Meny Stäng

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling (digitalt klassrum)

Under denna utbildning får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Under denna utbildning lär du dig om den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling.
Målet är att du ska kunna välja lämplig modell för dina upphandlingar – som säkerställer affärsmässiga anbud och rätt vinnare.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

Tre skäl att gå utbildningen:

 • Bli bekväm med matematiken bakom utvärderingsmodellerna
 • Få koll på för- och nackdelar med modellerna och gör rätt val för dina upphandlingar
 • Säkerställ bättre anbud och vinnare med lämpliga tilldelningskriterier och poängskalor

»Otroligt bra med alla räkneexempel och kopplingar till praktiken. Inte bara teori utan praktik på plats!«
– Sagt av tidigare deltagare hos SIPUs utbildning

Lär dig använda utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling  – och säkerställ bra upphandlingar

Att skapa en utvärderingsmodell som på ett lämpligt sätt kombinerar kvalitet och pris är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det en av upphandlingens viktigaste delar.

Utvärderingsmodeller som säkrar bra utvärderingar och affärsmässiga vinnare

Välformulerade tilldelningskriterier, poängskalor och en pedagogisk utvärderingsmodell kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och bra anbudsvinnare. Under denna kurs får du chansen att lära dig den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller. Du får även ta del av metoder för att anpassa dina egna tilldelnings  – kriterier och poängskalor för att sätta fokus på de viktigaste aspekterna i dina upphandlingar.

Målgrupp: Upphandlare, inköpare, kravställare, inköpschefer, upphandlingschefer och andra som behöver kunskap om utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av att göra eller medverka vid upphandlingar.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Tilldelningskriterier, utformning och poängskalor

 • Konsten att utforma tilldelningskriterier
 • Hur kan subjektiva bedömningar hanteras?

Olika utvärderingsmodeller

 • Prispåslagsmodellen och prisavdragsmodellen, t.ex. mervärdesmodellen
 • Att omvandla pris till poäng – relativmodell
 • Tilläggsmodellen i ett antal varianter
 • Genomgång och beskrivning av ett  enkelt arbetsverktyg för tilläggstalsmodellen

Pris som tilldelningskriterium

 • Att skapa förutsättningar för ett heltäckande utvärderingspris
 • Så hanterar du taktisk prissättning
Utbildningens fokus är på själva utvärderingsmodellerna men den behandlar även tilldelningskriterier och utvärdering i allmänhet. Du får ett utmärkt tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare och utbildningsledaren. Under utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska genomgångar med ett flertal gedigna övningar.

Magnus NilssonMagnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare. Magnus har tidigare arbetat på den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling och Region Jämtland Härjedalen, samt deltagit i flera svenska och internationella utredningar och arbetsgrupper om offentlig upphandling.

   

"Mycket bra kursledare med omfattande egen erfarenhet. Bra exempel och bra blandning mellan genomgångar och gruppövningar samt reflektioner." – Sagt av tidigare kursdeltagare