Meny Stäng

Kommunallagen

Varaktighet: Halv dag

Som ett resultat av kommunalagen, innehåller den många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner.

Nollställ

1 950 kr exkl. moms

Lär dig hur en kommun styrs och vilka regler som gäller.

Som ett resultat av Kommunallagen innehåller den många regler och principer som styr alla som arbetar som tjänstemän eller är förtroendevalda i Sveriges kommuner. Därför får du en grundlig genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller.

Är ni fler som vill delta?

Vi erbjuder även rabatter vid beställning av flera kurser samt gruppbokningar och du har dessutom möjlighet att boka en skräddarsydd workshop med kollegorna på plats i er verksamhet.

Kontakta kundtjanst@sipu.se så hittar vi ett passande upplägg!

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet. Filmer varvas med texter och frågor så att du kan testa dina kunskaper. Kursen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till kursen i 3 månader.

Webbutbildning

Läs om SIPUs pedagogiska format webbutbildningar hittar du här.

Fler webbutbildningar och webbinarier hittar du här.

Kommunallagen

Några punkter som tas upp:

 • Kommuner, regioner som politiskt styrda organisationer
 • Vad innebär begreppet förtroendevald?
 • Vem har hand om vad i den politiska organisationen?
 • Vad innebär delegerad beslutanderätt i nämndens namn?
 • Vilket uppdrag har tjänstemannaorganisationen?
 • Regler för kommundirektören och den politiska organisationen
 • Vad händer på ett sammanträde och hur kommer ärenden upp på dagordningen?
 • Hur undviker och hanterar du jäv?
 • Viktigt att tänka på – om kontroll genom fullmäktiges revisorer och överklagande
 • Samarbetsformer – kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag
 • Avtalssamverkan
Helena Meier har som jurist lång erfarenhet från en stor del av juridiken inom det kommunala området, med kommunallagen som specialitet. Hon är särskilt förordnad ledamot i kammarrätten i Stockholm i mål om laglighetsprövning och har även skrivit en introduktion för nya i kommunal verksamhet.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se