Meny Stäng

Vässa ditt CV! Ta chansen att bli certifierad EU-projektcontroller

SIPU har i flera år erbjudit välbesökta utbildningar inom Ekonomi i EU-projekt, både grundutbildning och en fördjupningsdag som fokuserar på de stora ekonomiadministration i de stora sektorprogrammen Horizon och LIFE. 

 

Nu lanserar vi en tredje utbildning där regelverket för flera andra sektorsprogram (bl.a. Marie Curie och Erasmus) samt strukturfondsprogram (bl.a. Interreg, ESF och ERUF) ingår. Genom att delta under utbildningen som sträcker sig över tre halvdagar, skaffar man sig både ordentlig överblick och fördjupning i regelverken för att känna sig trygg som EU-projektcontroller i olika program. Efter deltagande på alla tre utbildningarna har man möjlighet att skriva en tentamen för att bli certifierad EU-projektcontroller

 

Vi frågade Louise Weinreder, vår populära utbildningsledare och själv EU-controller med lång erfarenhet: Vad är egentligen det svåra med Ekonomi i EU-projekt, hur skiljer det sig från vanlig projektredovisning?

Det är en del väsentliga skillnader mellan redovisning i ett EU projekt och ett vanligt internt/nationellt projekt. Det är ofta okunskapen om dessa skillnader som ställer till problem i EU finansierade projekt, inte regelverket i sig. Ett internt/nationellt projekt följer svenskt regelverk, men regelverket i EU finansierade projekt måste ju harmonisera med hela EU och därmed uppstår vissa viktiga skillnader. En av de viktigaste skillnaderna är när en kostnad anses vara en kostnad och ett annat exempel är nödvändig underliggande verifiering av kostnader.
Jag skulle dock inte vilja säga att det är ett svårt regelverk runt EU finansierade projekt, det är snarare ett annat synsätt. När man väl lärt sig detta så är regelverket runt EU projekt lika enkelt som interna/nationella projekt.

 

Louise Weinreder, utbildningsledare inom Ekonomi i EU-projekt, i fullt arbete med EU-projektekonomi.

Du träffar under dina utbildningar på mängder av EU-projektekonomer som jobbar runtom i landet på myndigheter, kommuner, regioner, men också från privata företag och olika intresseorganisationer – vad skulle du säga är den största utmaningen som de möter i arbetet med ekonomihanteringen i EU-projekt?
Ja, genom åren som jag haft utbildningar hos SIPU har jag träffat flera hundra ekonomer och projektledare som arbetar med EU-projekt. Det är några saker som slagit mig när jag har hört deras berättelser:

  1. Hur vanligt förekommande det är att ekonomen blir involverad i projektet först när det är dags för den första redovisningen. När så sker skapas många problem i projektet, pga den mycket specifika dokumentationen kan det ibland vara omöjligt att i efterhand rekonstruera dessa, vilket i sin tur innebär förlorad ersättning för nerlagda kostnader. Detta uppstår när projektledning inte har insikt i vad ekonomi i EU projekt egentligen är, dvs att det i realiteten är mer projekt controlling än ren redovisning av kostnader.
  2. Många ekonomer berättar även att de inte deltar i budgetprocessen och under kursens gång inser de vikten av deras deltagande i denna del. Men det gäller även för de personer som arbetar med projektansökningar att bjuda in ekonomerna i denna del av processen. Detta dels för att budgeten då blir bättre kvalitativt (vilket är ett plus vid bedömningen av ansökan), men även att det säkerställer en säkrare budget när projektet väl skall genomföras.
  3. Jag har även sett att många organisationer inte har förståelse för LEAR och behörighetsnivåer i Funding & Tenders portal, något som är avgörande för att kunna arbeta med ansökningar och projekt inom sektorsprogrammen.

Vilka är dina styrkor som utbildningsledare?
Jag tror att min största styrka som utbildningsledare är att jag själv arbetar med detta dagligen, jag har stött på de flesta problem som man kan stöta på i ett EU- projekt. Jag har arbetat med ekonomin i projekt inom de flesta programmen och är nu inne på min tredje programperiod. Under mer än 12 år inom området har jag sett hur viktig ekonomens roll är för projektet – och jag vill stötta ekonomer att få rätt utrymme inom arbetet med EU-projekt. Rätt kompetens hos ekonomen är precis lika viktig som rätt kompetens hos projektledaren!

SIPU lanserar nu en möjlighet till att certifiera sig som EU projektekonom – vad innebär detta erbjudande?
Detta certifieringsprogram innebär att ekonomer kan få ett kvitto på att deras kompetens täcker de kunskaper som behövs för att kunna arbeta med den finansiella delen i EU-projekt inom samtliga programområden. Man kommer att få en gedigen baskunskap om regelverket, samt en förståelse för vad man behöver skaffa för information när man skall börja arbeta i ett program man inte arbetat i förut – detta kommer att ge trygghet hos ekonomen i dennes viktiga roll i projektet.

För ekonomen själv innebär denna certifiering också ett formellt bevis på sin kunskap som controller inom EU-projekt att kunna ta upp i sitt CV och lyfta när man söker nya tjänster i andra organisationer som arbetar med EU-projekt, oavsett om den nya arbetsgivaren är från offentlig eller privat sektor.

 

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter