Meny Stäng
Hand som visar tummen upp

10 800 kr exkl. moms

Nollställ

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling

Under denna utbildning får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tre skäl att gå utbildningen:

 • Bli bekväm med matematiken bakom olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling.
 • Få koll på för- och nackdelar med utvärderingsmodellerna och gör rätt val för dina upphandlingar.
 • Säkerställ bättre anbud och vinnare med lämpliga tilldelningskriterier och poängskalor.

Lär dig använda utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling och säkerställ bra upphandlingar

Att skapa utvärderingsmodeller som på ett lämpligt sätt kombinerar kvalitet och pris är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det en av upphandlingens viktigaste delar. Under utbildningen lär du dig om den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Målet är att du ska kunna välja lämpliga utvärderingsmodeller för dina upphandlingar – som säkerställer affärsmässiga anbud och rätt vinnare.

Utvärderingsmodeller som säkrar affärsmässiga utvärderingar och rätt vinnare

Välformulerade tilldelningskriterier, poängskalor och pedagogiska utvärderingsmodeller kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och bra anbudsvinnare. Under utbildningen får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling för att lyckas med dina affärer. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar. Relevant rättspraxis kommer att behandlas.

Målgrupp

Upphandlare, inköpare, kravställare, inköpschefer, upphandlingschefer och andra som behöver kunskap om utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Under utbildningen får du lyssna till föreläsningar och även delta aktivt i praktiska övningar och gruppdiskussioner, dela erfarenheter med de andra deltagare och ställa dina frågor till utbildningsledaren.

Tid: kl. 09.00 – 15.00

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Sagt om utbildningen:

»Bra upplägg, bästa utbildningen på distans med genomgång gemensamt blandat med arbete i mindre grupper. «
– Sagt av tidigare deltagare hos SIPUs utbildning

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Tilldelningskriterier, utformning och poängskalor

 • Konsten att utforma tilldelningskriterier
 • Viktning av tilldelningskriterier
 • Hur kan subjektiva bedömningar hanteras?
 • Intervjuer och jurybedömningar

Olika utvärderingsmodeller

 • Prispåslagsmodellen och prisavdragsmodellen, t.ex. mervärdesmodellen
 • Att omvandla pris till poäng – relativmodell
 • Tilläggsmodellen i ett antal varianter
 • Genomgång och beskrivning av ett  enkelt arbetsverktyg för tilläggstalsmodellen

Pris som tilldelningskriterium

 • Att skapa förutsättningar för ett heltäckande utvärderingspris
 • Livscykel- och totalkostnads perspektiv
 • Så hanterar du taktisk prissättning
Utbildningens fokus är på själva utvärderingsmodellerna men den behandlar även tilldelningskriterier och utvärdering i allmänhet. Du får ett utmärkt tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare och utbildningsledaren. Under utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska genomgångar med ett flertal gedigna övningar.

Magnus NilssonMagnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare. Magnus har tidigare arbetat på den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling och Region Jämtland Härjedalen, samt deltagit i flera svenska och internationella utredningar och arbetsgrupper om offentlig upphandling.

"Mycket bra kursledare med omfattande egen erfarenhet. Bra exempel och bra blandning mellan genomgångar och gruppövningar samt reflektioner." – Sagt av tidigare utbildningsdeltagare

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.