Meny Stäng

Diarieföring – fördjupning

Varaktighet: 2 dagar

På den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

Under utbildningen ”Diarieföring – fördjupning” får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli ännu säkrare i din registratorsroll. Registratorer får ofta medverka i projekt för nästa generations ärendehanteringssystem och i olika dokumenthanteringsprojekt. I många organisationer sker både en centralisering och en decentralisering av diarieföringen. Som registrator behöver du då leda och styra handläggarnas arbete med diarieföring.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

”Diarieföring – fördjupning” sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

Utbildningsdagarnas hålltider är 9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Bli ännu säkrare i din roll som registrator
 • Lär dig planera din dokumenthantering och göra din egen klassificeringsstruktur
 • Du kan delta i projekt för att utveckla diarieföringen och dokumenthanteringen

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

”Diarieföring – fördjupning” är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator, och fortsättning på utbildningen ”Diarieföring – grund”.  När du har genomfört dessa två utbildningar samt ”Offentlighet och sekretess för registratorer” har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Målgrupp: Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Ur utbildningens innehåll:

 • Diarieföringens utveckling
 • Hur du väljer digitalt diariesystem
 • Att göra bättre urval för din diarieföring
 • Gör din egen klassificeringsstruktur
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Planera din dokumenthantering
 • Registratorns framtida roll

Jan_Appelquist Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se