Meny Stäng

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Lär dig använda utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling och säkerställ bra upphandlingar

Att skapa utvärderingsmodeller som på ett lämpligt sätt kombinerar kvalitet och pris är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det en av upphandlingens viktigaste delar. Under denna utbildning lär du dig om den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Målet är att du ska kunna välja lämpliga utvärderingsmodeller för dina upphandlingar – som säkerställer affärsmässiga anbud och rätt vinnare.

Utvärderingsmodeller som säkrar bra utvärderingar och affärsmässiga vinnare

Välformulerade tilldelningskriterier, poängskalor och pedagogiska utvärderingsmodeller kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och bra anbudsvinnare. Under denna utbildning får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling för att lyckas med dina affärer. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Under utbildningen får du lyssna till föreläsningar och även delta aktivt i praktiska övningar och gruppdiskussioner, dela erfarenheter med de andra deltagare och ställa dina frågor till utbildningsledaren.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Tre anledningar att gå utbildningen:

 • Bli bekväm med matematiken bakom olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling.
 • Få koll på för- och nackdelar med utvärderingsmodellerna och gör rätt val för dina upphandlingar.
 • Säkerställ bättre anbud och vinnare med lämpliga tilldelningskriterier och poängskalor.

Sagt om utbildningen:

»Bra upplägg, bästa utbildningen på distans med genomgång gemensamt blandat med arbete i mindre grupper. «
– Sagt av tidigare deltagare hos SIPUs utbildning

Målgrupp: Upphandlare, inköpare, kravställare, inköpschefer, upphandlingschefer och andra som behöver kunskap om utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Tilldelningskriterier, utformning och poängskalor

 • Konsten att utforma tilldelningskriterier
 • Hur kan subjektiva bedömningar hanteras?

Olika utvärderingsmodeller

 • Prispåslagsmodellen och prisavdragsmodellen, t.ex. mervärdesmodellen
 • Att omvandla pris till poäng – relativmodell
 • Tilläggsmodellen i ett antal varianter
 • Genomgång och beskrivning av ett  enkelt arbetsverktyg för tilläggstalsmodellen

Pris som tilldelningskriterium

 • Att skapa förutsättningar för ett heltäckande utvärderingspris
 • Så hanterar du taktisk prissättning
Utbildningens fokus är på själva utvärderingsmodellerna men den behandlar även tilldelningskriterier och utvärdering i allmänhet. Du får ett utmärkt tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare och utbildningsledaren. Under utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska genomgångar med ett flertal gedigna övningar.

Magnus NilssonMagnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare. Magnus har tidigare arbetat på den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling och Region Jämtland Härjedalen, samt deltagit i flera svenska och internationella utredningar och arbetsgrupper om offentlig upphandling.

   

"Mycket bra kursledare med omfattande egen erfarenhet. Bra exempel och bra blandning mellan genomgångar och gruppövningar samt reflektioner." – Sagt av tidigare utbildningsdeltagare

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se