Meny Stäng

Diarieföring – fördjupning

Varaktighet: 2 dagar

På den här utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

Fördjupa dina kunskaper inom diarieföring

Under utbildningen får du fördjupa dina kunskaper inom diarieföring och bli ännu säkrare i din registratorsroll. Som registrator får du ofta medverka i projekt för nästa generations ärendehanteringssystem och i olika dokumenthanteringsprojekt. I många organisationer sker både en centralisering och en decentralisering av diarieföringen och som registrator kan du behöva leda och styra handläggarnas arbete med diarieföring varför fördjupade kunskaper är till fördel. Under denna fördjupning i diarieföring får du verktygen och kunskapen för att kunna utveckla diarieföringen och dokumenthanteringen i din organisation.

Utbildningen är en fördjupning av ”Diarieföring – grund” och är till för dig som öka dina kunskaper ytterligare och även för dig som vill ta nästa steg för att bli diplomerad registrator genom SIPU.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

”Diarieföring – fördjupning” sker i digitalt klassrum. Under utbildningen får du fördjupande kunskaper, praktiskt information och ta del av aktuella nyheter. Du får ställa dina frågor till utbildningsledaren och även möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare som arbetar med diarieföring.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 9.00-15.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Bli ännu säkrare i din roll som registrator
 • Lär dig planera din dokumenthantering och göra din egen klassificeringsstruktur
 • Du får kunskapen för att kunna delta i projekt för att utveckla diarieföringen och dokumenthanteringen

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

”Diarieföring – fördjupning” är en av utbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator och fortsättning på utbildningen ”Diarieföring – grund”.  När du har genomfört dessa två utbildningar samt ”Offentlighet och sekretess för registratorer” har du möjlighet att skriva tentamen. SIPU erbjuder utbildningarna flera gånger per termin. Läs mer här.

Målgrupp: Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring.

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur utbildningens innehåll:

 • Diarieföringens utveckling
 • Hur du väljer digitalt diariesystem
 • Att göra bättre urval för din diarieföring
 • Gör din egen klassificeringsstruktur
 • Diarieinstruktionens innehåll och uppbyggnad
 • Planera din dokumenthantering
 • Registratorns framtida roll

Jan_Appelquist Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se