Meny Stäng

Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter

Varaktighet: 2 dagar

På denna utbildning får du kunskap och praktiska metoder och modeller för att lyckas med ert inköpsarbete. Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Lär dig arbeta strategiskt med verksamhetens inköp

Vill du utveckla din kunskap om vad strategiskt inköp innebär och även hur du kan införa det i din organisation? Som ett resultat av denna utbildning är att du får lära dig arbeta strategiskt med verksamhetens inköp – från ledning och styrning, framförhållning och planering till uppföljning och kategoristyrning.

Många offentliga organisationer har ambitionen att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra till ett mervärde och vara ett verktyg för att nå övergripande mål i hela den övriga verksamheten. Under denna utbildningen kommer du få kunskap om hur du kan arbeta med strategiskt inköp inom din organisation och även hur du praktisk kan tillämpa dina nya kunskaper i din verksamhet.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Tre skäl att gå utbildningen:

 • Ta del av användbara verktyg för att lyfta inköpsarbetet i din organisation
 • Få en helhetsbild av vilka delar som ingår i strategiskt inköp och lär dig använda spendanalys och kategoristyrning
 • Lär dig planera för hela organisationens inköps- och upphandlingsbehov

Målgrupp: Utbildningen är till för dig som arbetar som upphandlare, inköpare, upphandlingschef, inköpschef, kategoriansvarig eller för dig som på annat sätt ansvarar för inköp eller i någon annan roll är intresserad av hur du kan lyckas med strategisk inköp inom din organisation.

”Utbildningen var väldigt bra på alla plan och jag är väldigt nöjd! Jag fick med mig kunskap, inspiration och glädje.” – Sagt av tidigare deltagare

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Styra och organisera

 • Olika organisatoriska förutsättningar för inköpsarbetet
 • Ledningens ansvar och inblandning i det strategiska inköpsarbetet
 • Styrdokumentens struktur och innehåll

Planera och stödja

 • Den viktigaste inköpsanalysen – spendanalys
 • Kartlägg och tydliggör processer för inköp och upphandling
 • Inköps- och upphandlingsplan – verktyg för att skapa framförhållning och möjliggöra planering

Kommunicera och följa upp

 • Kommunikationsplan för inköpsfunktionen
 • Exempel på KPI:er och nyckeltal

Utveckla

 • Formulera en strategisk vision på 3–5 års sikt
 • Använd en transformationskarta för att målstyra utvecklingen

Kategoristyrning

 • En affärsprocess för att jobba strategiskt
 • Processens beståndsdelar
 • Organisation i kategoriteam och kategoriråd
Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har arbetat både operativt och strategiskt med offentlig upphandling och inköp, men har även en bakgrund från privat upphandlingsarbete. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en gedigen förståelse för såväl upphandlingsrätt som avtalsrätt
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se