Meny Stäng
Grupp kommunikatörer som får kompetensutveckling i kommunikativt ledarskap

14 500 kr exkl. moms

Endast ett fåtal platser kvar

Platser kvar

Platser kvar

Offentlig upphandling – grund

(27 kundrecensioner)

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

Fem skäl att gå Offentlig upphandling – grund:

 • Du lär dig de viktigaste grunderna i LOU inklusive blir uppdaterad om de lagar som gäller
 • Du får större kunskap om avtal och ramavtal
 • Öka din kompetens kring hela upphandlingsprocessen – från behovsanalys till avtalsuppföljning
 • Du får kunskap om viktiga avtalsvillkor och hur du dessutom kan säkerställa en bra leverans
 • Ta chansen att ta del av flera konkreta exempel och värdefulla tips från våra erfarna utbildningsledare

Få god kännedom om lagstiftningen och upphandlingsprocessen

Rollen som upphandlare är komplex och många upplever också att lagstiftningen är krånglig och svårtolkad. För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du ha goda kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning. Genom utbildningen “Offentlig upphandling – grund” får du god förståelse för hela upphandlingsprocessen och kan ta första stegen till lyckade affärer.

Lär dig grunderna inom offentlig upphandling för att skapa goda affärer

Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Under utbildningen får du ta del av både teorigenomgångar och konkreta övningar så att du efter utbildningen har fått en bra grund för att lyckas med att göra en korrekt och lyckad upphandling från början till slut.

Utbildning för dig som är:

upphandlare, inköpare och eller i en annan roll behöver få grundläggande kunskaper i offentlig upphandling.

Tider:

Dag 1: 9.00-15.30
Dag 2: 9.00-15.30
Dag 3: 9.00-15.30

Förberedande och efterföljande material i vår lärportal: cirka 1,5 timme.

Är du redo att ta nästa steg? Bli diplomerad upphandlare!

För att bli diplomerad upphandlare behöver du delta på tre av SIPUs utbildningar: grund- och fördjupningsutbildningen i offentlig upphandling som är obligatoriska, samt en valfri upphandlingsutbildning på 1-2 dagar. Läs mer om diplomerig här.

Fler utbildningar inom offentlig upphandling hittar du här.

Leverantör till offentlig sektor?

Om du är leverantör till offentlig sektor och vill lära dig om LOU samt att skriva anbud för att öka affärsmöjligheter kan denna utbildning vara ett alternativ: Framgångsrika anbud vid offentlig upphandling 

Följ oss gärna på LinkedIn.

Köp vårt förmånliga diplomeringspaket

Diplomerad

Upphandlare
32.900 kr Ordinarie pris: 48.795 kr
 • E-kurs: Lagen om offentlig upphandling
 • Offentlig upphandling- grund
 • Offentlig upphandling -fördjupning
 • Valfri utbildning inom upphandling
 • Tentamen
 • Diplom

27 recensioner av Offentlig upphandling – grund

 1. Jonna Jonsson

  Kunniga, erfarna och pedagogiska kursledare. Bra upplägg och bra utbildningsmaterial att ta del av både inför och efter kurstillfällena. Rekommenderas!

 2. Magnus Olofsson, Jämställdhetsmyndigheten

  Mycket kompetenta lärare och bra material.

 3. Marie Wallander, Haninge kommun

  Gav mig en bra grund, som jag borde ha gått från början när jag började att arbeta med det jag gör idag

 4. Dijana

  Fick med mig allt grundläggande kunskap kring upphandling inom offentlig sektor.

 5. Linnea

  Tydlighet gällande kopplingar från lagstiftning till utförande. Bra rubriker att ta hänsyn till vid upphandlingsarbetet. Bra dialoger och frågor från andra som gjorde att man kunde fundera på det man själv varit med i eller som man har på sittbord att ta tag i nu.

 6. Henrik

  De digitala klassrumstillfällena var överlag bra

 7. Kjell

  Med utbildningen fick jag bättre förståelse för lagstiftningen.

 8. Ursula

  generell genomgång av LOU och dess uppbyggnad – struktur och syfte. Sedan var det väldigt intressant med löpandekopplingar till gällande rättspraxis och case från verkligheten.

 9. Lotta

 10. Malin

  Övergripande förståelse för LOU och tips på hur man skriver och vad man ska tänka på i ett förfrågningsunderlag.

 11. Annica

  Tycker det var jättebra att man fick lite information innan kursen. Detta då jag inte jobbar med upphandlingar i dag. Jag kunde inget om detta innan och fick nu en grundläggande förståelse för offentlig upphandling. mycket bra!

 12. Ida

  Hade önskat mig en förklarande ordlista/begrepplista över ofta förekommande begrepp under kursen

 13. Matthias

  En mycket bra grundförståelse för upphandlingsreglerna och hur man ska tillämpa dem i praktiken

 14. Anna-Carin

  Tycker det var bra med lite grupparbeten och gemensamma reflektioner. Det ger ett större engagemang och gör att man inte
  bara lyssnar utan måste tänka själv.

 15. Karin

  Vill passa på att ge lite extra beröm till Heidi som var en riktig stjärna!

 16. Eva

  Har nu en tydlig bild av hela processen från ax till limpa. Lärdomar jag kan omsätta direkt i mitt arbete på hemmaplan. Bra och tydlig koppling till lagen. En av de bättre utbildningar jag deltagit i!

 17. Jeanette

  LOU vad det är och innebär. Jag fick många tänkvärda tips och en förståelse för hur upphandlingsförfarandet går till – från ax till limpa.

 18. Lina

  Jag var glad att det var flera små filmklipp.

 19. Markus

  Det var bra. Extra plus att det gick att skriva ut ppt innan föreläsningen så att man kunde anteckna på denna och därav ej behövde anteckna så mycket under föreläsningen och kunde ägna fokus åt att lyssna istället.

 20. Arthur

  Grundläggande kunskaper och praktiska tips

 21. Ulrika

  Fått en bättre helhetsförståelse för området offentlig upphandling och en hel del aha-upplevelser.

 22. Anna

  Mycket bra och gedigen utbildning med kunniga och inspirerande föreläsare.

 23. Ellinor

  En grundlig introduktion till LOU blandadat med bra praktiska exempel och tillämpningar

 24. Annika

  Lärorik utbildning med bra föreläsare och stort engagemang.

 25. Sara

  Väldigt bra föreläsare och jättebra upplägg

 26. Peter

  Generellt hade samtliga föreläsare många exempel med koppling till verkliga ärenden och händelser – mycket bra!

 27. Anders

  Bra genomgång av upphandlingsdokumenten och deras struktur!

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dag 1 

Magnus Nilsson

Introduktion till lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU

Allmänt om upphandlingsregelverket

 • Lagens syfte, innehåll och tillämpningsområde
 • Allmänna bestämmelser, bl.a. principerna för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden, direktupphandlingsgräns och beräkning av upphandlingens värde
 • Rättsmedel och upphandlingsskadeavgift

Upphandlingsförfaranden

 • Tillämplighet och val av förfarande
 • Hur regleras genomförandet av förfarandena och hur går de till?

Olika krav och kriterier

 • Upphandlingsdokumentens innehåll
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och krav på upphandlingsföremålet
 • Tilldelningskriterier och utvärdering

Övriga regleringar i urval

 • Annonsering, frågor och svar, förtydliganden
 • Tillvägagångssätt vid prövning och utvärdering
 • Underrättelse om beslut och dokumentation

Dag 2

Heidi Karlander

Anskaffningsprocessen

 • Från behov till avtalsuppföljning, vilka  delar ingår?
 • Vad kan påverka tidsplanen?
 • Målet med upphandlingen

Upphandlingsdokumenten

 • Hur kan du skapa ändamålsenliga upphandlingsdokument?
 • Att tänka på vid kravställning
 • Hur får du fler anbud i upphandlingar?

Utvärdering

 • Introduktion till utvärderingsmodeller
 • Vad behöver framgå av en utvärderingsmodell?

Dag 3

Magnus Nilsson

Ramavtal

 • Vad är ett ramavtal?
 • När är ramavtal lämpliga att använda?
 • Olika ramavtalsmodeller – och dess för­ och nackdelar
 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Avtalsvillkor

 • Viktiga avtalsvillkor
 • Så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans

Upphandlingsetik

 • Vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?
 • Att tänka på vid offentlig upphandling
För dig som vill vässa dina kunskaper ytterligare erbjuder vi även vår utbildning Offentlig upphandling – fördjupning.

Heidi KarlanderHeidi Karlander är senior affärsrådgivare och jurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta offentliga upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna grundutbildning inom offentlig upphandling består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta inspelade föreläsningar och övningar i vår lärportal, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst.

Utbildningen fortsätter med datumbestämda klassrumstillfällen under tre dagar. Beroende på vilket tillfälle du väljer kommer klassrumstillfällena antingen att vara i digitala klassrum eller fysiska klassrum. Oavsett vilken form du väljer består klassrumstillfällena alltid av en blandning av föreläsningar och praktiska övningar.

Tid för klassrumstillfällena:

9.00-15.30

Utbildningen avslutas med några korta uppföljande inspelade föreläsningar och ett frivilligt kunskapstest och utvärdering. När du genomfört alla steg i utbildningen kan du ladda ner ditt utbildningsintyg.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]

MISSA INTE VÅR NYA E-KURS "HÅLLBAR ARBETSMILJÖ -FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD"

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter