Meny Stäng

9 500 kr exkl. moms

Nollställ

GDPR i ärende- och dokumenthantering

(5 kundrecensioner)

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre anledningar att gå utbildningen om GDPR i ärende- och dokumenthantering:

 • Få bättre verktyg att fatta rättssäkra beslut när du ska exempelvis registrera eller lämna ut en allmän handling.
 • Känn dig säkrare på dina egna bedömningar – och förstå när du behöver lyfta frågor vidare i din organisation.
 • Ta del av handfasta och praktiska råd som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete.

GDPR i ärende- och dokumenthantering för registratorer och andra som hanterar personuppgifter

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet enligt GDPR och en ökad förståelse för hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. 

Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver ha god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddsregleringen. 

Det kan vara svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, till exempel offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. 

Under utbildningen får du ta del av exempel som hjälper dig att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt. 

Målgrupp

Alla som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, till exempel registratorer, administratörer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, informatörer, handläggare och nämndsekreterare. En förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 15.00

Sagt av tidigare deltagare:

”Bra med ett mer generellt perspektiv samtidigt som utbildningen gick mer djuplodande i arkiv- och diariefrågor kopplat till GDPR.”
”Riktigt bra upplägg och bra information.”

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

5 recensioner av GDPR i ärende- och dokumenthantering

 1. Marina

  Bra med korta pass och fler pauser i och med distansföreläsning. Skönt att slippa åka för oss som bor en bit från Stockholm.

 2. Linn

  Bra lösning med grupparbeten i mindre grupper.

 3. Daniel

  Mycket bra kurs med bra upplägg och innehåll. Super med många korta pauser – stort plus för det.

 4. Sophia

  Bra med exempel från riktiga fall. Intressanta diskussioner.

 5. Katarina

  Grundläggande kunskaper om GDPR samt bra exempel på praktisk hantering av riktiga fall.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utbildningen är praktiskt inriktad och vid sidan av en genomgång av innehållet i GDPR får du genom olika övningsuppgifter insyn i hur GDPR kan implementeras i interna processer och rutiner.

Syfte och grundprinciper med den nya lagstiftningen från 2018

 • Vilken information får samlas in?
 • Hur får information samlas in?
 • Vad gäller för bevarande av information?
 • Vilka är de rättsliga grunderna?
 • Vilka rättsliga grunder kan tillämpas i olika verksamheter?

Vad är nytt i jämfört med tidigare lagstiftning?

 • Dataportabilitet – flytt av data mellan olika personuppgiftsansvariga
 • Konsekvensbedömningar – att förebygga risker innan de uppkommer
 • Hur gör man en anmälan om en personuppgiftsincident?
 • Krav på att utse dataskyddsombud
 • Sanktionsavgifter
 • Missbruksregeln gäller inte längre

Hur förhåller sig GDPR till annan lagstiftning?

 • Tryckfrihetsförordningen (TF)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 • Arkivlagen

Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken?

 • Hur kan man hantera ostrukturerad data?
 • Hur påverkas diarieföringen av allmänna handlingar?
 • Hur bör personuppgifter hanteras?
 • Hur hanterar man bäst sin e-post?
 • Vilken information får man spara och vilken information bör man rensa?
 • Hur går man tillväga vid utlämnande av allmän handling?
 • Vilka uppgifter kan publiceras på internet och i sociala medier?
 • Vad ska man tänka på vid användande av molntjänster?
Erika Malmberg har bland annat arbetat inom Polisen innan hon år 2015 övergick till att på heltid hjälpa organisationer, företag och kommuner att få koll på hur information ska hanteras. Från att informationen samlas in, hur den hanteras under handläggning och slutligen hur den gallras och arkiveras. Erika är utbildad jurist och har jobbat med GDPR och dess relation till offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen sedan år 2016.  
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.