Meny Stäng

Utveckling av grupp och ledare – UGL

UGL är en ledarskapsutbildning som hålls på internat under fem dagar, där du lär dig hur grupper fungerar och hur du utvecklar din grupp till ökad effektivitet. Genom upplevelsebaserad inlärning får du bland annat uppleva vad som händer i gruppen under utveckling, vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden och hur du hanterar problem på vägen.

Nollställ

25 000 kr exkl. moms

Utveckling av grupp och ledare – förstå hur grupper fungerar och utveckla din grupp till ökad effektivitet

Du som är ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation behöver  också förstå dig på grupper. UGL, utveckling av grupp och ledare, är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Utbildningen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar och ger dig därmed verktyg till att utveckla din grupp till ökad effektivitet genom ett bättre samarbete. Utbildningen är även för dig som arbetar med eller i grupper och vill lära dig mer om grupper, ledarskap, andra människor och dig själv.

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva vad som händer i gruppen under utveckling och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Vi går dessutom igenom hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen samt vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du får också lära dig vilka problem du kan möta som ledare under gruppens utveckling och hur du hanterar dom.

Internatutbildning

UGL-utbildningen hålls på internat under fem dagar i följd. Din UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och personligt engagemang. Eftersom utbildningen tar mycket av ditt fokus under dagarna och kvällarna kan det vara bra att informera personer i din omgivning om detta. Två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare genomför utbildningen. Efter avslutad utbildning får du också en certifiering.

Det tillkommer en kostnad för logi och förtäring för fyra nätter på Rånäs slott. Detta bokar och betalar du separat här.

Tid:
Utbildningen startar 22 mars 2021 kl. 09.30
Utbildningen avslutas 26 mars 2021 kl. 14.00

5 anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig att förstå hur grupper fungerar
 • Få kunskap om feedback
 • Ta del av verktyg för ett effektivt ledarskap
 • Få insikt om självkännedom, hur du påverkar och även hur andra påverkar dig
 • Öka ditt självförtroende för ett mer utvecklande ledarskap

Målgrupp: Du som vill utveckla dig själv som ledare och chef eller som vill få kunskap om grupper och ledarskap.

Läs mer om UGL:s riktlinjer här.

Fler utbildningar inom ledarskap, kommunikation och HR hittar du här.

Program:

 • Självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • Förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • Förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • Erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa
 • Förbättra förmågan att kommunicera
 • Att ta och ge utvecklande feedback
 • Urskilja och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • Förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete
 • Få verktyg till effektivt beslutsfattande
 • Förstå olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • Förståelse för behovet av ledarskap

Ulla Hoppe är leg. psykoterapeut med doktorsexamen i pedagogik. Ulla har under många år utbildat inom Försvarshögskolans koncept UGL, IL samt UL.

Josi Lundin har en bakgrund som universitetsadjunkt i psykologi vid Försvarshögskolan och konceptansvarig för UGL.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se