Meny Stäng

EU:s nya programperiod 2021-27 (webbinarium)

Ett webbinarium för att få uppdaterad information om vad som händer med sektorsprogram och strukturfonder under EU:s nya programperiod 2021–2027. Våra experter går igenom vidareutvecklning från nuvarande period, nya fokusområden och omarbetade regler.

Nollställ

1 995 kr exkl. moms

Omarbetade program, nya regler och strategi

Detta webbinarium ger en överblick av finansieringsmöjligheter inför EU:s nya programperiod 2021–2027.  Ramarna för den kommande programperioden är under bearbetning och omfattar såväl utveckling av program och strategier, som ett fortsatt arbete för förenkling av regler för EU-projekt. Resultatet är flera nya eller vidareutvecklade sektorsprogram – och även ändrade ramar för strukturfonderna i Europa.

Ta del av nyheterna online

Webbinariet ger dig en aktuell översikt av program och fonder i nya programperioden.

Därför ska du gå utbildningen:

 • Uppdatera dig om förväntade finansierings möjligheter under EU:s  nya programperiod 2021–2027
 • Vad innebär EU:s visioner efter 2020? Vidareutvecklade program, fokusområden samt nya och omarbetade regler
 • Förbered för en framgångsrik programperiod där resurserna läggs  på rätt ställen

Målgrupp: Projektledare, EU- och internationella strateger/ koordinatorer/samordnare, chefer och andra som arbetar med internationella frågor och EU-strategi

Tid: 2 sep 2020, kl. 10.00 – 12.15.

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs om SIPUs pedagogiska format här.

Intresserad av mer djupgående kunskap och diskussioner?

SIPUs utbildning Finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027 ger dig möjlighet till fördjupad diskussion om strategiska val, förberedelser och mer detaljer om respektive program.

Fler utbildningar inom EU-kompetens finner du här.

Från storpolitik till EU-projekt

 • Bortom Europa 2020 – ett EU utan Storbritannien
 • Vad kan vi förvänta oss av fördelningen av finansiella medel under den nya programperioden?
 • Nya och omarbetade regler

EU-program och fonder – detaljerad  genomgång

 • Interreg, Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala utvecklingsfonden
 • Horisont Europa och EU:s arbete för forskning, utveckling och innovation – nya vägar till finansiering
 • Erasmus
 • LIFE
 • Kreativa Europa
 • Övriga program
 • Omvärldsbevakning och föraningar
 • Hur förbereder du dig och din organisation på bästa sätt för  2021–2027?

Webbinarium – innehåll

Program och fonder 2021–2027

 • Från Lissabon till EU2021 – trender  och tendenser i EU-projektarbetet
 • EU:s långtidsbudget
 • Vilka sektorsprogram kommer  att finnas?
 • Hur ser förslagen till de nya struktur- fonderna ut?
Display daniel wennerlund Daniel Wennerlund arbetar som EU-konsult med uppdrag kring EU-ansökningar, projektledning och strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter sedan 2002, och tillsammans med Peter har han erfarenhet av fem tidigare programperioder. Med tidigare erfarenheter som internationell näringslivssamordnare i Borås Stad och som projektutvecklare och projektledare på West Sweden, har Daniel arbetat med hela processen från analys och identifiering av idéer till ansökningar och projektdrift. Daniel är utbildad i flera olika projektmodeller som b.la. LFA och Prince2.     Display peter jadesj Peter Jadesjö är EU-konsult och arbetar sedan 2002 med utveckling av EU-projekt, ansökning, projektledning samt utbildning och coaching av kommuner, organisationer och privata aktörer. Tillsammans med Daniel har han erfarenhet av fem tidigare programperioder.  Peter är utbildad EU-jurist och arbetade under 90-talet på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag. Peter har även arbetat flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning.