Meny Stäng
Person i gul tröja signerar papper

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Offentlighet och sekretess för registratorer

(8 kundrecensioner)

Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Därför ska du gå utbildningen i offentlighet och sekretess:

 • Bli säkrare på regelverket kring utlämnandet av olika typer av handlingar och uppgifter ur allmän handling
 • Få ökad kunskap om förutsättningar för sekretess – räckvidd, föremål och styrka samt sekretessbrytande regler
 • Lär dig förstå offentlighets- och sekretesslagen, hur den är uppbyggd och hur du själv kan söka svar i lagtexten
 • Ge säkrare och snabbare svar på allmänhetens frågor
 • Känn till vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan

Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess

Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. För att utföra arbetet lagenligt behöver du vara väl insatt i offentlighet och sekretess och känna till hur du tolkar reglerna i praktiken i olika situationer.

Under utbildningen lär du dig om olika typer av handlingar och vad som gäller för uppgift i allmän handling. Vi går även igenom offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad, förutsättningar för sekretess och sekretessbrytande regler. Efter utbildningen kan du bland annat lättare svara på allmänhetens frågor och själv söka svar i lagtexten. Du kommer också vara säkrare på vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

Målgrupp

Registratorer och även andra som arbetar med diarieföring eller vill öka sina kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen.

 Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildning under 2021 sker i digitalt klassrum.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund– och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Sagt av tidigare deltagare

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

8 recensioner av Offentlighet och sekretess för registratorer

 1. Therese

  Nu vet jag hur jag ska läsa lagen och vad jag ska leta efter

 2. Patrik

  Jag har lärt mig hur OSL fungerar och hur man använder sig av den i praktiken. Jag har fått en förståelse för varför det inte går att göra en generell sekretessbedömning och vilka parametrar som gör att en uppgift kan bedömas olika från fall till fall. Nu vet jag vad jag ska ta reda på för att kunna göra en första bedömning själv.

 3. Jennie

  Nu förstår jag vikten av att kunna de lagar och regler som finns.

 4. Jennie

  Nu förstår jag vikten av att kunna de lagar och regler som finns.

 5. Kim

  Mycket bra och pedagogisk utbildningsledare! Pratar tydligt och upprepar sånt som är svårt att greppa.

 6. Katarina

  En väldigt grundlig utbildning. Framförd på ett jättebra sätt som gör det lätt att ta till sig kunskapen. Ett språk som gör det hela förståeligt.

 7. Katarina

  En väldigt grundlig utbildning. Framförd på ett jättebra sätt som gör det lätt att ta till sig kunskapen. Ett språk som gör det hela förståeligt.

 8. Cecilia

  Väldigt kunnig och kunde lära ut på ett bra och pedagogiskt sätt. Var lugn och frågade kontinuerligt om vi hängde med och om vi hade frågor.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Principer som styr offentlig sektor

 • Objektivitetsprincipen
 • Offentlighetsprincipen och dess fem ben:
  • Handlingsoffentlighet
  • Yttrandefrihet
  • Meddelarfrihet
  • Offentliga domstolsförhandlingar
  • Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden

Allmänna handlingar

 • Vad betyder begreppet allmän handling?
 • När är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?
 • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?

Begäran att få ta del av allmän handling

 • Delvis utlämnande: förbehåll och maskning
 • Utlämnande av allmän handling
 • Vad gäller för uppgift ur allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen

 • Struktur
 • Vad betyder sekretess?
 • För vem gäller sekretessen?
 • Mellan vilka gäller sekretessen?

Vad händer om det blir fel?

 • Tystnadsplikt
 • Dataintrång
 • Tjänstefel och grovt tjänstefel

Organisation av allmänna handlingar

 • Registrering
 • Ordnad handlingsförvaring
 • Diariets innehåll
 • Rensning
 • Gallring

Sekretessbestämmelser

 • Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering
 • Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka (rakt och omvänt skaderekvisit)
 • Vad är det för skillnad på skada och men?
 • Absolut sekretess
 • Sekretessbrytande regler

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.