Meny Stäng
EU Bryssel

25 900 kr exkl. moms

Digitalt förberedelsemöte 7/11, Program i Bryssel 14-16/11 2023

Endast ett fåtal platser kvar

Nollställ

Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel

SIPUs besöksresa till Bryssel ger dig unik inblick i hur EUs institutioner fungerar. Efter förbedelse i digitalt klassrum erbjuds du två intensiva dagars besök hos företrädelsevis svenska representanter på kommissionen, i parlamentet, rådet, och på svenska ständiga representationen bl.a. där du får diskutera beslutsprocessen, dina och Sveriges påverkansmöjligheter, samt bygga egna nätverk.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Därför ska du följa med på SIPUs Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel:

 • Få en gedigen bild av hur EU arbetar och hur beslutsprocessen fungerar i praktiken
 • Öka din kunskap om hur man som  myndighet får inflytande på den europeiska spelplanen
 • Identifiera nyckelpersoner och ingångar till egna nätverk i Bryssel inom ditt område

EU:s regelverk påverkar myndigheter på alla nivåer

Arbetet inom svenska nationella, regionala och lokala myndigheter styrs till stor del  av EU-regler och en statlig utredning slår fast att den omfattande kunskapsbristen om EUs påverkan på det svenska systemet både vad gäller folkvalda och tjänstepersoner är ett stort problem. Under första halvåret 2023 innehar dessutom Sverige ordförandeskapet i EU, vilket ytterligare aktualiserar EU-frågorna och Sveriges roll i unionen.

Sveriges ordförandeskap i EU kommer att märkas i hela statsförvaltningen och många anställda kommer att involveras” säger EU-resans mycket uppskattade utbildningsledare Manuela Leijerfelt – läs hela intervjun här!

Du som arbetar med EU-relaterade frågor behöver förstå beslutsprocessen för att kunna driva frågor och påverka i rätt forum – och det är för dig som SIPU erbjuder sin mycket uppskattade besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel. 

För dig som är: handläggare eller chef och deltar i kommittéer och arbetsgrupper på EU-nivå. Även övriga som vill utveckla EU-arbetet och vill lära av och nätverka med svenska representanter och utsända.

Intensivt program för att lära känna EU från insidan

Förberedelse: under en förberedande halvdag i digitalt klassrum får du möjlighet att fräscha upp kunskaperna om EUs beslutsvägar, möta medresenärer och diskutera frågeställningar inför resan.

Resan: på plats i Bryssel några veckor senare, träffar vi under två fullspäckade besöksdagar på EU:s centrala institutioner, svenska representanter på deras arbetsplatser för fördjupande diskussioner om deras arbete och beslutsprocesserna i EU. Vi besöker även Sveriges ständiga representation vid EU och en utvald lobbyorganisation för att få inblick i olika aktörers möjligheter till inflytan

Detta ingår:

 • Förberedande teoripass samt två dagars program i Bryssel med besök vid EU:s institutioner under ledning av Manuela Leijerfelt.
 • Två övernattningar på hotell i centrala Bryssel
 • Två middagar och  två luncher
 • Lokala transporter i Bryssel.

Resa till Bryssel samt transport till och från flygplatsen ordnas av deltagaren på egen hand.

Sagt om resan

Besöksresa med specialfokus

Vill du träffa nyckelpersoner som driver dina frågor inom EU-maskineriet i Bryssel? Är du intresserad av att besöka de institutioner och personer inom EU som arbetar inom just ditt ämnesområde?  Se under fliken: Besöksresa inom just ditt område?

Fler kompetensbehov inom EU-området?

Har ni hand om ekonomisk administration av EU-projekt? Nu finns möjlighet till certifiering för EU-projektcontroller för de som deltar i SIPUs utbildningsserie om Ekonomi i EU-projekt. Se mer information här.

Behöver ni kompetensutveckling inom EU projektledning, finansieringsmöjligheter i nya programperioden eller liknanande – kontakta oss för offert.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Önskar du boka flera utbildningar eller är ni flera som önskar delta?

Kontakta vår utbildningsrådgivare: Birgitta Andreasen
[email protected]
072-724 44 22

Förberedande arbetspass i digitalt klassrum
 • EU:s funktions- och arbetssätt
 • Var kommer vi svenskar in i bilden?
Besök vid Europeiska kommissionen
 • Kommissionens uppdrag och verksamhet i allmänhet – ett generaldirektorats struktur, funktion och arbete
 • Kommissionärens och kabinettets roll och arbetsformer
Besök vid Europaparlamentet
 • Intryck och erfarenheter av arbetet i Europaparlamentet
 • Aktuella frågor
Besök på Sveriges ständiga representation vid EU
 • Sveriges största utlandsbeskickning – organisation och funktion
 • Pressfrågor
 • Att som utsänd från departement förhandla för Sveriges räkning
Besök vid en lobbyorganisation
 • Lobbying – påverkansmöjligheter utanför de formella strukturerna
Besök vid Ministerrådet
 • Rådets roll och arbete – sekretariatets stöd till ordförandeskapet

Manuela  Leijerfelt

Med lång erfarenhet som utbildare och expertrådgivare kring EU-frågor leder Manuela sedan många år besöksresor till Bryssel och EU:s institutioner. Hon har mer än 20 års erfarenhet av EU:s verksamhet och funktions sätt förvärvad genom arbete både inom Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, samt inom svensk statsförvaltning på riksdagen, olika departement och myndigheter.

 

Sagt om Manuela:

–Otroligt kunnig. Knöt ihop de olika föreläsningarna på ett bra sätt och tog upp sådant som diskuterats i gruppen. Otroligt att hon lyckats anpassa föreläsarna till gruppens sammansättning. – Manuela har genuint intresse och kunskap i EU-frågor vilket lyfte resan till en ytterligare nivå. Att hon dessutom känner till Bryssel väldigt väl och gav oss deltagare en mycket trevlig vistelse.
Tack vare ett brett nätverk av kontakter och ingångar i Bryssel har vi även möjlighet att skapa en Besöksresa till EU:s institutioner i Bryssel med fokus på just ditt område, träffa medarbetare från rätt DG på kommissionen, europaparlamentariker från rätt utskott i parlamentet och intresseorganisationer inom området. Exempel på fokusområden:
 • säkerhet och försvar
 • utbildning
 • miljö
 • arbetsmarknad och tillväxt
 • bostadsfrågor
 • hälsa
 • EU-rätt (inklusive besök till EU-domstolen i Luxemburg)
 • för controllers inom offentlig förvaltning
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]