Meny Stäng

Kommunallagen (webbutbildning)

Lär dig hur en kommun styrs och vilka regler som gäller.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lär dig hur en kommun styrs och vilka regler som gäller

Som ett resultat av Kommunallagen innehåller den många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner. Därför får du en grundlig genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller.

Olika kurspaket? Är ni fler som vill delta?

Vi erbjuder även rabatter vid beställning av flera kurser samt gruppbokningar och du har dessutom möjlighet att boka en skräddarsydd workshop med kollegorna på plats i er verksamhet. Kontakta info@sipu.se så hittar vi ett passande upplägg!

Utbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

Som ett resultat av  SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Fler webbutbildningar och webbinarier hittar du här.

Kommunallagen

Några punkter som tas upp:

 • Kommuner, regioner som politiskt styrda organisationer
 • Vad innebär begreppet förtroendevald?
 • Vem har hand om vad i den politiska organisationen?
 • Vad innebär delegerad beslutanderätt i nämndens namn?
 • Vilket uppdrag har tjänstemannaorganisationen?
 • Regler för kommundirektören och den politiska organisationen
 • Vad händer på ett sammanträde och hur kommer ärenden upp på dagordningen?
 • Hur undviker och hanterar du jäv?
 • Viktigt att tänka på – om kontroll genom fullmäktiges revisorer och överklagande
 • Samarbetsformer – kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag
 • Avtalssamverkan
Helena Meier har som jurist lång erfarenhet från en stor del av juridiken inom det kommunala området, med kommunallagen som specialitet. Hon är särskilt förordnad ledamot i kammarrätten i Stockholm i mål om laglighetsprövning och har även skrivit en introduktion för nya i kommunal verksamhet.