Meny Stäng

Arkiv- och dokumenthantering

Hur särskiljer man vad som behöver sparas och vad som kan slängas och hur ska arkiv redovisas? Effektiv planering och styrning lägger grunden för hållbara arkiv.

Behöver man utbildning i arkivering, OSL eller GDPR finner man det här.

Arkiv- och dokumenthantering

 • Person i gul blus med lockigt hår och leende vid betongvägg

  Med ett välordnat arkiv blir det smidigare och enklare att söka information och den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering. Lär dig hur på denna utbildning om Arkivering.

  11 900 kr exkl. moms
 • Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

  9 500 kr exkl. moms
 • Få ökad kunskap om hur du kan förstå och ställa juridiska krav i verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd.

  8 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och du får lära dig att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

  7 500 kr exkl. moms
 • Hantering av personalhandlingar i register

  Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering, och handlingarna innehåller ofta uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Vad gäller och hur skapar du en regelriktig dokumenthantering?

  6 900 kr exkl. moms
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms