Meny Stäng
Grupp kommunikatörer som får kompetensutveckling i kommunikativt ledarskap

14 500 kr exkl. moms

Nollställ

Offentlig upphandling – grund

(25 kundrecensioner)

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Du lär dig de viktigaste grunderna i LOU
 • Du får större kunskap om avtal och ramavtal
 • Öka din kompetens kring hela upphandlingsprocessen – från behovsanalys till avtalsuppföljning
 • Du får kunskap om viktiga avtalsvillkor och hur du dessutom kan säkerställa en bra leverans
 • Ta chansen att ta del av flera konkreta exempel och värdefulla tips från våra erfarna utbildningsledare

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till upphandlare, inköpare och även andra som behöver få grundläggande kunskaper i offentlig upphandling.

Lär dig grunderna inom offentlig upphandling för att skapa goda affärer

Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Under utbildningen får du ta del av både teorigenomgångar och konkreta övningar så att du efter utbildningen har fått en bra grund för att lyckas med att göra en korrekt och lyckad upphandling från början till slut.

Rollen som upphandlare är komplex och många upplever också att lagstiftningen är krånglig och svårtolkad. För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du ha goda kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning. Genom vår grundutbildning inom offentlig upphandling får du god förståelse för hela upphandlingsprocessen och kan ta första stegen till lyckade affärer.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna grundutbildning inom offentlig upphandling består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Utbildningen fortsätter med datumbestämda klassrumstillfällen under tre dagar.

Titta gärna på vår inspelning från vår lärplattform.

Beroende på vilket tillfälle du väljer kommer klassrumstillfällena antingen att vara i digitala klassrum eller fysiska klassrum. Oavsett vilken form du väljer består klassrumstillfällena alltid av en blandning av föreläsningar och praktiska övningar. Utbildningen avslutas med några korta uppföljande inspelade föreläsningar och ett frivilligt kunskapstest och utvärdering.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

25 recensioner av Offentlig upphandling – grund

 1. Anders

  Bra genomgång av upphandlingsdokumenten och deras struktur!

 2. Peter

  Generellt hade samtliga föreläsare många exempel med koppling till verkliga ärenden och händelser – mycket bra!

 3. Sara

  Väldigt bra föreläsare och jättebra upplägg

 4. Annika

  Lärorik utbildning med bra föreläsare och stort engagemang.

 5. Ellinor

  En grundlig introduktion till LOU blandadat med bra praktiska exempel och tillämpningar

 6. Anna

  Mycket bra och gedigen utbildning med kunniga och inspirerande föreläsare.

 7. Ulrika

  Fått en bättre helhetsförståelse för området offentlig upphandling och en hel del aha-upplevelser.

 8. Arthur

  Grundläggande kunskaper och praktiska tips

 9. Markus

  Det var bra. Extra plus att det gick att skriva ut ppt innan föreläsningen så att man kunde anteckna på denna och därav ej behövde anteckna så mycket under föreläsningen och kunde ägna fokus åt att lyssna istället.

 10. Lina

  Jag var glad att det var flera små filmklipp.

 11. Jeanette

  LOU vad det är och innebär. Jag fick många tänkvärda tips och en förståelse för hur upphandlingsförfarandet går till – från ax till limpa.

 12. Eva

  Har nu en tydlig bild av hela processen från ax till limpa. Lärdomar jag kan omsätta direkt i mitt arbete på hemmaplan. Bra och tydlig koppling till lagen. En av de bättre utbildningar jag deltagit i!

 13. Karin

  Vill passa på att ge lite extra beröm till Heidi som var en riktig stjärna!

 14. Anna-Carin

  Tycker det var bra med lite grupparbeten och gemensamma reflektioner. Det ger ett större engagemang och gör att man inte
  bara lyssnar utan måste tänka själv.

 15. Matthias

  En mycket bra grundförståelse för upphandlingsreglerna och hur man ska tillämpa dem i praktiken

 16. Ida

  Hade önskat mig en förklarande ordlista/begrepplista över ofta förekommande begrepp under kursen

 17. Annica

  Tycker det var jättebra att man fick lite information innan kursen. Detta då jag inte jobbar med upphandlingar i dag. Jag kunde inget om detta innan och fick nu en grundläggande förståelse för offentlig upphandling. mycket bra!

 18. Malin

  Övergripande förståelse för LOU och tips på hur man skriver och vad man ska tänka på i ett förfrågningsunderlag.

 19. Lotta

 20. Ursula

  generell genomgång av LOU och dess uppbyggnad – struktur och syfte. Sedan var det väldigt intressant med löpandekopplingar till gällande rättspraxis och case från verkligheten.

 21. Kjell

  Med utbildningen fick jag bättre förståelse för lagstiftningen.

 22. Nadine

 23. Henrik

  De digitala klassrumstillfällena var överlag bra

 24. Linnea

  Tydlighet gällande kopplingar från lagstiftning till utförande. Bra rubriker att ta hänsyn till vid upphandlingsarbetet. Bra dialoger och frågor från andra som gjorde att man kunde fundera på det man själv varit med i eller som man har på sittbord att ta tag i nu.

 25. Dijana

  Fick med mig allt grundläggande kunskap kring upphandling inom offentlig sektor.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Dag 1 

Tobias Tegnér

Introduktion till lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU

Allmänt om upphandlingsregelverket

 • Lagens syfte, innehåll och tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser, bl.a. principerna för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde
 • Rättsmedel och upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsförfaranden

 • Tillämplighet och val av förfarande
 • Hur regleras genomförandet av förfarandena och hur går de till?

Olika krav och kriterier

 • Upphandlingsdokumentens innehåll
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
 • Tilldelningskriterier och utvärdering

Övriga regleringar i urval

 • Annonsering, frågor och svar, förtydliganden
 • Tillvägagångssätt vid prövning och utvärdering
 • Underrättelse om beslut och dokumentation

Dag 2

Linnea Jonze Sparrings

Anskaffningsprocessen

 • Från behov till avtalsuppföljning, vilka  delar ingår?
 • Vad kan påverka tidsplanen?
 • Målet med upphandlingen

Upphandlingsdokumenten

 • Hur kan du skapa ändamålsenliga upphandlingsdokument?
 • Att tänka på vid kravställning
 • Hur får du fler anbud i upphandlingar?

Utvärdering

 • Introduktion till utvärderingsmodeller
 • Vad behöver framgå av en utvärderingsmodell?

Dag 3

Magnus Nilsson

Ramavtal

 • Vad är ett ramavtal?
 • När är ramavtal lämpliga att använda?
 • Olika ramavtalsmodeller – och dess för­ och nackdelar
 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Avtalsvillkor

 • Viktiga avtalsvillkor
 • Så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans

Upphandlingsetik

 • Vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?
 • Att tänka på vid offentlig upphandling
För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även vår utbildning Offentlig upphandling – fördjupning.

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

Linnea Jonze Sparrings är senior affärsrådgivare och jurist med inriktning mot offentlig rätt. Linnea har mångårig erfarenhet av upphandling och arbetar dagligen med att vägleda upphandlande myndigheter i att genomföra korrekta upphandlingar med affärsmässighet i fokus.

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.