Meny Stäng

Nyheter

Vässa ditt CV! Ta chansen att bli certifierad EU-projektcontroller

SIPU har i flera år erbjudit välbesökta utbildningar inom Ekonomi i EU-projekt, både grundutbildning och en fördjupningsdag som fokuserar på de stora ekonomiadministration i de stora sektorprogrammen Horizon och LIFE.  Nu lanserar vi en tredje utbildning där regelverket för flera andra sektorsprogram (bl.a. Marie Curie och Erasmus) samt strukturfondsprogram (bl.a. Interreg, ESF och ERUF) ingår. Genom att delta under utbildningen som sträcker sig över tre halvdagar, skaffar man sig både ordentlig överblick och fördjupning i regelverken för att känna sig trygg som EU-projektcontroller i olika program. Efter deltagande på alla tre utbildningarna har man möjlighet att skriva en tentamen för att bli…

Diplomerad registrator och informationscontroller – Grattis Christina!

Christina Holm arbetar som systemförvaltare på Miljökontoret i Borlänge kommun sedan 2021. Hon har universitetsexamen i ekonomi och arkeologi från Stockholm universitet och har arbetat inom statlig och kommunal verksamhet sedan flera år tillbaka. Christina diplomerade sig under hösten till registrator och informationscontroller hos SIPU. Hur länge har du arbetat som registrator? Under många år har jag haft diarieföring och arkivering nära relaterat i mina arbetsuppgifter. Sedan 2012 lite mer aktivt då jag arbetade som FoU-administratör vid en statlig myndighet (Riksantikvarieämbetet) och lite senare som dokumentcontroller vid Trafikverket. Arbetet med diarieföring har rullat på, men jag har aldrig riktigt fått…

EU Bryssel

2023 ett viktigt år för Sverige i EU

Sverige har ordförandeskapet under första halvåret 2023. Hur påverkar det Sverige och våra myndigheter?– Framför allt är det regeringen som har ansvaret, men det kommer att märkas i hela statsförvaltningen och många anställda kommer att involveras i att leda EU-möten på olika nivåer, både i Sverige och i Bryssel. Ordförandeskapet är en stor uppgift, en utmaning – och en möjlighet som vi förstås ska göra allra mesta möjliga av, säger Manuela Leijerfelt, utbildare och expertrådgivare i EU-frågor. Du har under många år lett SIPU:s besöksresa till Bryssel och kommer även att göra det i år, vilket vi är mycket glada för. Vad tror…

Fem tips för dig som vill lyckas med hållbara upphandlingar

Vår utbildningsledare Lena Mårdh ger sina fem bästa tips. Skaffa dig en övergripande kunskap i vad hållbarhet innebär.Avsätt tid för att analysera behovet av affären utifrån de målsättningar som finns i din organisation.Samverka med fler i den enskilda upphandlingen, det vill säga involvera personer med hållbarhetskunskap i upphandlingsprocessen.Ta ett steg i taget, börja med några upphandlingar och lär dig under tiden.Men nöjd dig inte med att hållbarhetsfrågorna bara blir ett projekt utan se till att få in det i er process och mallar. Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar…

Framtiden och de största utmaningarna med hållbara upphandlingar

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling. De största utmaningarna med hållbarhet generellt är de målkonflikter som uppstår mellan de tre dimensionerna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur vi tar dessa diskussioner som behövs för att hitta en bra lösning i målkonflikterna. Lägger vi dessutom på upphandlingens fem grundläggande principer, med bland annat proportionalitet samt grundsyftet av varför vi har lagstiftningen kring upphandling, det vill säga att skapa konkurrens, så krävs det att vi behöver arbeta systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågorna i upphandlingar. Hur ser framtiden ut…

Därför ska du gå utbildningen om hållbar upphandling  

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling. Under utbildningsdagarna kommer vi att gå igenom upphandlingens olika delar och hur du får in hållbarhet på olika sätt genom hela processen. Det kommer vara allt ifrån hållbarhet i kategoriplaner, vad du behöver tänka på i förarbetet, hur du ställer proportionerliga krav samt hur du kan följa upp kraven. De som jag tror får mest nytta av utbildningen är de som har arbetat några år som upphandlare och vill ta nästa steg samt få känna en trygghet i hur man kan…

Två registratorer i Skövde kommun har blivit diplomerade

Under våren har Ann-Catrin och Marie på enhet Demokratistöd genomfört en vidareutbildning och genom godkänd tentamen hos oss på SIPU blivit diplomerade i sina tjänster som registratorer. Diplomeringen innefattar moment inom offentlighet och sekretess, diarieföringssystem, dokumenthantering samt inte minst framtidens roll för registratorer.En av registratorernas främsta uppgifter är att finnas tillgängliga för handläggare för rådgivning och vägledning kring diarieföring och systemfunktioner.  Marie Nylén Registrator för kommunstyrelsen och servicenämndenAntal år i rollen: 7 årHur tänker du använda dina nyvunna kunskaper i verksamheten?Jag vill sprida delar av kursinnehållet vidare till mina närmsta kollegor för att starta dialog och utveckling kring utvalda arbetssätt internet. Jag…

Ny vd för SIPU

Marcus Ahlström efterträder Jeanette Bergvall som ny vd för SAG SIPU International AB (SIPU) den 1 oktober 2022 då Jeanette valt att gå vidare till ny anställning. Marcus är även COO för SAG Flowmedik Oy, ägare till SIPU.Före Flowmedik och SIPU arbetade Marcus som först Ekonomichef och därefter Interim-Vd på Gruvbolaget Endomines under flertalet år. Marcus har även suttit i flertalet olika styrelser och utvecklat bolag i snabb tillväxt både på den svenska och finska marknaden. Marcus har en Master i Business Administration från Hanken School of Economics.SIPU står inför en spännande framtid där vidareutvecklingen av bolagets tjänster går snabbt…

Hur mycket kan du egentligen om Offentlighet och sekretesslagen?

Offentlighets- och sekretsslagen innehåller regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar, tystnadsplikt för anställda på myndigheter och begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Nu får du chansen att testa av dina kunskaper inom offentlighet och sekretess. Har du den grundläggande kunskapen som krävs i din yrkesroll? Testa av dina kunskaper utifrån nedan frågebatteri. Jag vill testa min kunskap: OBS. först när du svarat på frågan kan du klicka dig vidare till nästa fråga med hjälp av pilen till höger.  Offentlighet och sekretess för registratorerOffentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning…

Tack Janne för fantastiska år!

Jan Appelquist är arkivarien, utbildaren och författaren som till sommaren har valt att bli pensionär på heltid. Jan har ansvarat för SIPUs diplomeringsprogram för registratorer i många år och han är en väldigt uppskattad utbildningsledare. Deltagare har återkommit till hans olika utbildningar under flera år och sedan rekommenderat dem vidare till kollegor.Jan, tack för fantastiska år! Hur känns det att gå i pension och nu lämna över stafettpinnen?Det känns bra. Det är dags för mig att ägna mig åt annat och det är dags för nya krafter som kan ta utvecklingen i nya riktningar.Det är många år som du och…