Meny Stäng

Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare

Varaktighet: 2 dagar

Har du rätt metodstöd för att ta myndighetsbeslut i frågor rörande offentlighet och sekretess? Gå igenom tolkning, gränsdragning, aktuella rättsfall och tillämpning av OSL under denna utbildning.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Uppdatera och fördjupa dina kunskaper om offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna utbildning får du möjligheten att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och samtidigt uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Vi inleder utbildningen med bland annat en repetition av de grundläggande bestämmelserna inom offentlighet och sekretess. Därefter går vi igenom metodiken som också ligger till grund för sekretessprövningen. Den senare delen av utbildningen ägnar vi även åt formulering av myndighetsbeslut och uppställande av förbehåll.

Utbildningen välkomnar dig som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden, och även dig som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan. Under utbildningen får du en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighets- och sekretesslagstiftning. Du får dessutom ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.30 – 16.30
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Offentlighetsprincipen – lär dig vilka handlingar och uppgifter som omfattas
 • Få koll på registrering och även utlämnande av allmän handling
 • Öka din kunskap om offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
 • Få en genomgång av sekretessbrytande regler
 • Lär dig om myndighetsbeslut och att också ställa upp förbehåll

Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare.

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare:

”Jag är jättenöjd med utbildningen! Den var praktiskt inriktad så man har användning för kunskaperna direkt i arbetslivet.”
”Bra pedagogiskt upplagt med en röd tråd i hur handläggningen bör ske och hur sekretessprövningar/bedömningar kan genomföras. Bra med bikupor och praktiska övningsexempel.”
”Jag uppskattade verkligen den här utbildningen och har redan rekommenderat den för mina kollegor!”
”Mycket engagerad, kunnig och inspirerande föreläsare!”

Fler av SIPUs utbildningar inom juridik hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Ur programmet:

 • Offentlighetsprincipen – vilka handlingar och uppgifter omfattas?
 • Begreppet allmän handling och vad gäller för nya tekniska medier
 • Registrering och utlämnande av allmän handling
 • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
 • Nyheter och förändringar i sekretessreglerna
 • Sekretessbrytande regler
 • Myndighetsbeslut och att ställa upp förbehåll
 • Reglera vårdansvar i myndighetens arbetsordning.

Karl Holm är jurist och arbetar som regionkanslichef inom Polismyndigheten. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen inom flera rättsområden, samt föreläser om offentlighet och sekretess, bl.a. på den nationella åklagarutbildningen. Karl är en mycket uppskattad föreläsare, som får högsta betyg av våra deltagare.

 
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se