Meny Stäng

Förvaltningslagen

Varaktighet: Halv dag

Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av förvaltningslagen.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lär dig grunderna i förvaltningslagen

Förvaltningslagen är grunden för svensk förvaltning och innehåller viktiga principer som berör alla som arbetar i offentlig tjänst.  Denna utbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång och introduktion till förvaltningslagen.

Du får bland annat lära dig om vilken serviceskyldighet myndigheter har och även hur samverkan mellan myndigheter kan ske. Du får även lära dig om vilka krav på tolkning och översättning som finns, vilka åtgärder som ska ske vid försenad handläggning och även kunskap om hur beslut kan ändras, överklagas och verkställas. Som ett resultat av utbildningen får du även kunskap om myndighetens utredningsansvar och kommunikationsskyldighet.

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Webbutbildningen om förvaltningslagen består av tolv lektioner, tre tester, två reflektionsövningar och ett sluttest. Utbildningen tar ca 2 timmar att genomföra och som ett resultat av godkänt sluttest får du ett diplom. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i 3 månader.

Läs om SIPUs pedagogiska format webbutbildningar hittar du här.

3 anledningar att gå utbildningen:

 • Lär dig om serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter
 • Du får kunskap om åtgärder vid försenad handläggning (s.k. dröjsmålstalan)
 • Du får lära dig mer om rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning

Fler utbildningar inom förvaltning och juridik hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

Förvaltningslagen
 • Ärendehandläggning i stället för myndighetsutövning
 • Serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter
 • Krav på tolkning och översättning
 • Åtgärder vid försenad handläggning (s.k. dröjsmålstalan)
 • Hur inleds ärenden hos myndigheter?
 • Vilka krav kan ställas på den enskilde?
 • Rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning
 • Myndighetens utredningsansvar och kommunikationsskyldighet
 • Vad gäller vid rättelse eller ändring av ett beslut?
 • Vad händer om ett beslut överklagas?
 • När kan ett beslut verkställas?
Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se