Meny Stäng

Upphandlingsklubben

Upphandlingsklubben – klubben där du som deltagare får ny kunskap och chansen att utvecklas och inspireras.

Nollställ

12 995 kr exkl. moms

Upphandlingsklubben – kompetensforum för din löpande utveckling

SIPU tillsammans med mycket uppskattade utbildningsledarna Tobias Tegnér och Magnus Nilsson lanserar nu Upphandlingsklubben – klubben där du som deltagare får ny kunskap och chansen att utvecklas och inspireras inom upphandling.

Upphandlingsklubben är en plattform där du får kunskap som du har nytta av här och nu men även kompetensutveckling över tid. Du kommer att lära dig mer om det senaste inom offentlig upphandling, får möjlighet till digitalt nätverkande och att interagera med utbildningsledarna. Upphandlingsklubben är ett kompetensforum för din löpande utveckling!

Vad ingår i Upphandlingsklubben?

Upphandlingsklubben är ett kompetensforum där du får inblick i dagsaktuella frågeställningar, analyser och även ett framåtblickande perspektiv.  Du väljer själv vilket deltagande som passar dig bäst. Du kan delta vid enskilda aktiviteter i form av halvdagsutbildningar, men också ansluta dig till klubben och alla dess aktiviteter genom ett årsmedlemskap. Väljer du att delta vid enskilda tillfällen så får du även ta del av alla de förberedande och uppföljande aktiviteter som är knutna till respektive halvdagsutbildning.

Årsmedlemskapet ger dig, förutom fyra sådana halvdagsutbildningar i digitala klassrum, även möjlighet att ta del av allt annat innehåll som produceras inom klubben och som tillhandahålls genom Upphandlingsklubbens lärplattform, bland annat i form av Magnus och Tobias vlogg. Genom att teckna ett årsmedlemsskap så får du inte bara tillgång till ytterligare innehåll, du får även ett mer förmånligt pris än om du skulle betala för varje enskild halvdagsutbildning.

4 halvdagsutbildningar i digitala klassrum

Halvdagsutbildningarna – samtliga med olika innehåll – leder dig genom aktuella frågor inom upphandlingsvärlden och ger dig praktiska tips och kunskap inom olika områden som påverkar ditt arbete inom upphandling. Genom Tobias och Magnus långa erfarenhet kommer komplicerad teori att analyseras, förklaras och omvandlas till praktisk kunskap.

 • Första tillfället 7 juni 9.00-12.00 – under fliken program kan du läsa mer om innehållet
 • Andra tillfället i september – mer information kommer innan sommaren
 • Tredje tillfället i november – mer information kommer under början av hösten
 • Fjärde tillfället i februari – information om innehåll kommer under slutet av året

Halvdagsutbildningarna kommer att spelas in och du som deltagare har därmed möjlighet att se dem i efterhand i vår lärplattform i det fall du inte kan vara med vid den utsatta tiden.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här. Vid köp av medlemskap kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

5 skäl att bli medlem i Upphandlingsklubben:

 • Få chansen att lära dig mer om aktuella frågor och vilken praktisk påverkan dessa får för ditt arbete
 • Öka din upphandlingskompetens både här och nu samt över tid
 • Lär dig när det passar dig bäst – genom inspelade utbildningsmoment får du möjlighet till kompetensutveckling när det passar ditt schema bäst
 • Få möjligheten att interagera med utbildningsledarna och delta i digitalt nätverkande genom Upphandlingsklubbens gemenskap
 • Bli inspirerad och utvecklas i din yrkesroll

Genom årsmedlemskapet får du även 10% rabatt på SIPUs andra utbildningar inom upphandling.

Målgrupp: Upphandlingsklubben riktar sig till upphandlare, inköpare och andra som brinner för offentlig upphandling.

Årsmedlemskap eller enstaka tillfällen?

Årsmedlemskapet per individ kostar 12 995 kr exklusive moms. Är ni flera från er organisation som vill bli medlemmar i Upphandlingsklubben så kontakta oss gärna för erbjudande om grupprabatt. Passar det dig bättre finns även möjligheten att endast köpa en halvdagsutbildning för 3495 kr ex moms. I det fall du sedan väljer att gå med i årsmedlemskapet så drar vi av denna avgift från årsmedlemskapsavgiften.* Vill du endast boka dig på halvdagsutbildningen 7 juni så gör du det här.

Läs om när Magnus och Tobias berättar mer om Upphandlingsklubben här

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring Upphandlingsklubbens medlemskap på info@sipu.se.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

* vid köp av årsmedlemskap i Upphandlingsklubben senast den sista augusti 2021.

Upphandlingsklubbens premiär: nya perspektiv på ramavtal och anbudsutvärdering

Den 7 juni går Upphandlingsklubbens första digitala träff av stapeln med Magnus och Tobias där du kommer att få ta del av dagsaktuella frågeställningar och analyser tillsammans med ett framåtblickande perspektiv. Under denna halvdagsutbildning kommer vi att ta upp olika intressant upphandlingsfrågor men vårt huvudfokus ligger på ramavtal och anbudsutvärdering.

Tid: 9.00-12.00

Program

Ramavtal - hur ser framtiden ut?

Användandet av ramavtal är en bärande del av den offentliga upphandlingen, men samtidigt finns det en del orosmoln på ramavtalshimlen. Vi diskuterar aktuella affärsmässiga och juridiska avväganden bland annat:
 • Hur bör du redan idag hantera kraven på volymangivelser, beskrivningar av kommande avrop m.m. i dina upphandlingsdokument?
 • Vilka ramavtalsfrågor ligger på EU-domstolens, HFD:s och HD:s bord?
 • Vilka praktiska konsekvenser kan olika utfall i de pågående domstolsprocesserna få?

Anbudsutvärdering – reflektioner och metoder

Anbudsutvärdering är roligt, snårigt och inte minst väldigt betydelsefullt för resultatet i upphandlingen. Vi diskuterar erfarenheter, belyser olika myter och ställer frågan - går det verkligen att erhålla hög kvalitet även i de fall där bara pris/kostnadsfaktorer utvärderas? Under dagen behandlar vi bland annat:
 • Vilket stöd finns det i forskning gällande anbudsutvärdering?
 • Vilka metoder finns det för att anpassa utvärderingen till olika upphandlingsföremål?

Utöver våra huvudområden kommer vi även ta upp andra intressanta och aktuella upphandlingsfrågor!

Vi kommer även att återkomma till dig efter att halvdagsaktiviteten den 7 juni har genomförts för att återknyta med våra reflektioner och en analys av den fortsatta utvecklingen.

Kommande halvdagsutbildningar:

 • Andra tillfället september – mer information kommer innan sommaren
 • Tredje tillfället i november – mer information kommer under början av hösten
 • Fjärde tillfället i februari – information om innehåll kommer under slutet av året
Magnus Nilsson och Tobias Tegnér

Upphandlingsklubben leds av Tobias Tegnér och Magnus Nilsson. Tillsammans har de 35 års praktisk erfarenhet av att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter i alla delar av inköps- och upphandlingsarbetet. De arbetar dagligen med att utforma strategier, ge råd och att genomföra upphandlingar inom ett brett spektra områden. Därtill har de båda omfattande erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar.

Magnus och Tobias kommer att guida er genom en mängd intressanta områden med hjälp av en variation av olika aktiviteter. Med ett brinnande intresse för att bidra till att såväl enskilda upphandlare som upphandlande organisationer ska kunna infria sina mål om att uppnå affärsmässigt goda resultat samtidigt som upphandlingsregelverken efterlevs hoppas Magnus och Tobias att ni vill vara med i Upphandlingsklubben!

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se