Meny Stäng

Offentlighet och sekretess för registratorer

Varaktighet: 2 dagar

Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess

Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. För att utföra arbetet lagenligt behöver du vara väl insatt i offentlighet och sekretess och känna till hur du tolkar reglerna i praktiken i olika situationer.

Under utbildningen lär du dig om olika typer av handlingar och vad som gäller för uppgift i allmän handling. Vi går även igenom offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad, förutsättningar för sekretess och sekretessbrytande regler. Efter utbildningen kan du bland annat lättare svara på allmänhetens frågor och själv söka svar i lagtexten. Du kommer också vara säkrare på vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildning under 2021 sker i digitalt klassrum.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Därför ska du gå utbildningen i offentlighet och sekretess:

 • Bli säkrare på regelverket kring utlämnandet av olika typer av handlingar och uppgifter ur allmän handling
 • Få ökad kunskap om förutsättningar för sekretess – räckvidd, föremål och styrka samt sekretessbrytande regler
 • Lär dig förstå offentlighets- och sekretesslagen, hur den är uppbyggd och hur du själv kan söka svar i lagtexten
 • Ge säkrare och snabbare svar på allmänhetens frågor
 • Känn till vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan

Målgrupp: Registratorer och även andra som arbetar med diarieföring eller vill öka sina kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen.

Diplomerad registrator – få ett kvitto på din kompetens

Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund– och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera gånger per termin. Läs mer här.

Sagt av tidigare deltagare:

”Vi hade en stämning som gjorde att man vågade ställa frågor. Det är mycket givande när utbildningsledare har praktiska exempel från vardagen i arbetslivet.”
”Mycket pedagogiskt upplägg! Hon knäckte koden om hur man läser OSL – offentlig kontra sekretess. Kanonbra!!”
”Bra mix med lagbok, exempel från utbildningsledare och deltagares erfarenheter.”

Fler utbildningar inom registratur och ärendehantering hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Principer som styr offentlig sektor

 • Objektivitetsprincipen
 • Offentlighetsprincipen och dess fem ben:
  • Handlingsoffentlighet
  • Yttrandefrihet
  • Meddelarfrihet
  • Offentliga domstolsförhandlingar
  • Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden

Allmänna handlingar

 • Vad betyder begreppet allmän handling?
 • När är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?
 • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?

Begäran att få ta del av allmän handling

 • Delvis utlämnande: förbehåll och maskning
 • Utlämnande av allmän handling
 • Vad gäller för uppgift ur allmän handling?

Offentlighets- och sekretesslagen

 • Struktur
 • Vad betyder sekretess?
 • För vem gäller sekretessen?
 • Mellan vilka gäller sekretessen?

Vad händer om det blir fel?

 • Tystnadsplikt
 • Dataintrång
 • Tjänstefel och grovt tjänstefel

Organisation av allmänna handlingar

 • Registrering
 • Ordnad handlingsförvaring
 • Diariets innehåll
 • Rensning
 • Gallring

Sekretessbestämmelser

 • Sekretessmarkering och kvalificerad sekretessmarkering
 • Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka (rakt och omvänt skaderekvisit)
 • Vad är det för skillnad på skada och men?
 • Absolut sekretess
 • Sekretessbrytande regler

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

 

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se