Meny Stäng

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Tillsyn och hantering av schaktmassor

(5 kundrecensioner)

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – fördjupa dina kunskaper i aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att delta på utbildningen om schaktmassor:

 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Tillståndsprövning och miljökvalitetsnormer
 • Perflourerade ämnen
 • Utvärdera grundvattenprover
 • Roller och ansvar

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler för avfallshantering och återvinning i och med den nya avfallslagstiftningen. År 2022 ändras även kraven avseende kommunens ansvar för avfall från bygg- och rivningsverksamhet. Som miljöinspektör behöver du uppdatera dina kunskaper i vad den nya lagstiftningen innebär för ditt arbete och hur du kan säkra nya metoder och rutiner i ditt kommande arbete med att säkra en korrekt hantering av schaktmassor i din kommun.

Lär dig identifiera förorenad massa och återanvänd icke förorenad massa för ett mer hållbart samhälle

Samhället hanterar stora volymer av avfall (schaktmassor) årligen. En del av detta är förorenat och kräver stor kunskap för att hanteras på ett korrekt sätt. Genom att återvända icke förorenade massor kan du även främja ett mer hållbart samhälle. Lagstiftningen som styr ditt arbete är komplicerad och SIPU välkomnar dig som arbetar med miljöinspektion till denna utbildning för att ge dig rätt kunskaper för att identifiera och hantera förorenade massor och för att du på bästa sätt ska kunna återanvända icke förorenade massor.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

Dag 1: 09:00 – 16:00

Dag 2: 09:00 – 16:00

Läs även gärna mer om SIPUs utbildningar Förorenad områden – grund här och Förorenade områden – fördjupning här.

Fler utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss även gärna på  LinkedIn.

5 recensioner av Tillsyn och hantering av schaktmassor

 1. Hanna

  Jag är ny inom tillsyn på både masshantering och förorenad mark. Så det mesta är nytt för mig. Jag har jobbat som konsult tidigare och varit den som tog proverna. 🙂 Riktvärdesmodellen och platsens naturliga bakgrundshalter – geokemi -PFAS.

 2. Therese

  Det gick lite väl snabbt ibland och var jag inte koncentrerad missa jag en del.

 3. Johannes

  Jag fick en helhetsbild av frågor runt masshantering som förhoppningsvis gör vårt arbete bättre och effektivare

 4. Åsa

  Helheten av utbildningen är riktigt bra.

 5. Erik

  Toppenbra föreläsare!

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ny avfallslagstiftning
 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Relevanta lagar, regler och vägledningar som påverkar arbetet med masshantering så som Miljöbalken, avfallsföreskifter och regelverket för transport av avfall
 • Det kommunala avfallsansvaret
Så kan du använda Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsändamål och hur du kan använda den i praktiken Masshantering – återvänd massor för ett mer hållbart samhälle
 • Klassificering av massor – vad avgör om massor ska klassas som farligt avfall?
 • När bör laktester göras och hur används resultaten av dessa?
 • Vilka möjligheter finns till återanvändning av förorenade massor vid en saneringsåtgärd eller ett anläggningsarbete?
 • Vilka förutsättningar har kommunen för borttransport av hushållsavfall?
 • Vilka krav kan du ställa i samband med schaktarbeten?
 • I vilken omfattning behöver schaktmassor provtas för att avgöra om de kan återanvändas?
 • Hur provta länshållningsvatten och hur hantera det förorenade vattnet?
 • Kan man använda schaktmassor för anläggningar?
Roller och ansvar avseende tillsyn av massor 
 • Kommunens ansvar för avfall
 • Vilka aktörer är mest relevanta och hur ser ansvarsfördelningen ut?
 • Avfallshierarkin
Tillståndsprövning
 • Masshantering
 • Olika typer av produkter och biprodukter
 • Ansvarsfördelning
 • Domar
 • Riskhantering och riskreduktion
Genomgång av perflourerade ämnen (PFAS) och dess påverkan på miljö och människor
 • Fakta om olika perflourerade ämnen och hur de påverkar människor och natur
 • Utreda förorenade områden
 • Konkreta åtgärder
Markprovtagning och undersökningsmetoder
 • Jord
 • Grundvatten
 • Sediment
 • Avfall från byggen
 • Utvärdering och jämförande halter
Miljökvalitetsnormer
 • Jämförande halter
 • utvärdering grundvattenprover
           

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.