Meny Stäng

Registratur och arkiv


Utbildningar inom registratur och arkiv. Diarieföring, OSL och GDPR.
Här finns flera utbildningsmöjligheter för verksamma registratorer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, både på grund- och avancerad nivå.


Registratur och arkiv

 • Hand som drar upp ett dokument ur ett diarieskåp

  En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

  15 500 kr exkl. moms
 • Hög av papper som ska diarieföras

  Som registrator behöver du veta hur diariet kan användas på ett effektivt sätt i en modern förvaltning. Du måste också ha kunskap om den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.

  12 500 kr exkl. moms
 • Som nämndsekreterare har du en komplex roll med stort ansvar för att relevanta regelverk efterlevs och att nämndprocessen fungerar effektivt i en digitaliserad förvaltning – och dessutom som stöd till en ordförande från politiken.

  10 500 kr exkl. moms
 • Kvinna i grön blus i står med armarna i kors i ett kontorslanskap

  Under denna utbildning får du specialistkompetens som informationscontroller gällande verksamhetsinformation, att kvalitetssäkra och styra registreringarna samt hur man kan utforma en god informationskultur i sin organisation.

  10 500 kr exkl. moms
 • Person i gul tröja signerar papper

  Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

  10 500 kr exkl. moms
 • Färgsorterade papper

  På den här utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

  9 500 kr exkl. moms
 • Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

  9 500 kr exkl. moms
 • Att förvalta och skydda verksamhetsinformation riktar sig till dig som har goda kunskaper om och intresse för ärende- och dokumenthantering samt arkivering, men som behöver stöd i frågor som rör förvaltning av verksamhetsinformation och informationssäkerhet.

  8 500 kr exkl. moms
 • Utbildningen fokuserar på att hantera diarieföring vid kris genom proaktiv riskhantering. Målet är att säkerställa kontinuitet och effektivitet i informationshanteringen under kritiska situationer.

  7 500 kr exkl. moms
 • AI för offentlig sektor är utbildningen som vänder sig till dig som är nyfiken på AI och vill få en grundläggande kunskap om vad det är och innebär för samhället, dess användningsområden, möjligheter och begränsningar för offentlig sektor.

  7 500 kr exkl. moms
 • Utbildningen ger dig en djupgående förståelse om varför metadata är viktig inom digitalt bevarande. Den ger dig även olika perspektiv på metadata som utvecklar dina färdigheter för att effektivt hantera och leverera digitala arkivleveranser.

  7 500 kr exkl. moms
 • Gränslandet mellan den svenska offentlighetsprincipen och personuppgiftsskydd enligt Dataskyddslagen och GDPR är knepigt – vilken lagstiftning gäller i vilka fall? Vad måste man tänka på när det gäller hantering av allmänna handlingar och personuppgiftsskydd? Uppdatera dig om de senaste nyheterna och rättspraxis.

  7 500 kr exkl. moms
 • En inomhusmiljö med böcker staplade mot en vägg med risk för att rasa

  Under denna utbildning får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighet- och sekretesslagen, OSL. Med större ansvar kring informationshantering behöver du fördjupande färdigheter just inom informationshantering i offentlig sektor för att kunna styra och kontrollera processerna av verksamhetsinformation.

  7 500 kr exkl. moms
 • Offentlighet och sekretess med fokus på säkerhet är utbildningen för dig som arbetar med OSL-relaterade frågor och vill fördjupa dina kunskaper om offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen utifrån ett säkerhetsperspektiv.

  7 500 kr exkl. moms
 • registrator e-kurs

  I detta e-kurspaket ingår fem e-kurser: Förvaltningslagen, OSL, GDPR, Diarieföring och Arkivering.
  För dig som vill ha en stabil grund i de viktigaste regelverken och processerna som styr registraturen inom offentlig förvaltning.

  6 900 kr exkl. moms
 • Elev deltar i distansundervisning via webb vinkar och ler framförskärm

  Ta chansen att repetera de viktigaste kunskaperna du behöver inom diarieföring och offentlighet och sekretess för registratorer.

  4 900 kr exkl. moms
 • diplomerad informationscontroller SIPU

  Som diplomerad informationscontroller visar du och får ett kvitto på en spetskompetens att kunna upprätthålla ramverk och processer för att hantera och bevaka verksamhetsinformation över tid. Passar dig som redan är yrkesverksam och vill vidareutveckla dina kunskaper.

  3 900 kr exkl. moms
 • Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt CV och känn dig säkrare och tryggare i din registratorsroll. Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått SIPUs diplomeringsprogram.

  3 900 kr exkl. moms
 • Alla som arbetar i svensk förvaltning  behöver ha koll på offentlighet och sekretess. Denna e-kurs ger  dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelserna så att du känner dig säkrare i din arbetsvardag.

  1 995 kr exkl. moms
 • En e-kurs i arkivering för dig som behöver kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

  1 995 kr exkl. moms

MISSA INTE VÅR NYA E-KURS "HÅLLBAR ARBETSMILJÖ -FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD"

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter