Meny Stäng

Utvecklande ledarskap – UL

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Nollställ

20 500 kr exkl. moms

Utvecklande ledarskap – UL är en forskningsbaserad ledarmodell som visar påverkan på slutresultatet.

Utvecklande ledarskap – UL är en forskningsbaserad ledarmodell som visar påverkan på slutresultatet. Utbildningen vänder sig till de chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart ledarskap och för att leda människor från skilda kulturer och i alla åldrar.*

Under utbildningen utvecklande ledarskap – UL kommer du att få en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling, men du får också en fördjupad analys och en individuell spegling på ditt ledarskap. Med resultatet av utvecklande ledarskap kommer du att gå med en förnyad inspiration och konkreta verktyg som kommer att göra skillnad i ditt dagliga arbete.

Maximal inlärningseffekt med tre delmoment:

 • Teorierna om utvecklande ledarskap.
 • Resultat av teorierna, feedback från dina medarbetare och dina egna mål tar vi fram en personlig utvecklingsplan.
 • Vi arbetar med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. För att få bästa effekt avslutas utbildningen med en fördjupningsdag

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen består av tre heldagar som följs upp av en uppföljningsdag. Du behöver enbart boka dig på utbildningsdagarna och får mer information om uppföljningsdagen.

Innehåll:

 • 360 graders feedback
 • Individuell feedback från kursledaren
 • Få förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Kunskap om hur du delegerar på ett effektivt sätt
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare
 • Värderingars betydelse för att bygga en stark kultur
 • Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor
 • Personligfeedback, Utifrån analysverktyget ULL
 • En metod för person:lig ledarutveckling

Utbildningsdagar
1 september kl. 09.30-16.00, 2 september 9.00-16.00, 3 september 09.00-1600 med en uppföljningsdag 27 september 09.30-16.00

*Utvecklande ledarskap, UL, är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan som bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.

Fler utbildningar inom ledarskap finner du här

Display g
Gunilla Frykensjö Björnfoth har under många år arbetat som chef, ledare och konsult med chef- och ledarutveckling och har har lång erfarenhet av ledarskapets betydelse för att skapa motivation, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Hon är certifierad handledare på Försvarshögskolans koncept UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt Ledarskap. Hon har även varit konceptansvarig för IL på Försvarshögskolan och varit med och implementerat konceptet. Gunilla har genomfört närmare 40 IL-uppdrag för drygt 400 cehfer på högre organisatorisk nivå och närmare 80 UL-uppdrag för ca 900 chefer på olika nivåer. Hon är även steg 3-utbildad i IL och UL och har utbildat samt examinerat nya handledare på nationell nivå.
Del 1: Vad är Utvecklande Ledarskap? Teorin bakom
 • Att använda analysverktyget ULL som underlag för utveckling av ditt ledarskap
 • Vi skapar en medvetenhet kring dina styrkor och svagheter i ledarskapet
 • Vi tittar på dina beteenden.
 • Hur är du som Föredöme – förebild?
 • Hur är din empatiska förmåga?
 • Hur bra är du på att motivera och engagera?
 • Destruktiva beteenden – hur påverkar det ledarskapet?
 • Ledarstilsmodellen
 • Feedbackstrappan
 • Nuläge och önskat läge – Var hindrar oss? Vilka resurser har vi? (NÖHR)
 • Påbörja personlig utvecklingsplan
 • Individuell coaching/feedback av handledare. Mellanliggande uppgift kopplat till din analys.
Del 2 – Utvecklande Ledarskap – utveckling framåt
 • Backspegel sedan sist
 • Situationer du mött som ledare
 • Reflektioner: förändringar sedan sist?
 • Vad hindrar oss i vår utveckling?
 • Erfarenhetsutbyte efter steg 1
 • Att hantera dina verkliga situationer
 • Träna och pröva nya beteenden
 • Identifiera dina hinder
 • Revidera din utvecklingsplan
 • Hur påverkar ditt ledarskap resultat på sista raden?
 • Summering av hela programmet
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se