Meny Stäng

Utvecklande ledarskap – UL

Varaktighet: 3 dagar

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Nollställ

20 500 kr exkl. moms

Utvecklande ledarskap – UL är en forskningsbaserad ledarmodell som visar påverkan på slutresultatet.

Utvecklande ledarskap – UL är en forskningsbaserad ledarmodell som visar påverkan på slutresultatet. Därför vänder sig den här utbildningen till de chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart ledarskap och för att leda människor från skilda kulturer och i alla åldrar.*

Under utbildningen utvecklande ledarskap – UL kommer du att få en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling, men du får också en fördjupad analys och en individuell spegling på ditt ledarskap. Därför att resultatet av utvecklande ledarskap kommer att ge dig förnyad inspiration och konkreta verktyg som kommer att göra skillnad i ditt dagliga arbete.

Maximal inlärningseffekt med tre delmoment:

 • Teorierna om utvecklande ledarskap.
 • Resultat av teorierna, feedback från dina medarbetare och dina egna mål samt en personlig utvecklingsplan.
 • Därför arbetar vi med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Men för att få bästa effekt avslutas utbildningen med en fördjupningsdag

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen består av tre heldagar som följs upp av en uppföljningsdag. Men du behöver enbart boka dig på utbildningsdagarna och får sedan mer information om uppföljningsdagen.

3 skäl till att gå utbildningen

 • Konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.
 • Fördjupad analys och en individuell spegling på ditt ledarskap.
 • Konkreta verktyg som kommer att göra skillnad i ditt dagliga arbete.

VT2021

Tid: 10 maj, kl. 09.30 – 16.30, 11+12 maj kl. 09.00 – 16.00
samt uppföljningsdag 14 juni

HT2021

Tid: 20 sept kl. 09.30 – 16.30, 21+ 22 sep , kl. 09.00 – 16.00
uppföljning 26 oktober

*Utvecklande ledarskap, UL, är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan som bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.

Fler utbildningar inom ledarskap finner du här

Display g
Gunilla Frykensjö Björnfoth har under många år arbetat som chef, ledare och konsult med chef- och ledarutveckling och har har lång erfarenhet av ledarskapets betydelse för att skapa motivation, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Hon är certifierad handledare på Försvarshögskolans koncept UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt Ledarskap. Hon har även varit konceptansvarig för IL på Försvarshögskolan och varit med och implementerat konceptet. Gunilla har genomfört närmare 40 IL-uppdrag för drygt 400 cehfer på högre organisatorisk nivå och närmare 80 UL-uppdrag för ca 900 chefer på olika nivåer. Hon är även steg 3-utbildad i IL och UL och har utbildat samt examinerat nya handledare på nationell nivå.
Del 1: Vad är Utvecklande Ledarskap? Teorin bakom
 • Att använda analysverktyget ULL som underlag för utveckling av ditt ledarskap
 • Vi skapar en medvetenhet kring dina styrkor och svagheter i ledarskapet
 • Vi tittar på dina beteenden.
 • Hur är du som Föredöme – förebild?
 • Hur är din empatiska förmåga?
 • Hur bra är du på att motivera och engagera?
 • Destruktiva beteenden – hur påverkar det ledarskapet?
 • Ledarstilsmodellen
 • Feedbackstrappan
 • Nuläge och önskat läge – Var hindrar oss? Vilka resurser har vi? (NÖHR)
 • Påbörja personlig utvecklingsplan
 • Individuell coaching/feedback av handledare. Mellanliggande uppgift kopplat till din analys.
Del 2 – Utvecklande Ledarskap – utveckling framåt
 • Backspegel sedan sist
 • Situationer du mött som ledare
 • Reflektioner: förändringar sedan sist?
 • Vad hindrar oss i vår utveckling?
 • Erfarenhetsutbyte efter steg 1
 • Att hantera dina verkliga situationer
 • Träna och pröva nya beteenden
 • Identifiera dina hinder
 • Revidera din utvecklingsplan
 • Hur påverkar ditt ledarskap resultat på sista raden?
 • Summering av hela programmet
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se