Meny Stäng

Nyheter

Hur påverkar AI:s framfart utredarens arbete?

Den 21-22 september lanserar SIPU en fördjupningsutbildning om utredning i offentlig förvaltning. Ta chansen att träffa Robin Travis och fördjupa dig och titta på praktiska exempel beträffande metodologi, struktur, skrivande – och diskutera hur nya AI verktyg kan bidra till ditt utredningsarbete.  Kontakta mig gärna om du har några frågor! Birgitta Andreasen, utbildningsrå[email protected] 072-724 44 22 Förvaltning och juridik OSL, E-förvaltningsjuridik, GDPR och kommunal- och förvaltningslagarna. Lär dig grunderna och bli säker i din profession LÄS MER Håll dig uppdaterad om nya utbildningar och nyheter från oss FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN NYHETSBREV Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först med…

registratur och arkiv guide

Tre saker din personal behöver kunna för att lyckas inom registratur och arkiv.

Registratur och arkiv är en värdefull funktion i vårt samhälle och demokrati. Det är viktigt att information diarieförs korrekt och att processen görs enkel och smidig. Som enhetschef/ansvarig blir ditt jobb att ge personalen de bästa förutsättningarna att lyckas.Vi har tagit fram en checklista till dig för att underlätta i individuella samtal, utbildningsplaner och kunskapsinventeringar hos personalen. Checklistan är uppdelad i tre delar: Lagar och regelverk Metoder Tekniska kunskaper Beställ den via formuläret så skickar vi den till din inkorg.

Tankar och tips om EU:s programperiod 2021-2027

 Vi är nu ett par år in i EUs programperiod, och de förändringar och uppdateringar av regelverket som gäller för projektfinansiering inom olika program är nu vardag för projektekonomer som arbetar med EU-projekt. En del kritiska röster brukar höras om Sveriges förmåga att ta del av gemensamma EU-medel, och vi bad Louise Weinreder, erfaren EU-controller om några reflektioner och tips som man kan ha nytta av vid redovisning av EU-finansierade projekt i den nya programperioden.  Louise leder till vardags SIPUs populära utbildningsprogram om Ekonomi i EU-projekt, som består av tre olika utbildningar om ekonomihanteringen i olika sektors- och strukturfondsprogram. Nytt för…

Vässa ditt CV! Ta chansen att bli certifierad EU-projektcontroller

SIPU har i flera år erbjudit välbesökta utbildningar inom Ekonomi i EU-projekt, både grundutbildning och en fördjupningsdag som fokuserar på de stora ekonomiadministration i de stora sektorprogrammen Horizon och LIFE.  Nu lanserar vi en tredje utbildning där regelverket för flera andra sektorsprogram (bl.a. Marie Curie och Erasmus) samt strukturfondsprogram (bl.a. Interreg, ESF och ERUF) ingår. Genom att delta under utbildningen som sträcker sig över tre halvdagar, skaffar man sig både ordentlig överblick och fördjupning i regelverken för att känna sig trygg som EU-projektcontroller i olika program. Efter deltagande på alla tre utbildningarna har man möjlighet att skriva en tentamen för att bli…

Diplomerad registrator och informationscontroller – Grattis Christina!

Christina Holm arbetar som systemförvaltare på Miljökontoret i Borlänge kommun sedan 2021. Hon har universitetsexamen i ekonomi och arkeologi från Stockholm universitet och har arbetat inom statlig och kommunal verksamhet sedan flera år tillbaka. Christina diplomerade sig under hösten till registrator och informationscontroller hos SIPU. Hur länge har du arbetat som registrator? Under många år har jag haft diarieföring och arkivering nära relaterat i mina arbetsuppgifter. Sedan 2012 lite mer aktivt då jag arbetade som FoU-administratör vid en statlig myndighet (Riksantikvarieämbetet) och lite senare som dokumentcontroller vid Trafikverket. Arbetet med diarieföring har rullat på, men jag har aldrig riktigt fått…

EU Bryssel

2023 ett viktigt år för Sverige i EU

Sverige har ordförandeskapet under första halvåret 2023. Hur påverkar det Sverige och våra myndigheter?– Framför allt är det regeringen som har ansvaret, men det kommer att märkas i hela statsförvaltningen och många anställda kommer att involveras i att leda EU-möten på olika nivåer, både i Sverige och i Bryssel. Ordförandeskapet är en stor uppgift, en utmaning – och en möjlighet som vi förstås ska göra allra mesta möjliga av, säger Manuela Leijerfelt, utbildare och expertrådgivare i EU-frågor. Du har under många år lett SIPU:s besöksresa till Bryssel och kommer även att göra det i år, vilket vi är mycket glada för. Vad tror…

Fem tips för dig som vill lyckas med hållbara upphandlingar

Vår utbildningsledare Lena Mårdh ger sina fem bästa tips. Skaffa dig en övergripande kunskap i vad hållbarhet innebär.Avsätt tid för att analysera behovet av affären utifrån de målsättningar som finns i din organisation.Samverka med fler i den enskilda upphandlingen, det vill säga involvera personer med hållbarhetskunskap i upphandlingsprocessen.Ta ett steg i taget, börja med några upphandlingar och lär dig under tiden.Men nöjd dig inte med att hållbarhetsfrågorna bara blir ett projekt utan se till att få in det i er process och mallar. Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar…

Framtiden och de största utmaningarna med hållbara upphandlingar

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling. De största utmaningarna med hållbarhet generellt är de målkonflikter som uppstår mellan de tre dimensionerna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur vi tar dessa diskussioner som behövs för att hitta en bra lösning i målkonflikterna. Lägger vi dessutom på upphandlingens fem grundläggande principer, med bland annat proportionalitet samt grundsyftet av varför vi har lagstiftningen kring upphandling, det vill säga att skapa konkurrens, så krävs det att vi behöver arbeta systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågorna i upphandlingar. Hur ser framtiden ut…

Därför ska du gå utbildningen om hållbar upphandling  

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg med inriktning mot hållbara affärer inom offentlig sektor, med flera års erfarenhet av hållbar upphandling. Under utbildningsdagarna kommer vi att gå igenom upphandlingens olika delar och hur du får in hållbarhet på olika sätt genom hela processen. Det kommer vara allt ifrån hållbarhet i kategoriplaner, vad du behöver tänka på i förarbetet, hur du ställer proportionerliga krav samt hur du kan följa upp kraven. De som jag tror får mest nytta av utbildningen är de som har arbetat några år som upphandlare och vill ta nästa steg samt få känna en trygghet i hur man kan…

Två registratorer i Skövde kommun har blivit diplomerade

Under våren har Ann-Catrin och Marie på enhet Demokratistöd genomfört en vidareutbildning och genom godkänd tentamen hos oss på SIPU blivit diplomerade i sina tjänster som registratorer. Diplomeringen innefattar moment inom offentlighet och sekretess, diarieföringssystem, dokumenthantering samt inte minst framtidens roll för registratorer.En av registratorernas främsta uppgifter är att finnas tillgängliga för handläggare för rådgivning och vägledning kring diarieföring och systemfunktioner.  Marie Nylén Registrator för kommunstyrelsen och servicenämndenAntal år i rollen: 7 årHur tänker du använda dina nyvunna kunskaper i verksamheten?Jag vill sprida delar av kursinnehållet vidare till mina närmsta kollegor för att starta dialog och utveckling kring utvalda arbetssätt internet. Jag…