Meny Stäng

Diarieföring – grund

Varaktighet: 3 dagar

Som registrator behöver du veta hur diariet kan användas på ett effektivt sätt i en modern förvaltning. Du måste också ha kunskap om den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.

Nollställ

11 900 kr exkl. moms

Som registrator behöver du ha mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som gäller  för att kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.  Diarieföring – grund erbjuder dig relevant grundkunskap  och en god förståelse för hur diariet kan användas på ett effektivt och säkert sätt i en modern förvaltning. Offentlighetsprincipen är en viktig del och vi går igenom grunderna i denna – något som är särskilt betydelsefull i ditt möte med allmänheten och journalistkåren.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildning under hösten 2020 sker i digitalt klassrum, förutom tillfället i oktober som vi planerar genomföra i fysiskt klassrum i centrala Stockholm (beroende på folkhälsomyndighetens rekommendationer).

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Tid:

Utbildningsdagarnas hålltider är 9.00-15.00

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Du får grundläggande kunskaper om hur diarieföringen fungerar i en modern förvaltning.
 • Du lär dig arbetsmomenten – steg för steg – i hela diarieföringsprocessen.
 • Efter genomgången kurs kan du självständigt genomföra grundläggande diarieföringsuppgifter.

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

Diarieföring – grund är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – fördjupning samt Offentlighet och sekretess för registratorer har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Målgrupp: Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

 

 

Ur utbildningens innehåll:

 • Grunderna för ett effektivt registratorsarbete
 • Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav
 • Offentlighetsprincipens grunder
 • Posthantering - även e-postproblematiken i diarieföringen
 • Vad och hur ska vi diarieföra?
 • Klassificeringsstruktur/dossiéplan
 • Avslut av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingar
Jan_Appelquist Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se