Meny Stäng

Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter (digitalt klassrum)

På denna utbildning får du kunskap och praktiska metoder och modeller för att lyckas med ert inköpsarbete. Kursen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Många offentliga organisationer har ambitionen att inköps- och upphandlings arbetet ska bidra till ett mervärde och vara ett verktyg för att nå övergripande mål även i den övriga verksamheten. Under kursen kommer vi att förklara begreppet strategiskt inköp och fylla det med praktiskt tillämpbart innehåll. Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet. Få kunskap om vad strategiskt inköpsarbete består av och hur det kan införas i en offentlig organisation – från ledning och styrning, framförhållning och planering till uppföljning och kategoristyrning.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Tre skäl att gå utbildningen

 • Ta del av användbara verktyg för att lyfta inköpsarbetet i din organisation
 • Få en helhetsbild av vilka delar som ingår i ett strategiskt inköpsarbete och kategoristyrning som metod
 • Lär dig planera för hela organisationens inköps- och upphandlingsbehov

Målgrupp: Upphandlare, inköpare, upphandlingschefer, inköpschefer, kategoriansvariga och andra som ansvarar för inköp eller  är intresserade av hur inköpsfunktionen kan utvecklas inom en organisation.

”Utbildningen var väldigt bra på alla plan och jag är väldigt nöjd! Jag fick med mig kunskap, inspiration och glädje.” – Sagt av tidigare deltagare

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Styra och organisera

 • Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet
 • Ledningens ansvar och inblandning i det strategiska inköpsarbetet
 • Styrdokumentens struktur och innehåll

Planera och stödja

 • Den viktigaste inköpsanalysen – spendanalys
 • Kartlägg och tydliggör processer för inköp och upphandling
 • Inköps- och upphandlingsplan – verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering

Kommunicera och följa upp

 • Kommunikationsplan för inköpsfunktionen
 • Exempel på KPI:er och nyckeltal

Utveckla

 • Formulera en strategisk vision på 3–5 års sikt
 • Använd en transformationskarta för att målstyra utvecklingen

Kategoristyrning

 • En affärsprocess för att jobba strategiskt
 • Processens beståndsdelar
 • Organisation i kategoriteam och kategoriråd
Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp, men har även en bakgrund från privat upphandlingsarbete. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en gedigen förståelse för såväl upphandlingsrätt som avtalsrätt