Meny Stäng

Avtalsförvaltning i praktiken (digitalt klassrum)

På denna utbildning lär du dig hur du arbetar strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning. På så sätt kan du skapa förutsättningar för bra leveranser under hela avtalstiden och lyckade upphandlingar när det är dags på nytt.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Strategisk och målinriktad avtalsförvaltning – för säkra affärer

De flesta är överens om vikten av att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal. Trots det åsidosätter många ofta det i praktiken, vilket ökar risken för bristande leveranser och lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar. Genom att arbeta strategiskt med avtalsförvaltning ser du bland till att kvaliteten på utförda varor eller tjänster håller avtalad nivå. Du säkerställer även att skattemedel används på bästa möjliga sätt. Dessutom bidrar det till att lättare uppnå verksamhetsmålen samt till att skapa en affärsmässig relation mellan upphandlare och leverantör.

Under denna utbildning får du kunskapen och vertygen du behöver för att kunna arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning. Därmed kan du skapa förutsättningar för bra leveranser under hela avtalstiden och även lyckade upphandlingar när det är dags på nytt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 15.00

3 anledningar att gå utbildningen om avtalsförvaltning:

 • Lär dig hur avtalsförvaltningen får störst effekt
 • Förstå hur du bättre kan konkretisera roller, arbetsfördelning och ansvar
 • Dra nytta av samverkan mellan avtalsförvaltning och upphandling – för goda affärer

Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer, inköpare, inköpscontrollers, inköpschefer, kategoriansvariga, avtalsförvaltare, avtalscontrollers och även andra som arbetar med avtalsförvaltning.

Sagt av tidigare deltagare:

”Riktigt bra, nu har jag större förståelse för hur avtalsförvaltningen ska gå till.”

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Ur utbildningens innehåll:

 • Vad är avtalsförvaltning?
 • Syftet med avtalsförvaltning
 • Organisation – vem ska ansvara för vad?
 • När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad? När är det bäst med en kombination?
 • Avtalsuppföljning – hur och vad?
 • Olika ambitionsnivåer: »hygiennivå«, avancerad, partnerskap
 • Arbetsnivåer: operativ, kommersiell och strategisk avtalsförvaltning
 • Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser
 • Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen
 • Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling
 • Hur kan du se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt? Förändringsledning, beteendeförändring och systemstöd
Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp, men har även en bakgrund från privat upphandlingsarbete. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en gedigen förståelse för såväl upphandlingsrätt som avtalsrätt.