Meny Stäng

Vart är utbildningsbranschen på väg?

Vart är utbildningsbranschen på väg och vilka förändringar krävs? Hur syftar SIPU till att tillgodose dagens och morgondagens utbildningsbehov?

Vi har intervjuat vår vd Jeanette Bergvall om vad som är på gång inom branschen och vad SIPUs nya samarbeten innebär.


Hur ser trenderna ut inom utbildningsbranschen?

”Det finns studier som visar att människor överlag lägger mindre och mindre tid på kompetensutveckling. Viljan finns, men många upplever det svårt att faktiskt ta sig tiden till det. Dessutom är det en tydlig trend att inte alla våra kunder vill vara två dagar på en utbildning. Anledningen är att det tar för mycket tid från deras arbeten.

När det gäller miljöperspektivet är det mer diskussion kring resande och ett hållbart samhälle, vilket självklart också påverkar hur våra kunder vill gå sina utbildningar.

De senaste åren har det funnits en trend som har börjat med mer digitala utbildningar, med intryck av sociala medier och spel. Det är tydligt genom olika typer av åldersgrupper att kunden förväntar sig spelifiering och belöningar för att hålla fokus.

Det finns forskning som pekar på att vi idag har lägre förmåga att fokusera på en uppgift under en lång tid för att vi påverkas av våra mobiltelefoner och yttre intryck, vilket gör att vi vill ha utbildningar uppdelade i mindre bitar.

Allt detta gör att det efterfrågas andra former för kompetensutveckling och den nya tekniken vi har med t.ex. smarttelefoner och artificiell intelligens gör att vi behöver anpassa våra utbildningar till det.”


Vilka är fördelarna med webbutbildningar och blended learning?

”De främsta fördelarna är att kunden kan gå en utbildning när som helst, var som helst. Om du vill göra det på bussen på vägen till jobbet går det att plocka fram telefonen, eller på lunchen och även på arbetstid. Så det är en helt annan flexibilitet med webbutbildningar än med mer klassiska klassrumsutbildningar.

Sedan tror vi att varierat lärande i form av att kombinera olika läraktiviteter är bra. Det handlar i grunden om vad du ska lära dig för något. Om det handlar om faktakunskaper och att kunna göra självreflektionsövningar så passar webbformatet väldigt bra, men om det handlar om erfarenheter med andra människor och att dra lärdomar är inte det formatet att föredra.

Så vi tror på ett varierat lärande utifrån vad du faktiskt vill lära dig och uppnå. Vi tror också på att fördela ut de olika läraktiviteterna över tid, för då är det större sannolikhet att vi faktiskt lär oss mer och kommer ihåg mer av det vi har lärt oss.”

Att med tiden glömma bort saker som du en gång har lärt dig är något vi alla upplever. Ebbinghaus glömskekurva från slutet av 1800-talet är ett känt exempel som demonstrerar hur vi glömmer saker över tid och varför repetition är så pass viktigt för minnet – för att inte helt glömma det som vi har lärt oss efter ett tag. Ett sätt att försöka undkomma det vid utbildning kan påstås vara att portionera ut läraktiviteter över tid, med inslag av reflektion och repetition.


Vad innebär SIPUs nya samarbeten?

”Syftet med SIPUs nya samarbeten är att bredda utbudet och förmedla webbutbildningar i ämnen som vi har förstått är viktiga för våra kunder. Vi vill att de ska finna mer webbutbildningar för att kunna tillgodose när och var de vill gå sin utbildning, och minska sitt resande samt investera i sig själva.

Därför har vi först ut valt att samarbeta med Petra Brask & Partner och börjat tillhandahålla utbildningen ’Expedition Tid’. Det är en utbildning som handlar om att effektivisera människors dagliga arbete med verktyg för att må bättre när dagen är slut och känna kontroll på sin arbetssituation, men också att få ut mer av sitt arbete.

Jag har själv gått utbildningen för några år sedan vilket påverkade mig jättemycket och när jag följer stegen som finns i utbildningen så funkar det mycket bättre. På arbetsplatsen där jag genomgick utbildningen var alla kollegor frälsta och jag vill att vi ska erbjuda det till andra människor också eftersom genomslagskraften var så bra.

Sedan är jag öppen för att bredda samarbetena inom alla områden som våra kunder efterfrågar. Först ut är ledarskap och självledarskap. Men det finns många områden där det passar väldigt bra med webbutbildningar, t.ex. inom mångfald och digitalisering. Vi får se vad det blir framöver helt enkelt.”


Här kan du läsa mer om ’Personligt ledarskap och effektivitet’ och hålla utkik efter SIPUs växande utbud av webbutbildningar. Har du utbildningsidéer du vill förmedla? Kontakta gärna oss på kundtjanst@sipu.se.