Meny Stäng

Registratur och arkiv

Utbildningar inom registratur och arkiv. Diarieföring, OSL och GDPR. Här finns flera utbildningsmöjligheter för verksamma registratorer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, både på grund- och avancerad nivå.

Registratur och arkiv

 • Hand som drar upp ett dokument ur ett diarieskåp

  En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

  15 500 kr exkl. moms
 • Person i gul blus med lockigt hår och leende vid betongvägg

  Med ett välordnat arkiv blir det smidigare och enklare att söka information och den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering. Lär dig hur på denna utbildning om arkivering.

  12 500 kr exkl. moms
 • Hög av papper som ska diarieföras

  Som registrator behöver du veta hur diariet kan användas på ett effektivt sätt i en modern förvaltning. Du måste också ha kunskap om den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.

  12 500 kr exkl. moms
 • Som nämndsekreterare har du en komplex roll med stort ansvar för att relevanta regelverk efterlevs och att nämndprocessen fungerar effektivt i en digitaliserad förvaltning – och dessutom som stöd till en ordförande från politiken.

  10 500 kr exkl. moms
 • Kvinna i grön blus i står med armarna i kors i ett kontorslanskap

  Under denna utbildning får du specialistkompetens som informationscontroller gällande verksamhetsinformation, att kvalitetssäkra och styra registreringarna samt hur man kan utforma en god informationskultur i sin organisation.

  10 500 kr exkl. moms
 • Person i gul tröja signerar papper

  Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

  10 500 kr exkl. moms
 • Färgsorterade papper

  På den här utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

  9 500 kr exkl. moms
 • Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

  9 500 kr exkl. moms
 • Att förvalta och skydda verksamhetsinformation riktar sig till dig som har goda kunskaper om och intresse för ärende- och dokumenthantering samt arkivering, men som behöver stöd i frågor som rör förvaltning av verksamhetsinformation och informationssäkerhet.

  8 500 kr exkl. moms
 • AI för offentlig sektor är utbildningen som vänder sig till dig som är nyfiken på AI och vill få en grundläggande kunskap om vad det är och innebär för samhället, dess användningsområden, möjligheter och begränsningar för offentlig sektor.

  7 500 kr exkl. moms
 • Utbildningen ger dig en djupgående förståelse för varför metadata är viktigt och olika perspektiv på dess roll liksom utvecklar dina färdigheter för att effektivt hantera och leverera digitala arkivleveranser.

  7 500 kr exkl. moms
 • Gränslandet mellan den svenska offentlighetsprincipen och personuppgiftsskydd enligt Dataskyddslagen och GDPR är knepigt – vilken lagstiftning gäller i vilka fall? Vad måste man tänka på när det gäller hantering av allmänna handlingar och personuppgiftsskydd? Uppdatera dig om de senaste nyheterna och rättspraxis.

  7 500 kr exkl. moms
 • En inomhusmiljö med böcker staplade mot en vägg med risk för att rasa

  Under denna utbildning får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighet- och sekretesslagen, OSL. Med större ansvar kring informationshantering behöver du fördjupande färdigheter just inom informationshantering i offentlig sektor för att kunna styra och kontrollera processerna av verksamhetsinformation.

  7 500 kr exkl. moms
 • Offentlighet och sekretess med fokus på säkerhet är utbildningen för dig som arbetar med och tar beslut i OSL-relaterade frågor och vill fördjupa dina kunskaper om OSL utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom vittnar många förvaltningar om att omfattande och komplexa utlämningsärenden har ökat i antal, och vi söker vägledning från rättspraxis hur man hanterar komplicerade utlämningsärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.

  7 500 kr exkl. moms
 • Förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, GDPR, diarieföring och arkivering – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till för arbete som registrator.

  6 900 kr exkl. moms
 • Elev deltar i distansundervisning via webb vinkar och ler framförskärm

  Ta chansen att repetera de viktigaste kunskaperna du behöver inom diarieföring och offentlighet och sekretess för registratorer.

  4 900 kr exkl. moms
 • Som diplomerad informationscontroller visar du och får ett kvitto på en spetskompetens att kunna upprätthålla ramverk och processer för att hantera och bevaka verksamhetsinformation över tid. Passar dig som redan är yrkesverksam och vill vidareutveckla dina kunskaper.

  3 900 kr exkl. moms
 • Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt CV och känn dig säkrare och tryggare i din registratorsroll. Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått SIPUs diplomeringsprogram.

  3 900 kr exkl. moms
 • Välkommen den 30 november 2023 till en eftermiddag i centrala Stockholm med fokus informationssäkerhet och nätverkande för registratorer och arkivarier! Vi har sytt ihop en eftermiddag för inspiration och kunskap kring informationssäkerhet.

  3 500 kr exkl. moms
 • Papper sorterade med gem för att diareföras

  Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare, registratorns ersättare eller på annat sätt arbetar med allmänna handlingar behöver mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar diarieföringen. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av diarieföringens olika delar på tid som passar ditt eget schema.

  1 950 kr exkl. moms
 • Elev sitter vid laptop och deltar på undervisning på distans

  En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms
 • Bild från ovan på en hand som skriver på laptop och håller en kopp kaffe i den andra handen

  Lär dig hur kommunallagen påverkar dig som tjänsteman eller som förtroendevald i Sveriges kommuner och regioner. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av kommunallagen.

  1 950 kr exkl. moms
 • Fyra trätärningar med bokstäverna G D P R

  Få en introduktion till GDPR och skaffa dig goda grundkunskaper som du därefter kan bygga på utifrån din yrkesroll.

  1 950 kr exkl. moms
 • Ledare som samtalar och utvecklas med sina medarbetare

  Lär dig hur förvaltningslagen påverkar dig och din organisation. Denna webbutbildning ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av förvaltningslagen.

  1 950 kr exkl. moms