Meny Stäng

Nyheter

Diarieföring – Dagbok för allmänna handlingar

”Registratorsyrket är en roll i förändring och blir alltmer en slags ”superuser” i organisationen. Detta skapar högre krav på att registratorerna ska ha full koll på organisationers informationshantering.” Sophia Ulfstedt ”[…] registratorernas status måste höjas på våra arbetsplatser, de gör ett fantastiskt arbete och med den kunskap en diplomering ger kan de göra det ännu bättre!” Cecilia Törnborg Myrhe Alla allmänna handlingar är inte nödvändiga att diarieföra, men kunskapen om vilka som behöver det är oerhört viktig. Därför är det så fördelaktigt när myndigheter, kommuner och verksamheter väljer att satsa på personalens utbildning inom detta område. Vikten av ett korrekt…

Möt upphandlaren Therese Wadensten

”[…] Certifieringen är ett jättebra bevis på att du besitter kompetensen som krävs och du tar arbetet på stort allvar. […]” Möt Therese Wadensten, den 31 år unga, drivna och nyfikna upphandlaren som tack vare ett gediget cv tagit sig till Nederländerna och kärleken.Therese hade ett riktigt bra utbildningsår 2021 då hon gick alla fyra utbildningar i certifierings-programmet hos SIPU och kunde titulera sig certifierad upphandlare i november. På frågan om varför hon valde upphandlingsyrket svarar hon: ”Jag är en person som vill ha mycket i gång samtidigt, men gärna utan större planering så att stundens känsla får avgöra vilka val…

SIPU byter ägare

Från och med den 1 april 2022 har applikationsutvecklingsföretaget SAG Flowmedik Oy förvärvat hela aktiekapitalet i FCG SIPU International AB från FCG Finnish Consulting Group Oy. SAG Flowmedik Oy producerar digitala lösningar inom Robotic Process Automation som kan modifieras och utnyttjas för att ge mervärde till SIPUs nuvarande och växande kundbas i Sverige. Ägarbytet påverkar inte företagets nuvarande verksamhet, avtal eller redan överenskomna uppdrag.”Utbildningsbranschen i Sverige är en tillväxtsektor och de digitala lösningarna kopplade till den ligger i linje med SAG Flowmediks tillväxtmål. SIPU har en fin verksamhetshistoria och företaget har ett gott renommé”, säger Ari Kolehmainen, vd för SAG…

Diplomerad registrator – Grattis Flora

Flora Westerberg arbetar som registrator på Transportstyrelsen och diplomerade sig under slutet av 2021. Efter diplomeringen sökte hon nytt jobb och fick det, samtidigt som hon höjde sin lön, så i maj börjar hon som registrator på utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Stort, stort grattis Flora! Både till din diplomering och ditt nya jobb! Vad har det betytt för dig att bli diplomerad? Att jag har fått mycket bättre självförtroende när jag utför mitt arbete. Dessutom öppnade det ju upp nya möjligheter för jobb som registrator. Hur kom det sig att du valde att gå diplomeringsprogrammet genom SIPU? Jobbet anmälde mig…

Diplomerad registrator – Grattis Patrik

Patrik Nilsson arbetar som registrator på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) och lyckades med sin diplomering hösten 2021.Hej Patrik, vad har det betytt för dig att bli diplomerad?Jag har fått mer kunskap om alla uppgifter som en registrator ställs inför och alla lagar som styr yrket. Jag hade en del kunskap sen tidigare men det känns mycket bra att få en fördjupad kunskap och att få bevis på att jag både har mer kompetens teoretiskt som praktiskt. Även bra för CV och eventuell framtida karriär.Hur kom det sig att du valde att gå diplomeringsprogrammet genom SIPU? Min chef och jag tyckte…

Ny utbildning ”E-förvaltning för informationscontrollers”

Den 20 april 2022 går för första gången utbildningen ”E-förvaltning för informationscontrollers” med utbildningsledare Jens Larsson. Utbildningen är en av SIPUs nyheter för i år och är skapad för att du som informationscontroller ska vara bättre rustad inför en säker övergång till e-informationshanteringen.Jens är konsult och utbildare inom informationsförvaltning, har lång praktisk erfarenhet av framtagning och införande av dokument- och ärendehanteringssystem och e-arkiv inom såväl statlig som kommunal och privat sektor. Jens sitter med i styrelsen för FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning), är tidigare arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har vart rådgivare kring diariesystemets progression- och utvecklingsprojekt hos bland…

Grattis Anette Schierbeck – 10 år på SIPU

Vill du delta på en utbildning för Anette? Se våra utbildningar inom registratur och ärendehantering LÄS MER Hurra! Vilken insats! Vi firar Anette Schierbeck som nu utbildat för SIPU i 10 års tid och ständigt ger ett genomförande med guldkant! ⭐ Anette har i 10 år samarbetat med oss som professionell utbildningsledare. Hon har bland annat ansvarat för kursen ”Offentlighet och sekretess för registratorer”. Hon levererar i toppklass och ger deltagarna det bästa bemötandet, leder dem med stadig hand framåt, är flexibel och tillsammans med oss hittar hon ständigt det lilla extra som ger mervärde för kunden och håller SIPU-fanan högt. I samband med jubileet frågade vi vad som…

kvinna och man skakar hand

Tre tips för framgångsrik direktupphandling

För att säkerställa goda resultat i arbetet med direktupphandlingar, både kort- och långsiktigt, finns det många frågeställningar att hantera. Tobias Tegnér som är utbildningsledare för utbildningen Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal berättar om tre områden som är av betydelse för framgångsrika resultat.Få koll på juridikenSom jag ser det är kunskap om och trygghet gällande de juridiska aspekterna kring direktupphandling en tydlig framgångsfaktor. Genom att tillskansa sig sådan kunskap, och att ge sig den tryggheten, skapas förutsättningarna för säkerställande av att regelverken efterlevs och kan tillvaratas och samtidigt kan fokus sedan lättare fästas på affärsmässiga avväganden. Sedan 1 februari…

2021 – Vilket år!

När vi klev in i 2021 hade de flesta av oss börjat vänja oss vid den digitala omställning som Covid-19 accelererat. Vi märkte framförallt av en häftig kompetensresa ni utbildningsdeltagare gjort, inte bara inom era specifika expertområden utan även inom IT. Och nu när vi närmar oss slutet av 2021 har vi tagit ytterligare ett steg framåt. Nu är det inte längre så ofta som vi tillsammans testkör uppkopplingen med er kunder före det är dags för er att sätta er vid skolbänken, utan nu är ni oftast trygga med att köra själva. Vi finns så klart här för att…

Receptionist hälsar kund välkommen

Hur arbetar du med allmänna handlingar?

Läs Karl Holms tips för en snabb och korrekt handläggningFyra tips för snabb och korrekt handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handlingAtt vara beslutsfattare i ärenden som rör offentlighet och sekretess är en mångfacetterad arbetsuppgift. Dels ska du fatta korrekta myndighetsbeslut som kan komma att prövas av domstol eller regeringen, dels lämnar du ofta stöd till handläggarna som ska fatta det första beslutet eller lämna råd till chefer och upphandlare när myndigheten ska teckna avtal med tjänsteleverantörer och de kommer att få ta del av sekretessreglerade uppgifter.  Inte sällan möter du stressade chefer som fått en begäran om att…