Meny Stäng

Plan och exploatering

Utbildningar inom exploateringsekonomi, bullerplanering och tillsyn, samt de nya reglerna för översiktsplanering och hur man behandlar detaljplaner korrekt?

Läs mer om SIPUs utbildningar för dig som arbetar med plan och exploatering.

Plan och exploatering

 • Lär dig hantera de komplexa frågorna att ta ställning till i översiktsplaneringen och få konkreta verktyg för att säkerställa en strategisk och kontinuerlig översiktsplan.

  9 500 kr exkl. moms
 • Detaljplan som skissas på papper med penna och linjal

  Lär dig hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap.

  9 500 kr exkl. moms
 • Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

  8 500 kr exkl. moms
 • Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen. Under denna utbildning lär du dig mer om exploateringsredovisning.

  7 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning ökar du dina kunskaper om exploateringsavtal, såsom vad du får och inte får avtala om samt vilka äldre regler som fortfarande gäller i vissa avtal. Vi diskuterar även hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal ser ut.

  7 900 kr exkl. moms
 • AI för offentlig sektor är utbildningen som vänder sig till dig som är nyfiken på AI och vill få en grundläggande kunskap om vad det är och innebär för samhället, dess användningsområden, möjligheter och begränsningar för offentlig sektor.

  7 500 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess, GDPR och diarieföring – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till för arbete inom kommunal förvaltning.

  6 900 kr exkl. moms