Meny Stäng

Utredning av familjehem

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning i utredning av familjehem lär du dig alla steg i metoden En varaktig relation. Du får även tillgång till ett strukturerat material att använda under hela utredningsprocessen, träna på fördjupande frågeteknik och ta del av verktyg för att analysera det insamlade materialet.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Utredning av familjehem – metod för hållbara placeringar

En varaktig relation är en utredningsmetod för jour- och familjehem där utredaren får möjlighet att genomföra hela processen från informationsinsamling till analys och även bedömning. Denna metod bidrar till ett transparent och processinriktat arbete, där du också förbereder sökanden inför ett eventuellt uppdrag på ett gediget sätt. Under denna utbildning i utredning av familjehem får du lära dig metoden från början till slut.

Metoden är framtagen i nära samarbete med CoramBAAF Adoption and Fostering Academy, en ledande organisation inom området i Storbritannien som arbetar för att säkerställa stabila och trygga placeringar. Utredningsprocessen följer CoramBAAF:s upplägg, med anpassning även till svenska förhållanden. Materialet består av intervjumanualer för insamling av information och därtill ett anpassat utredningsformulär där informationen sammanställs och analyseras. Utöver det finns det också stödformulär för intervjuer med referenser, checklistor vid hembesök, stöd i analysen och liknande för att du tryggt kan genomföra din utredning av familjehem. Alla deltagare på utbildningen får tillgång till detta material.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 15.00

5 skäl att delta på utbildningen:

 • Lär dig alla steg i metoden: En varaktig relation
 • Metoden erbjuder ett strukturerat material som du kan använda under hela utredningen
 • Få handfast träning i fördjupande frågeteknik
 • Ta del av verktyg för att fortlöpande analysera det insamlade materialet
 • Få kunskap om aktuell forskning kring framgångsrika familjehemsplaceringar och också hur detta är kopplat till metoden

Målgrupp: Familjehemssekreterare, familjehemskonsulenter och chefer inom arbetet kring placerade barn samt jour- och familjehem, eller andra som arbetar med utredning av familjehem.

Fler utbildningar inom socialtjänst hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Om metoden En varaktig relation

 • Bakgrund och uppkomst
 • Metodens styrkor
 • Vad säger forskningen om framgångsrika placeringar

Metodens förhållningssätt

 • Det transparenta utredningsförfarandet
 • Vikten av den egna förförståelsen
 • Värdet av vår magkänsla

Intervjuer och frågeformulär

 •  Förberedelse inför intervjumomenten
 • Fördjupning i de olika frågeområdena
 • Vikten av att fortsätta fråga

Verifiering av insamlad information

 • Viktiga referenser och andra informationskällor
 • Att kontinuerligt utmana hypoteser
 • Att verifiera information långt tillbaka i tiden

Fortlöpande analys

 • Hur vet vi det vi tror att vi vet?
 • Vad är bekräftad information och vilka slutsatser kan dras?
 • Hur kan analysen involveras i det samtida utredningsarbetet?

Bedömning och återgivning

 • Att vikta styrkor och sårbarheter
 • Värdet av ett kompletterande utlåtande
 • Hur den aktuella familjen får ta del av utredningen

Övningar

 • Intervjuteknik
 • Verifiering av information
 • Fortlöpande analys och återkoppling

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar inom barn och ungdom men också arbete med familjehem, flyktingar och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen samt den välfungerande Mirjam Johansson organisationen.

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. I socialtjänsten har en stor del innefattat utredningsarbete inom barn och ungdom och han är även utbildad familjebehandlare i FFT (Funktionell familjeterapi). Christoffer har tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram En varaktig relation. Christoffer utbildar därutöver kring HBTQ och inkludering.

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst. Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias Berg är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se