Meny Stäng

Välkommen

Välkommen till SIPU 

Vi månar om en välinformerad och kompetent offentlig förvaltning.
Vi erbjuder kompetensutveckling i moderna format från korta e-kurser till hela diplomeringsprogram.

Välkommen till SIPU 

Vi månar om en välinformerad och kompetent offentlig förvaltning.
Vi erbjuder kompetensutveckling i moderna format från korta e-kurser till hela diplomeringsprogram.

SIPU LANSERAR E-KURSER

Våra e-kurser är flexibla, engagerande och kan anpassas till individuella behov. I utbildningarna får du fakta och konkreta tips genom filmer, övningar och interaktiva moment. E-kurserna är noggrant utformade med pedagogik i fokus, för att lägga grunden för ett framgångsrikt lärande som både engagerar och inspirerar.

SIPU LANSERAR E-KURSER

Våra e-kurser är flexibla, engagerande och kan anpassas till individuella behov. I utbildningarna får du fakta och konkreta tips genom filmer, övningar och interaktiva moment. E-kurserna är noggrant utformade med pedagogik i fokus, för att lägga grunden för ett framgångsrikt lärande som både engagerar och inspirerar.
arbetsmiljö

Arbetsmiljö för chefer

Denna e-kurs lanseras inom kort.

Ur kursens innehåll:

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Samverkan, roller och ansvar
  • Fysisk arbetsmiljö.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
  • Säkerhet och hot.
  • Jäv, mutor och visselblåsare.
  • Strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Hälsofrämjande arbete, rehabilitering.
Business people using smartphone and pressing review popup on visual screen, customer review by five star feedback, positive customer feedback testimonial.

KOMMENTARER FRÅN VÅRA DELTAGARE

NYHETER

Prenumerera på SIPUs

NYHETSBREV