Meny Stäng

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt

SAG SIPU International AB (SIPU) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SIPU. 

Vår webbplats adress är: https://sipu.se

Webbplatsbesökare

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med webbplatsbesök.

SIPU (556448-4771), c/o Convendum, Flemminggatan 18, 112 26 Stockholm är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 08-698 06 01 eller via mail [email protected]

SIPU värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för nämnda ändamål i styckena nedan har tillgång till dina personuppgifter.

SIPU kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Vi föredrar att arbeta med samarbetspartners inom EU/EES, men om vi använder oss av samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t. ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

SIPU kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t. ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

SIPU kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och att avsäga dig direktmarknadsföring, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter som vi har om dig. Detta inkluderar inga uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Vänligen kontakta i sådant fall SIPU via [email protected].

Väljer du att prenumerera på våra nyhetsbrev lagrar vi din e-postadress och ditt intresse för ett specifikt ämnesområde. Du kan när du vill avanmäla dig, ändra dina uppgifter och ändra vilka ämnesområden du är intresserad av.

Om du loggar in eller köper en utbildning på vår webbplats sparas ditt namn och e-postadress i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du loggar in eller köper en utbildning. Dessa cookies kommer att sparas i ett år. Om du besöker vår inloggningssida ställer vi in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kastas när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningskakor varar i två dagar, och skärmalternativkakor håller i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningskakorna att tas bort.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t. ex. videos, bilder, artiklar etc.). Inbyggt innehåll från andra webbplatser fungerar på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera och förstå besökares beteenden.

Om du ställer en fråga i vår chat behålls frågan och dess metadata på obestämd tid. För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon) lagrar vi också den personliga information som de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med anmälan till en utbildning. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du anmäler dig till en utbildning såsom namn, kontaktinformation, befattning, organisation/arbetsplats, faktureringsadress, önskan om specialkost samt kommentarer du själv lämnar vid anmälan.

För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att lätt kunna kontakta lämpliga leverantörer och konsulter för nya uppdrag, samt som underlag för utbetalning till kontrakterade samarbetspartners.

Vi behåller även datahistorik för att göra analyser av våra produkter och hur de utvecklats över tid. 

SIPU kommer inte att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer i syfte att genomföra utbildningsaktiviteter.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att vi eftersöker leverantörer och konsulter.

Laglig grund för behandling och lagringsperiod

SIPU behandlar dina personuppgifter med avtal som laglig grund i det fall vi har ett kontrakt, i det fall vi registrerat dig för ett potentiellt framtida samarbete bedömer vi att du är intresserad av att vi har tillgång till dina kontaktuppgifter.

Personuppgifter lagras på obestämd tid då det kan vara av intresse för samarbetspartnern att få ut certifikat på samarbete, samt det historiska värdet när SIPU analyserar och utvecklar sin verksamhet.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som finns i vår databas och samlas in direkt eller indirekt i syfte att informera om vårt utbildningsutbud.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss t. ex. när du anmäler dig till en utbildning eller anmäler ditt intresse för vårt utbildningsutbud via hemsidan, såsom namn, kontaktinformation, befattning, organisation/arbetsplats samt marknadsinformation bl. a. om hur personen har klickat på olika utskick och hemsidan. 

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor mot bakgrund av din yrkesroll, då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer, din arbetsgivares webbplats samt information från din arbetsgivares kontaktcenter.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka information om relevanta utbildningar och aktiviteter. Vi skickar även tack-utskick och rabatterbjudanden till specifika kontakter, samt i specifika fall riktade nyhetsbrev och undersökningar.

Vi behåller även datahistorik för att göra statistiska analyser av våra produkter. När du använder vår hemsida eller får ett utskick från oss, kommer vi automatiskt att samla in och analysera viss teknisk information, de varor och tjänster du har visat intresse för. I detta arbete använder vi oss t. ex. av verktyget Google Analytics. Vår analys av profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder.

SIPU kommer inte att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

SIPU behandlar dina personuppgifter med intresseavvägning som laglig grund. Då vi har nischade utbildningar som vänder sig specifikt till personer med en viss yrkestitel, bedömer vi att SIPU har legitimt och berättigat intresse av att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om våra utbildningar. 

Personuppgifter lagras till 10 år efter sista användningstillfället, då raderas de automatiskt från vår databas.

Vill du raderas från vårt register av anledningen att du inte vill ha information från oss rekommenderar vi att vi blockerar dig från samtliga marknadsföringsutskick. Då kan vi garantera att du inte får några mer utskick. Raderar vi dig totalt finns en liten risk att du kommer hamna i vårt register igen.

Förlängd påskkampanj! 20% rabatt på valfri utbildning med koden PÅSKGODIS i kassan*

*Gäller tom 22 april 2024. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter