraxis
 • Två intensiva kursdagar med föreläsningar och praktiska övningar

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Upphandla på ett korrekt och affärsmässigt sätt enligt LUF

För att genomföra bra affärer inom försörjningssektorn krävs god kunskap om den aktuella lagstiftningen och rättspraxis. För att du ska kunna genomföra upphandlingen på ett korrekt och strategiskt sätt behövs kunskap och verktyg om upphandlingsförfaranden, kravställning och metoder för att utvärdera anbud.

Vässa dina kunskaper och ta  del av varandras expertis

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en kurs som ger dig viktig kunskap och användbara verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar. Under kursen blandas föreläsningar och praktiska övningar. Målet är goda affärer inom försörjningssektorn.

Målgrupp:  Kursen riktar sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Juridisk bakgrund

 • Direktiv, lagstiftning och förarbeten
 • De EU-rättsliga upphandlingsprinciperna
 • När är lagen tillämplig?

Tröskelvärden

 • Direktupphandlingsgränsen och tröskelvärden
 • Kontraktsvärdesberäkning

Strategier och förfaranden

 • Anskaffningsprocessen
 • Strategiska ställningstaganden inför en upphandling
 • Genomgång av upphandlingsförfaranden –  vilket förfarande passar din upphandling bäst?

Ramavtal

 • Ramavtal eller varu- och tjänstekontrakt?
 • Vad gäller i ramavtal med en eller flera leverantörer?
 • Avropsmodeller

Kvalificering av leverantörer

 • Uteslutningsgrunder
 • Krav på företag
 • Åberopande av annans kapacitet
 • Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD)
 • Leverantörsprövning
 • Urvalskriterier

Krav på upphandlingsföremålet

 • Utgångspunkter för kravställande
 • Önskemål, krav och bevis
 • Funktionskrav

Utvärdering av anbud

 • Utvärderingsgrunder
 • Välj bland utvärderingsmodeller och metoder
 • Vilka bedömningsgrunder kan  du använda?

Dynamiska inköpssystem och kvalificeringssystem

 • Vad är ett dynamiskt inköpssystem?
 • Vad är ett kvalificeringssystem?
 • När och varför kan dynamiska inköpssystem respektive  kvalificeringssystem upprättas?

Förhandlat förfarande

 • Förhandla om vad?
 • Hur får förhandlingen gå till?
 • Att tänka på för att skapa förutsättningar för förhandling

Att pröva och utvärdera anbud

 • Åberopande av annans kapacitet
 • Onormalt lågt anbudspris
 • Förtydliganden och kompletteringar
Heidi KarlanderHeidi Karlander är senior upphandlingskonsult på AffärsConcept. Hon är affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon arbetar med att stödja och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och  tjänster både inom ramen för LOU och LUF.