Meny Stäng

Offentlig upphandling – grund

Varaktighet: 3 dagar

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

Nollställ

13 800 kr exkl. moms

Bli säkrare i ditt arbete med offentlig upphandling

Rollen som upphandlare är komplex och många upplever också att lagstiftningen är krånglig och svårtolkad. För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du därmed ha goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning. Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Vi går bland annat igenom alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Vi varvar teorigenomgångar med konkreta övningar så att du efter utbildningen har fått en bra grund för att göra både korrekta och framgångsrika upphandlingar.

Blandade lärmiljöer – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Utbildningen består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, med en del förberedande material i form av inspelade föreläsningar och övningar, datumbestämda klassrumstillfällen, samt uppföljande föreläsningar och kunskapstest. Beroende på vilket tillfälle du väljer kommer klassrumstillfällena antingen att vara i digitala klassrum eller fysiska klassrum.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Fem skäl att gå grundutbildningen i offentlig upphandling:

 • Lär dig de viktigaste grunderna i LOU
 • Få större kunskap om avtal och ramavtal
 • Öka din kompetens kring det praktiska förfarandet – från behovsanalys till avtalsuppföljning
 • Få förståelse för viktiga avtalsvillkor och hur du dessutom kan säkerställa en bra leverans
 • Ta del av flera konkreta exempel och värdefulla tips från våra erfarna utbildningsledare

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till upphandlare, inköpare och även andra som behöver få grundläggande kunskaper i offentlig upphandling.

För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även vår utbildning Offentlig upphandling – fördjupning.

Är du redo att ta nästa steg? Bli certifierad offentlig upphandlare!

För att bli certifierad upphandlare behöver du delta på tre av SIPUs utbildningar, grund- och fördjupningsutbildningen i offentlig upphandling som är obligatoriska, samt en valfri upphandlingsutbildning. Läs mer om certifiering här.

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Dag 1 

Tobias Tegnér

Introduktion till lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU

Allmänt om upphandlingsregelverket

 • Lagens syfte, innehåll och tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser, bl.a. principerna för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde
 • Rättsmedel och upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsförfaranden

 • Tillämplighet och val av förfarande
 • Hur regleras genomförandet av förfarandena och hur går de till?

Olika krav och kriterier

 • Upphandlingsdokumentens innehåll
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
 • Tilldelningskriterier och utvärdering

Övriga regleringar i urval

 • Annonsering, frågor och svar, förtydliganden
 • Tillvägagångssätt vid prövning och utvärdering
 • Underrättelse om beslut och dokumentation

Dag 2

Heidi Karlander

Anskaffningsprocessen

 • Från behov till avtalsuppföljning, vilka  delar ingår?
 • Vad kan påverka tidsplanen?
 • Målet med upphandlingen

Upphandlingsdokumenten

 • Hur kan du skapa ändamålsenliga upphandlingsdokument?
 • Att tänka på vid kravställning
 • Hur får du fler anbud i upphandlingar?

Utvärdering

 • Introduktion till utvärderingsmodeller
 • Vad behöver framgå av en utvärderingsmodell?

Dag 3

Magnus Nilsson

Ramavtal

 • Vad är ett ramavtal?
 • När är ramavtal lämpliga att använda?
 • Olika ramavtalsmodeller – och dess för­ och nackdelar
 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Avtalsvillkor

 • Viktiga avtalsvillkor
 • Så skapar du ett avtal som säkerställer en  bra leverans

Upphandlingsetik

 • Vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?
 • Att tänka på vid offentlig upphandling
För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även vår utbildning Offentlig upphandling – fördjupning.

Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se