Meny Stäng

Offentlig upphandling


Utbilda dig under året inom offentlig upphandling – eller nya karriärmöjligheter!
Läs mer om SIPUs utbildningar för dig som arbetar med offentlig upphandling och inköp.


Offentlig upphandling

 • Grupp kommunikatörer som får kompetensutveckling i kommunikativt ledarskap

  Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

  14 500 kr exkl. moms
 • På denna fördjupningsutbildning i offentlig upphandling får du fördjupa dina kunskaper i upphandlingens viktigaste moment. Lär dig om bland annat tröskelvärden, beräkning av upphandlingens värde, upphandlingsförfaranden, kravställning och utvärdering av anbud.

  14 500 kr exkl. moms
 • Hand som visar tummen upp

  Under denna utbildning får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

  11 500 kr exkl. moms
 • På denna utbildning lär du dig hur du arbetar strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning. På så sätt kan du skapa förutsättningar för bra leveranser under hela avtalstiden och lyckade upphandlingar när det är dags på nytt.

  8 500 kr exkl. moms
 • Översikt över bord fylld med händer som skriver på tangentbord och telefoner

  Under denna utbildning får du en introduktion till offentlig upphandling av IT för att öka möjligheten till mer strategiska inköp. Du lär dig bland annat om behovs- och marknadsanalys, kravställning, avtalsutformning, förhandlat förfarande samt informationssäkerhet och outsourcing.

  11 500 kr exkl. moms
 • kvinna och man skakar hand

  På utbildningen får du ökad kompetens kring regelverken och redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal.

  11 500 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning om avtal fördjupar vi oss i vad du bör tänka på för att skriva affärsmässiga och juridiskt korrekta kontrakt och ramavtal. Du får bland annat lära dig om köp- och avtalsrätt samt ett antal viktiga frågor med arbetet under avtalets löptid.

  8 500 kr exkl. moms
 • Byggställningar och lyftkranar och flera svarta fåglar som flyger över skyn

  Lär dig hur du genomför lyckade upphandlingar av entreprenader och säkrar kvaliteten på den slutgiltiga leveransen. Under utbildningen får du förståelse för entreprenadupphandlingens olika delar, juridiken och branschens standarddokument.

  11 500 kr exkl. moms
 • Tre personer sitter utomhus och samtalar vid laptop

  På denna utbildning får du kunskap och praktiska metoder och modeller för att lyckas med ert inköpsarbete. Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet.

  11 500 kr exkl. moms
 • tentamen upphandlare

  Bli diplomerad upphandlare och stärk ditt CV. Få ett kvitto på din kompetens och känn dig säkrare och tryggare i din roll som upphandlare. Efter att du gått SIPUs diplomeringsprogram skriver du en digital tentamen under 3 h.

  3 900 kr exkl. moms
  Halv dag
 • hållbar upphandling

  Få verktyg och kunskap att upphandla varor och tjänster som är mer hållbara ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Målsättningen med utbildningen är att du med rätt kunskap, från förberedelse, till kravställning och avtalsuppföljning, ska lyckas genomföra hållbara upphandlingar.

  8 500 kr exkl. moms
 • Ai i din verksamhet

  AI i din verksamhet är utbildningen som vänder sig till dig som är nyfiken på AI och vill få en grundläggande kunskap om vad det är och innebär för samhället, dess användningsområden, möjligheter och begränsningar.

  7 500 kr exkl. moms
 • Grupp människor som lyssnar på sekreterare som samordnar arbetet

  Utbildningen lär dig om att använda affärsverktyget förhandling i offentlig upphandling. Öka din kunskap om förhandlingsfasen för att få fler fullständiga anbud, en bättre konkurrens och bra affärer.

  8 500 kr exkl. moms
 • Elev vänder sig över axeln under föreläsning

  Under denna utbildning fördjupar vi oss i en av offentliga upphandlingens viktigaste delar – kravställningen. Lär dig formulera och strukturera upp kraven och lär om vad som egentligen är adekvata och relevanta krav – i denna utbildning får du verktyg att säkra en god grund för en lyckad upphandling.

  8 500 kr exkl. moms
 • LOU e-kurs SIPU

  I denna e-kurs får du på ett enkelt och smidigt sätt lära dig grunderna i LOU – denna viktiga lagstiftning som styr offentliga upphandlingar i Sverige, och som alla som arbetar i och med offentlig förvaltning behöver känna till.

  1 995 kr exkl. moms
 • framgångsrika anbud

  En utbildning för dig som arbetar i privat sektor, leverantörer, och vill skriva framgångsrika anbud vid offentlig upphandling för fler affärsmöjligheter. Lär dig skriva anbud och öka din försäljning till offentlig sektor genom att förstå upphandlingsprocessen. Bli en vinnare vid försäljning till offentlig sektor!

  8 500 kr exkl. moms
 • lokal med tomma hyllor

  Försörjningsberedskap i offentlig upphandling är högst aktuellt ämne i dagens samhälle. För upphandlare är kunskap om försörjningsberedskap avgörande för att förekomma och hantera utmaningar under kriser eller krig och därmed säkerställa kontinuitet i leveranskedjor. Lär om att bibehålla affärsstabilitet genom strategisk planering och anpassning till skiftande omständigheter. I denna utbildning utökar du din kunskap för hur en upphandlande organisation på ett effektivt sätt kan införliva beredskapshänsyn i sin dagliga drift.

  8 500 kr exkl. moms
 • Utbildning under bearbetning för dig som upphandlar eller ska upphandla inom försörjningssektorerna och som vill lära dig att ställa transparenta och effektiva krav samt lära mer om aktuell lagstiftning, LUF, i förhållande till LOU.

 • Ta chansen till repetition av de viktigaste kunskaperna du behöver inom offentlig upphandling och känn dig säkrare inför eventuell tentamen för att bli diplomerad upphandlare.

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter