Meny Stäng

GDPR i ärende- och dokumenthantering

Varaktighet: 2 dagar

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

GDPR i ärende- och dokumenthantering för registratorer och andra som hanterar personuppgifter

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet enligt GDPR och en ökad förståelse för hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver ha god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddsregleringen. Det kan vara svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, till exempel offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen. Under utbildningen får du ta del av exempel som hjälper dig att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 15.00

3 anledningar att gå utbildningen om GDPR i ärende- och dokumenthantering:

 • Få bättre verktyg att fatta rättssäkra beslut när du ska exempelvis registrera eller lämna ut en allmän handling.
 • Känn dig säkrare på dina egna bedömningar – och förstå när du behöver lyfta frågor vidare i din organisation.
 • Ta del av handfasta och praktiska råd som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete.

Målgrupp: Alla som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, till exempel registratorer, administratörer, informatörer, handläggare och nämndsekreterare. En förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt är att man har grundläggande kunskaper i frågor rörande allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

Sagt av tidigare deltagare:

”Bra med ett mer generellt perspektiv samtidigt som utbildningen gick mer djuplodande i arkiv- och diariefrågor kopplat till GDPR.”
”Riktigt bra upplägg och bra information.”

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Utbildningen är praktiskt inriktad och vid sidan av en genomgång av innehållet i GDPR får du genom olika övningsuppgifter insyn i hur GDPR kan implementeras i interna processer och rutiner.

Syfte och grundprinciper med den nya lagstiftningen från 2018

 • Vilken information får samlas in?
 • Hur får information samlas in?
 • Vad gäller för bevarande av information?
 • Vilka är de rättsliga grunderna?
 • Vilka rättsliga grunder kan tillämpas i olika verksamheter?

Vad är nytt i jämfört med tidigare lagstiftning?

 • Dataportabilitet – flytt av data mellan olika personuppgiftsansvariga
 • Konsekvensbedömningar – att förebygga risker innan de uppkommer
 • Hur gör man en anmälan om en personuppgiftsincident?
 • Krav på att utse dataskyddsombud
 • Sanktionsavgifter
 • Missbruksregeln gäller inte längre

Hur förhåller sig GDPR till annan lagstiftning?

 • Tryckfrihetsförordningen (TF)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 • Arkivlagen

Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken?

 • Hur kan man hantera ostrukturerad data?
 • Hur påverkas diarieföringen av allmänna handlingar?
 • Hur bör personuppgifter hanteras?
 • Hur hanterar man bäst sin e-post?
 • Vilken information får man spara och vilken information bör man rensa?
 • Hur går man tillväga vid utlämnande av allmän handling?
 • Vilka uppgifter kan publiceras på internet och i sociala medier?
 • Vad ska man tänka på vid användande av molntjänster?
Therese Vassila är arkivarie med lång erfarenhet av ärende- och dokumenthantering från flera myndigheter – däribland Länsstyrelsen, Örebro universitet och Transportstyrelsen. Hon har i roller som chef och projektledare under många år arbetat med frågor kring hur regelverk kopplade till informationshantering på bästa sätt kan omsättas i praktiken, samt kring hur IT- system bör anpassas för att uppfylla befintliga lagkrav. I dagsläget arbetar hon som konsult och stöttar olika organisationer i ärende- och dokumenthanteringsfrågor.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se