Meny Stäng

Tentamen – diplomerad registrator

Varaktighet: Halv dag

Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt CV och känn dig säkrare och tryggare i din registratorsroll. Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått SIPU diplomeringsprogram.

Nollställ

2 900 kr exkl. moms

Få ett kvitto på din kompetens

Allt fler registratorer väljer att vidareutbilda sig. En del har också valt att bli diplomerad registrator genom SIPU. Som diplomerad registrator har du fått ett ”kvitto” på din kompetens och kan känna dig tryggare och säkrare i din yrkesroll, samt få din professionella kunskap dokumenterad för nuvarande och kommande arbetsgivare. Vi har för närvarande två tentamenstillfällen per år.

Tre anledningar att bli SIPU diplomerad registrator:

 • Få ett kvitto på din kompetens om diarieföring, dokumenthantering samt offentlighet och sekretessbestämmelser – grundbultar i registratorsyrket
 • Känn dig säkrare och tryggare i din yrkesroll
 • Vässa ditt CV

Diplomeringens innehåll:

Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått nedan SIPU utbildningar. Det finns två tentamenstillfällen per år.

 • Diarieföring – grund (3 dgr) – mer info här
 • Diarieföring – fördjupning (2 dgr) – mer info här
 • Offentlighet och sekretess för registratorer (2 dgr) – mer info här

Diarieföring – grund och Diarieföring – fördjupning måste du gå i den ordning som namnen säger medan Offentlighet & sekretess för registratorer kan du gå när som helst dock före du skriver tentamen.

Alternativ till ovan spår:
Är det mer än tre år sedan du gick utbildningarna – eller har lång erfarenhet av registratorsarbete från olika verksamheter och kan grunderna i diarieföring – kan du fräscha upp dina kunskaper på nedanstående utbildning. Den utbildningen ger dig också behörighet att avlägga tentamen.

 • Diarieföring – för erfarna registratorer (4 dgr) – mer info här

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

De flesta utbildningar sker i digitalt klassrum, vilket även gäller för utbildningarna som ingår för att bli diplomerad registrator.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Målgrupp: Registratorer eller blivande registratorer som är intresserade av att diplomera sig

Vill du repetera dina kunskaper inför tentamen?

För dig har vi skapat en repetitionsdag – så att du får chansen att repetera de viktigaste momenten inom diarieföring och bestämmelser i OSL för registratorer. Målet är att du ska känna dig ännu säkrare på dina kunskaper inom diarieföring och OSL och även vara väl förberedd inför att skriva tentamen för att bli diplomerad registrator. Läs mer här.

Kontakta oss om du har frågor om diplomering

Följ oss gärna på LinkedIn.

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anette Schierbeck är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har även varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette är en mycket uppskattad utbildare i t.ex. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och får ständigt högsta betyg från deltagarna på SIPU:s kurser. Anette håller i utbildningen i Stockholm.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se