Meny Stäng

Offentlig upphandling – fördjupning

Varaktighet: 3 dagar

På denna fördjupningsutbildning i offentlig upphandling får du fördjupa dina kunskaper i upphandlingens viktigaste moment. Lär dig om bland annat tröskelvärden, beräkning av upphandlingens värde, upphandlingsförfaranden, kravställning, ramavtal och utvärdering av anbud.

Nollställ

13 800 kr exkl. moms

Genomför säkra och lyckade affärer – fördjupa dina kunskaper om offentlig upphandling

För att genomföra framgångsrika upphandlingar, som leder till inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet och även till rätt pris, behöver du ha goda kunskaper om upphandlingsprocessen. Under denna fördjupningsutbildning får du vässa din kompetens inom offentlig upphandling så att du kan ta nästa steg i ditt arbete och säkerställa lyckade affärer. Ta chansen att öka din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest kritiska delar och samtidigt fördjupa dig i den offentliga upphandlingens allra viktigaste moment.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna fördjupningsutbildning inom offentlig upphandling består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Utbildningen fortsätter med datumbestämda klassrumstillfällen under tre dagar. Klassrumstillfällena består av en blandning av föreläsningar och praktiska övningar. Utbildningen avslutas med några korta uppföljande inspelade föreläsningar och ett frivilligt kunskapstest och utvärdering.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Fem skäl att gå denna utbildning:

 • Få en mer ingående förståelse för upphandlingslagstiftningen
 • Lär dig om tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde
 • Djupdyk i olika typer av upphandlingsförfaranden
 • Få bättre kunskap om kravställning, ramavtal och även utvärdering av anbud
 • Diskutera svåra frågor med erfarna utbildningar samt andra upphandlare och inköpare

Målgrupp: Du som vill fördjupa dina kunskaper inom offentlig upphandling och som främst har praktisk erfarenhet av upphandlingsarbete. Utbildningen bygger på och fördjupar SIPUs grundutbildning, men du kan även gå denna utbildning separat.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även vår utbildning Offentlig upphandling – avancerad.

Är du redo att ta nästa steg inom offentlig upphandling? Bli certifierad upphandlare!

För att bli certifierad upphandlare behöver du delta på tre av SIPUs utbildningar: grund- och fördjupningsutbildningen i offentlig upphandling som är obligatoriska, samt en valfri upphandlingsutbildning. Läs mer om certifiering här.

Sagt av tidigare deltagare:

”Bra med flexibla föreläsare som tog sig tid att implementera deltagarnas frågor och önskemål i utbildningen.”

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Dag 1 och förmiddag dag 2

Tobias Tegnér

EU-rättslig bakgrund

 • Introduktion och viktiga begrepp
 • EU­-rätten i förhållande till nationell rätt

Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde

 • Vilket är upphandlingens värde?
 • Vilket är upphandlingsföremålet?
 • Tillämpliga regler och förfaranden

Upphandlingsförfaranden

 • Fördjupning inom förhandlat förfarande
 • Konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap

Kravställning

 • Metodik för kravställning
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
 • Prövning – krav i förhållande till bevis

Avtal i offentlig upphandling

 • Avtalets syfte
 • Utformning av avtal
 • Förändringar i kontrakt/ramavtal

Eftermiddag dag 2 och dag 3

Heidi Karlander

Förstudiefasen

 • Strategiska ställningstaganden
 • Möjligheter till dialog
 • Paketering av upphandlingen

Ramavtal

 • Ramavtal eller kontrakt?
 • Olika typer av ramavtal
 • Avropsordningar

Specialregler

 • Reserverade kontrakt
 • Dynamiskt inköpssystem

Utvärdering av anbud

 • Grunder för utvärdering
 • Olika metoder
 • Tilldelningskriterier

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta offentliga upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Sophia Törnberg är jurist med flera års erfarenhet av upphandling. Hon arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se