Meny Stäng

Miljöinspektion

Miljöinspektion. Utbilda dig under året inom miljöinspektion – eller nya karriärmöjligheter! Läs mer om SIPUs utbildningar för dig som arbetar med miljöinspektion.

Miljöinspektion

 • Skorsten med rök mot blå himmel

  Under denna utbildning får du lära dig riskbedömning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och även lära dig hur risker kan reduceras.

  9 800 kr exkl. moms
 • Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – fördjupa dina kunskaper i aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor!

  9 800 kr exkl. moms
 • Fördjupa din kunskap om hur du hanterar förorenade områden. Under utbildningen får du strategier för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras.

  7 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning i förorenade områden lär du dig hur du gör korrekta granskningar och bedömningar. Du får aktuell kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas.

  7 900 kr exkl. moms
 • Barn som står i skogen och har på sig hörlurar

  Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

  7 900 kr exkl. moms
 • Ett rött trähus vid ett vattendrag med åkrar bakom

  Få fördjupande kunskaper i tillämpning av lagstiftningen som reglerar strandskyddet samt de dispensgrundande särskilda skälen. Utbildningen tar upp gränsdragningar, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet, samt hur du hanterar strandskyddsärenden effektivt.

  6 900 kr exkl. moms
 • Röda båthus vid havet

  Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens inom det komplicerade strandskyddsområdet. Syftet med utbildningen är att du ska få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av komplicerde strandskyddsärenden.

  4 900 kr exkl. moms
 • Lägenhetshus miljö med träd

  Under webbinariet lär du dig om juridiken vid tillsyn av inomhusmiljö. Vi går igenom lagstiftningen med utgångspunkt från aktuella rättsfall och du får svar på vanliga frågor kring miljöbalken, förelägganden och krav på fastighetsägarna.

  1 995 kr exkl. moms
  Halv dag