Meny Stäng

Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel

Varaktighet: 3 dagar

SIPUs besöksresa till Bryssel ger dig unik inblick i hur EUs institutioner fungerar. 3 dagars besök hos företrädelsevis svenska representanter på kommissionen, i parlamentet, rådet, och på svenska ständiga representationen bl.a. där du får diskutera beslutsprocessen, dina och Sveriges påverkansmöjligheter, samt bygga egna nätverk.

Nollställ

25 900 kr exkl. moms

EU:s regelverk påverkar myndigheter på alla nivåer

Arbetet inom svenska nationella, regionala och lokala myndigheter styrs till stor del  av EU-regler. SOU 2016:10 slår fast att den omfattande kunskapsbristen om hur beslut på EU-nivån påverkar det svenska systemet är ett stort problem. Detta gäller både allmänheten, folkvalda och offentliga tjänstepersoner. För att du ska få ökad insyn i EU:s arbete arrangerar SIPU en mycket populär besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel. Du som arbetar med EU-relaterade frågor behöver förstå  beslutsprocessen inom EU för att kunna driva frågor och påverka i de forum där besluten fattas.

Intensivt program för att lära känna EU från insidan

Efter en förberedande halvdagsföreläsning träffar vi under två dagar personer, oftast svenska representanter, på deras arbetsplatser i EU:s centrala institutioner. Vi följer ett ärendes gång genom beslutsprocessen och skaffar oss större förståelse för EU-arbetet från insidan. Vi besöker även Sveriges ständiga representation vid EU och en utvald lobbyorganisation för att få inblick i  det civila samhällets möjligheter till inflytande.

Därför ska du följa med på SIPUs Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel:

 • Få en gedigen bild av hur EU arbetar och hur beslutsprocessen fungerar i praktiken
 • Öka din kunskap om hur man som  myndighet får inflytande på den  europeiska spelplanen
 • Identifiera nyckelpersoner och ingångar till egna nätverk i Bryssel inom ditt område

Målgrupp: Handläggare och chefer som deltar i kommittéer och arbetsgrupper på EU-nivå. Övriga som vill utveckla EU-arbetet inom sitt arbetsområde eller berörs av frågorna på hemmaplan.

Anpassa resan efter din organisations behov

Vill du träffa nyckelpersoner som driver dina frågor i maskineriet i Bryssel? Är du intresserad av att besöka de institutioner och personer  inom EU som arbetar inom just ditt ämnesområde?

Exempel: Besöksresa med specialfokus

Om ni arbetar med energifrågor besöker vi personer som arbetar inom Kommissionens DG Energi, diskuterar med Europaparlamentariker engagerade i ITRE- utskottet, samt svenska utsända inom energiområde.

Om transportfrågor är ert område skräddarsyr vi ett upplägg där ni träffar personer som arbetar inom Kommissionens DG Transport, diskuterar med Europaparlamentariker engagerade i TRAN- utskottet, och möter svenska utsända inom transport från såväl statsförvaltningen som intresseorganisationer.

Tack vare ett brett nätverk av kontakter och ingångar i Bryssel har vi även möjlighet att skapa resor med fokus på t.ex.

 • säkerhet och försvar
 • utbildning
 • miljö
 • arbetsmarknad och tillväxt
 • bostadsfrågor
 • hälsa
 • EU-rätt (inklusive besök till EU-domstolen i Luxemburg)

Sagt om resan:

–Jag är väldigt nöjd med resan. Innan resan tänkte jag att jag har bra koll på EU:s institutioner och arbetet som sker där. Nu efter resan inser jag att jag lärt mig mycket och det kommer jag ha god användning för i mitt fortsatta arbete – både i konkreta arbetsuppgifter och i diskussioner med kollegor.

–Roligt att vi fick ställa mycket frågor och forma alla möten utifrån våra intressen. Det var spännande och lärorikt att träffa så många olika tjänstemän och politiker och få höra deras perspektiv, tankar och kunskap.

Fler kompetensbehov inom EU-området?

Projektledning, Ekonomihantering och redovisning av EU-projekt, eller strategi och förberedelse inför EUs nya programperiod 2021-2027? Fler utbildningar inom EU-kompetens finns här.

Förberedande arbetspass
 • EU:s funktions- och arbetssätt
 • Var kommer vi svenskar in i bilden?
Besök vid Europeiska kommissionen
 • Kommissionens uppdrag och verksamhet i allmänhet – ett generaldirektorats struktur, funktion och arbete
 • Kommissionärens och kabinettets roll och arbetsformer
Besök vid Europaparlamentet
 • Intryck och erfarenheter av arbetet i Europaparlamentet
 • Aktuella frågor
Besök på Sveriges ständiga representation vid EU
 • Sveriges största utlandsbeskickning – organisation och funktion
 • Pressfrågor
 • Att som utsänd från departement förhandla för Sveriges räkning
Besök vid en lobbyorganisation
 • Lobbying – påverkansmöjligheter utanför de formella strukturerna
Besök vid Ministerrådet
 • Rådets roll och arbete – sekretariatets stöd till ordförandeskapet

Manuela  Leijerfelt

Med lång erfarenhet som utbildare och expert råd givare kring EU-frågor leder Manuela sedan många år besöksresor till Bryssel och EU:s institutioner. Hon har mer än 20 års erfarenhet av EU:s verksamhet och funktions sätt förvärvad genom arbete både inom Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, samt inom svensk statsförvaltning på riksdagen, olika departement och myndigheter.

 

Sagt om Manuela:

–Otroligt kunnig. Knöt ihop de olika föreläsningarna på ett bra sätt och tog upp sådant som diskuterats i gruppen. Otroligt att hon lyckats anpassa föreläsarna till gruppens sammansättning. – Manuela har genuint intresse och kunskap i EU-frågor vilket lyfte resan till en ytterligare nivå. Att hon dessutom känner till Bryssel väldigt väl och gav oss deltagare en mycket trevlig vistelse.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se