Meny Stäng
Person i gul tröja signerar papper

10 500 kr exkl. moms

2024-01-18 - 2024-01-19, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-03-06 - 2024-03-07, centralt i Stockholm

Platser kvar

2024-04-15 - 2024-04-16, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-06-03 - 2024-06-04, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-09-04 - 2024-09-05, digitalt klassrum

Platser kvar

2024-10-09 - 2024-10 10, centralt i Stockholm

Platser kvar

2024-11-26 - 2024-11-27, digitalt klassrum

Platser kvar

Offentlighet och sekretess för registratorer

(9 kundrecensioner)

Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

Därför ska du gå utbildningen i offentlighet och sekretess:

 • Bli säkrare på regelverket kring utlämnandet av olika typer av handlingar och uppgifter ur allmän handling
 • Få ökad kunskap om förutsättningar för sekretess – räckvidd, föremål och styrka samt sekretessbrytande regler
 • Lär dig förstå offentlighets- och sekretesslagen, hur den är uppbyggd och hur du själv kan söka svar i lagtexten
 • Ge säkrare och snabbare svar på allmänhetens frågor
 • Känn till vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan

Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess

Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. För att utföra arbetet lagenligt behöver du vara väl insatt i offentlighet och sekretess och känna till hur du tolkar reglerna i praktiken i olika situationer.

Under utbildningen lär du dig om olika typer av handlingar och vad som gäller för uppgift i allmän handling. Vi går även igenom offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad, förutsättningar för sekretess och sekretessbrytande regler. Efter utbildningen kan du bland annat lättare svara på allmänhetens frågor och själv söka svar i lagtexten. Du kommer också vara säkrare på vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom registratur såsom registratorer, dokumentcontrollers, informationscontrollers, administratörer m.fl

Tid:

Hålltider för det digitala klassrummet är kl. 09:00-15:00. Vid fysiska tillfällen är hålltider kl.09:00-15:30.

Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och även inloggningsuppgifter.

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna grundutbildning består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av korta scenarios att ta ställning kring för fortsatta diskussioner i det digitala klassrummet. Därefter  övningar i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Beräknad tidsåtgång till för- och efteraktiviteter 2,5h. 

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund– och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Sagt av tidigare deltagare

Birgitta CTA webb

Kontakta mig gärna om du har några frågor!

Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare
[email protected]
072-724 44 22

9 recensioner av Offentlighet och sekretess för registratorer

 1. Marie-Louise

  Ger tummen upp för bra kurs och föreläsare.

 2. Cecilia

  Väldigt kunnig och kunde lära ut på ett bra och pedagogiskt sätt. Var lugn och frågade kontinuerligt om vi hängde med och om vi hade frågor.

 3. Katarina

  En väldigt grundlig utbildning. Framförd på ett jättebra sätt som gör det lätt att ta till sig kunskapen. Ett språk som gör det hela förståeligt.

 4. Katarina

  En väldigt grundlig utbildning. Framförd på ett jättebra sätt som gör det lätt att ta till sig kunskapen. Ett språk som gör det hela förståeligt.

 5. Kim

  Mycket bra och pedagogisk utbildningsledare! Pratar tydligt och upprepar sånt som är svårt att greppa.

 6. Jennie

  Nu förstår jag vikten av att kunna de lagar och regler som finns.

 7. Jennie

  Nu förstår jag vikten av att kunna de lagar och regler som finns.

 8. Patrik

  Jag har lärt mig hur OSL fungerar och hur man använder sig av den i praktiken. Jag har fått en förståelse för varför det inte går att göra en generell sekretessbedömning och vilka parametrar som gör att en uppgift kan bedömas olika från fall till fall. Nu vet jag vad jag ska ta reda på för att kunna göra en första bedömning själv.

 9. Therese

  Nu vet jag hur jag ska läsa lagen och vad jag ska leta efter

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Principer som styr offentlig sektor

 • Objektivitetsprincipen
 • Offentlighetsprincipen och dess fem ben:
  • Handlingsoffentlighet
  • Yttrandefrihet
  • Meddelarfrihet
  • Offentliga domstolsförhandlingar
  • Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden

Allmänna handlingar

 • Vad betyder begreppet allmän handling?
 • När är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?
 • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?

Begäran att få ta del av allmän handling

 • Delvis utlämnande: förbehåll och maskning
 • Utlämnande av allmän handling
 • Vad gäller för uppgift ur allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen

 • Struktur
 • Vad betyder sekretess?
 • För vem gäller sekretessen?
 • Mellan vilka gäller sekretessen?

Vad händer om det blir fel?

 • Tystnadsplikt
 • Dataintrång
 • Tjänstefel och grovt tjänstefel

Organisation av allmänna handlingar

 • Registrering
 • Ordnad handlingsförvaring
 • Diariets innehåll
 • Rensning
 • Gallring

Sekretessbestämmelser

 • Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering
 • Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka (rakt och omvänt skaderekvisit)
 • Vad är det för skillnad på skada och men?
 • Absolut sekretess
 • Sekretessbrytande regler

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser.

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på [email protected]