Meny Stäng

Upphandling enligt LUF

Varaktighet: 2 dagar

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning som ger dig viktig kunskap och verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar enligt LUF. Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav, få med dig värdefulla utvärderingsmodeller och ta del av aktuell lagstiftning.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Upphandla på ett korrekt och affärsmässigt sätt enligt LUF

För att lyckas med upphandlingar inom försörjningssektorn behöver du god kunskap om lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och rättspraxis. Kunskaper och verktyg om upphandlingsförfaranden, kravställning och metoder för att utvärdera anbud är avgörande för att du ska kunna genomföra upphandlingen på ett korrekt och strategiskt sätt.

Vässa dina kunskaper och ta del av varandras expertis

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning med fokus på LUF och det praktiska genomförandet av upphandlingar inom försörjningssektorerna. Du får både lyssna till föreläsningar och delta i praktiska övningar och gruppdiskussioner. Under utbildningen får du viktig kunskap och användbara verktyg för att genomföra lyckade upphandlingar.  Målet är att du efter utbildningen ska känna dig trygg med att du kan skapa goda affärer inom försörjningssektorn.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Förbättra dina upphandlingar för att skapa goda affärer inom försörjningssektorn
 • Lär dig att ställa transparenta och effektiva krav
 • Få med dig värdefulla utvärderingsmodeller
 • Ta del av aktuell lagstiftning och rättspraxis
 • Två intensiva utbildningsdagar med föreläsningar och praktiska övningar

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som upphandlar inom försörjningssektorerna

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Juridisk bakgrund

 • Direktiv, lagstiftning och förarbeten
 • De EU-rättsliga upphandlingsprinciperna
 • När är lagen tillämplig?

Tröskelvärden

 • Direktupphandlingsgränsen och tröskelvärden
 • Kontraktsvärdesberäkning

Strategier och förfaranden

 • Anskaffningsprocessen
 • Strategiska ställningstaganden inför en upphandling
 • Genomgång av upphandlingsförfaranden –  vilket förfarande passar din upphandling bäst?

Ramavtal

 • Ramavtal eller varu- och tjänstekontrakt?
 • Vad gäller i ramavtal med en eller flera leverantörer?
 • Avropsmodeller

Kvalificering av leverantörer

 • Uteslutningsgrunder
 • Krav på företag
 • Åberopande av annans kapacitet
 • Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD)
 • Leverantörsprövning
 • Urvalskriterier

Krav på upphandlingsföremålet

 • Utgångspunkter för kravställande
 • Önskemål, krav och bevis
 • Funktionskrav

Utvärdering av anbud

 • Utvärderingsgrunder
 • Välj bland utvärderingsmodeller och metoder
 • Vilka bedömningsgrunder kan  du använda?

Dynamiska inköpssystem och kvalificeringssystem

 • Vad är ett dynamiskt inköpssystem?
 • Vad är ett kvalificeringssystem?
 • När och varför kan dynamiska inköpssystem respektive  kvalificeringssystem upprättas?

Förhandlat förfarande

 • Förhandla om vad?
 • Hur får förhandlingen gå till?
 • Att tänka på för att skapa förutsättningar för förhandling

Att pröva och utvärdera anbud

 • Åberopande av annans kapacitet
 • Onormalt lågt anbudspris
 • Förtydliganden och kompletteringar
Heidi KarlanderHeidi Karlander är senior upphandlingskonsult på AffärsConcept. Hon är affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon arbetar med att stödja och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och  tjänster både inom ramen för LOU och LUF.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se