Meny Stäng

Registratur och ärendehantering

Utbildningar inom registratur och ärendehantering. Diarieföring, OSL och GDPR. Här finns flera utbildningsmöjligheter för verksamma registratorer, informationscontrollers, dokumentcontrollers, både på grund- och avancerad nivå.

Registratur och ärendehantering

 • Hand som drar upp ett dokument ur ett diarieskåp

  En komprimerad utbildning för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

  15 500 kr exkl. moms
 • Hög av papper som ska diarieföras

  Som registrator behöver du veta hur diariet kan användas på ett effektivt sätt i en modern förvaltning. Du måste också ha kunskap om den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete.

  12 500 kr exkl. moms
 • Kvinna i grön blus i står med armarna i kors i ett kontorslanskap

  Under denna utbildning får du specialistkompetens som informationscontroller gällande verksamhetsinformation, att kvalitetssäkra och styra registreringarna samt hur man kan utforma en god informationskultur i sin organisation.

  10 500 kr exkl. moms
 • Person i gul tröja signerar papper

  Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

  10 500 kr exkl. moms
 • Färgsorterade papper

  På den här utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i din registratorsroll.

  9 500 kr exkl. moms
 • Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

  9 500 kr exkl. moms
 • Få ökad kunskap om hur du kan förstå och ställa juridiska krav i verksamhetens digitaliseringsprojekt och bidra till att införa lämpliga skyddsåtgärder för informationssäkerhet och dataskydd.

  9 500 kr exkl. moms
 • Att förvalta och skydda verksamhetsinformation riktar sig till dig som har goda kunskaper om och intresse för ärende- och dokumenthantering samt arkivering, men som behöver stöd i frågor som rör förvaltning av verksamhetsinformation och informationssäkerhet.

  7 500 kr exkl. moms
 • En inomhusmiljö med böcker staplade mot en vägg med risk för att rasa

  Under denna utbildning får du möjlighet att uppdatera och fördjupa dig kring offentlighet- och sekretesslagen, OSL. Med större ansvar kring informationshantering behöver du fördjupande färdigheter just inom informationshantering i offentlig sektor för att kunna styra och kontrollera processerna av verksamhetsinformation.

  7 500 kr exkl. moms
 • Offentlighet och sekretess med fokus på säkerhet är utbildningen för dig som arbetar med och tar beslut i OSL-relaterade frågor och vill fördjupa dina kunskaper om OSL utifrån ett säkerhetsperspektiv. Dessutom vittnar många förvaltningar om att omfattande och komplexa utlämningsärenden har ökat i antal, och vi söker vägledning från rättspraxis hur man hanterar komplicerade utlämningsärenden på ett effektivt och rättsäkert sätt.

  7 500 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och ni som informationscontrollers får lära er att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

  7 500 kr exkl. moms
 • Elev deltar i distansundervisning via webb vinkar och ler framförskärm

  Ta chansen att repetera de viktigaste kunskaperna du behöver inom diarieföring och offentlighet och sekretess för registratorer.

  4 900 kr exkl. moms
 • Händer som skriver på en tentamen för att bli diplomerad registrator

  Som diplomerad informationscontroller visar du och får ett kvitto på en spetskompetens att kunna upprätthålla ramverk och processer för att hantera och bevaka verksamhetsinformation över tid. Du får din professionella kunskap dokumenterad för nuvarande och kommande arbetsgivare.

  2 900 kr exkl. moms
  Halv dag
 • Händer som skriver på en tentamen för att bli diplomerad registrator

  Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt CV och känn dig säkrare och tryggare i din registratorsroll. Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått SIPUs diplomeringsprogram.

  2 900 kr exkl. moms
  Halv dag
 • Sex personer som står på rad och med ledare i förgrunden

  Vill du få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

  1 950 kr exkl. moms