Meny Stäng

Registratur och ärendehantering

Utbildningar inom registratur och ärendehantering. Diarieföring, OSL och GDPR. Här finns flera utbildningsmöjligheter för verksamma registratorer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, både på grund- och avancerad nivå.

Registratur och ärendehantering