Meny Stäng

Förvaltningslagen

Varaktighet: Halv dag

Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lagstiftningen som styr Sverige

 • SIPUs olika webbkurser är perfekta för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt.
 • Utbilda dig på dina villkor – när och var du vill med pauser och repetition
 • Flexibelt upplägg – skapa ett kurspaket eller kombinera med workshops
 • Testa kunskaperna genom övningar och få ett diplom efter avslutad  kurs

Målgrupp: Tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning samt andra som vill lära sig grunderna om lagstiftningen och regelverken.

Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Kursen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Utbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Webbutbildning

Läs om SIPUs pedagogiska format webbutbildningar hittar du här.

Fler webbutbildningar hittar du här.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och något vi ofta är stolta över i internationella jämförelser.

 • Handlingsoffentlighet som en del av offentlighetsprincipen
 • Hur förhåller sig handlingsoffentligheten till dataskyddsförordningen, GDPR?
 • Handling, allmän handling och upptagningar
 • När är en handling inkommen och när  är den upprättad?
 • Vad innebär sekretess? Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Hur går en sekretessprövning till? När gäller sekretess och hur länge? När gäller inte sekretess?
 • Diarieföring och sekretess
 • Hur handlägger du en begäran att få ut en allmän handling?
 • Maskning av sekretessbelagda uppgifter
 • Konsekvenser vid felaktigt utlämnande
 • Praktiska tips kring maskering  och massuttag

Lagen om offentlig upphandling

Att göra en lyckad upphandling kan vara utmanande. Goda kunskaper i LOU är nyckeln till att uppnå ett affärsmässigt resultat.  Målet med kursen är att ge dig som kommer i kontakt med upphandlingar i offentlig verksamhet en grundlig översikt och kännedom om LOU.

 • För vilka inköp gäller LOU?
 • Korrekt hantering av sekretess och likabehandling av anbudsgivarna
 • Vad är värdet av din upphandling?
 • Tröskelvärden och beräkning av värdet
 • Olika upphandlingsförfaranden och val av förfarande
 • Så ställer du rätt och lagom höga krav på leverantören enligt LOU – krav och bevis
 • Vad gäller för annonsering? Frågor och svar under annonseringstiden och förtydliganden
 • Korrekt anbudsarbete och kontroll  av leverantörers lämplighet
 • Tilldelningskriterier
 • Rättsmedel och överprövning – så fungerar det

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen är grunden för svensk förvaltning och innehåller viktiga principer som berör alla som arbetar i offentlig tjänst. Kursen klargör hur förvaltningslagen påverkar ditt arbete och hur lagen kan omsättas i praktiken.

Få bättre koll på:

 • Ärendehandläggning i stället för myndighetsutövning
 • Serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter
 • Krav på tolkning och översättning
 • Åtgärder vid försenad handläggning (s.k. dröjsmålstalan)
 • Hur inleds ärenden hos myndigheter?
 • Vilka krav kan ställas på den enskilde?
 • Rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning
 • Myndighetens utredningsansvar och kommunikationsskyldighet
 • Vad gäller vid rättelse eller ändring av ett beslut?
 • Vad händer om ett beslut överklagas?
 • När kan ett beslut verkställas?

Kommunallagen

Kommunallagen innehåller många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner. På kursen får du en grundlig och pedagogisk genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller.

Några punkter som tas upp:

 • Kommuner, regioner som politiskt styrda organisationer
 • Vad innebär begreppet förtroendevald?
 • Vem har hand om vad i den politiska organisationen?
 • Vad innebär delegerad beslutanderätt i nämndens namn?
 • Vilket uppdrag har tjänstemannaorganisationen?
 • Regler för kommundirektören och den politiska organisationen
 • Vad händer på ett sammanträde och hur kommer ärenden upp på dagordningen?
 • Hur undviker och hanterar du jäv?
 • Viktigt att tänka på – om kontroll genom fullmäktiges revisorer och överklagande
 • Samarbetsformer – kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag
 • Avtalssamverkan
Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se